Rohaté myšlení krajinou


Lukáš Tůma foto grapheionOd 3. 3. v galerii Novoměstské radnice vystavuje Lukáš Tůma (vlevo na snímku) své grafiky úzce se vázající ke krajině. Výstava je svědectvím o niterném vztahu grafika s přírodním prostředím, které ho obklopuje.

 

 

 


Lukáš Tůma je jihlavský rodák, v současnosti žijící se svojí rodinou v Praze. Je absolventem pražské AVU, sochařského ateliéru Jindřicha Zeithammla a ateliéru grafiky Jiřího Lindovského. Jeho studia napovídají, že se věnuje jak grafice, tak i soše. V současnosti pracuje v Litomyšli na Fakultě restaurování Univerzity v Pardubicích, jako asistent Ateliéru výtvarné přípravy v grafické dílně. Věnuje se také ilustrování knih (Hledání Ježíšovy tváře, Kristologická čítanka – kolektiv autorů a Stopy v Krajině putování po starých cestách za kapličkami a božími mukami – Jindřiška Černá).


Ve třech místnostech galerie v Novoměstské radnici se Lukáš Tůma představuje jako výsostný grafik. Tři místnosti plné grafiky mezi sebou neznatelně přecházejí, ale s mírným odstupem se ukáže, že je výstava podivuhodně různorodá, zároveň kompaktní a myšlenkově homogenní.
V první místnosti Tůma divákovi předkládá svůj grafický cyklus „Koza v krajině“ (2005). V sérii těchto grafik využil oblíbenou techniku linorytu, kterou inovativním způsobem obohatil o své vlastní tiskové nápady, takže grafiky působí na svoji techniku zcela netypickým dojmem. To však nevadí, Tůma se zde ukazuje jako zdatný experimentátor, který nad svojí prací přemýšlí. Autor textu k Tůmově předchozí výstavě nazvané „Zpaměti“ Vlastislav Tokoš k tomuto grafickému cyklu poznamenal: „Zde autor užil techniku linorytu a místo toho, aby ji realizoval obvyklým postupem, vetřel barvu do matrice a tiskl z ní jako při leptu Pak se s řemeslnou virtuozitou pustil do náročných soutisků, aby dosáhl požadovaného výsledku. Vznikl tak zajímavý monotematický grafický soubor, tištěný ze tří matric. Doplňováním, kombinováním i různou technologií tisku rozehrál velmi působivou hru grafických prostředků.
Dalším pozoruhodným uměleckým výkonem Lukáše Tůmy jsou drobné grafiky v poslední, třetí místnosti prozaicky nazvané „Nic“ a „Tak málo“. Jsou to do krajnosti redukované krajiny, které prošly filtrem grafikovy mysli a byly zachyceny s minimálními prostředky, tím jsou však vizuálně působivé. Lukáš Tůma ke své výtvarné metodě napsal: „Viděné se v jediném momentě usadí v mysli. Po nějakém čase, pokud se obraz netratí, s ním dále pracuji v kresbě – skice. Kreslím to, co si z viděného pamatuji. Tak dochází k přirozené redukci prvotní informace na podstatné, k dialogu viděného s chtěným. Má vůle spolu s limity a přednostmi grafických technik, ve kterých pracuji, pak dotvoří výsledný obraz. Výsledek je pak součtem všech těchto proměnných.“
Ve svých grafikách Tůma často používá systémů čar a linií, které svojí precizností připomínají grafiky starých mistrů. Svojí drobnopisnou, chvějivou linkou se přibližují rokokové hravosti Jeana Baptista Le Prince, brilantního francouzského malíře a grafika ve službách ruské carevny Kateřiny II. Veliké.
Tůmova grafika je prchavě neuchopitelná, může svojí nejednoznačností připomínat vlhké skvrny na starých zdech či rychle plující, měnící se oblaka, které při okamžiku pozorování začnou nabírat roztodivných tvarů, které již obdivoval Leonardo da Vinci a ze kterých inspirován švýcarský psychiatr Hermann Rorschach vytvořil svůj slavný psychologický test. Tůma svými grafikami umně pracuje s divákovou fantazií, které tímto předkládá výživnou potravu, po které se začnou v mysli evokovat bujné myriády představ a myšlenek. Výstava je vizuálním balzámem, krajinnou tinkturou příjemně omamující mysl vnímavého diváka zbavujícího ho tím jeho těžkých každodenních myšlenkových zápasů.

 

Ukázka tvorby:

Tůma L čtyry rohy 2Tůma L čtyry rohy 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tůma L čtyry rohy 10Tůma L čtyry rohy 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Tůma – Čtyry rohy
Kurátor výstavy: David Bartoň
Výstava potrvá do 16. 4. 2017
Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2
www.lukastuma.cz

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 09 Březen 2017 15:25 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB