Malerei z Pekařské

 

rakouské kult forumOd 24. 2. je v Rakouském kulturním fóru možné zhlédnout výstavu nazvanou Paint Additives sedmi malířů z Rakouska, kterou spolu s Rakouským kulturním fórem uspořádala vídeňská galerie, platforma pro mladé umění Bäckerstrasse 4. Výstava představuje nejtalentovanější mladé rakouské malíře, kteří byli vybráni mezinárodní komisí, ve které nechybí ani český zástupce, šéfkurátor NG Adam Budak.

 

 

Pojetí galerie Bäckerstrasse 4 spočívá v tom, že se snaží podporovat a prezentovat převážně současné mladé umělce, kteří studují na rakouských, ale také i mezinárodních vysokých uměleckých školách. Galerie byla založena v roce 2008, a od té doby se stala místem, kde vystavuje mladá umělecká generace. Mezi cíle galerie patří vytvoření nadregionální sítě a kladení důrazu na interdisciplinární komunikační prostor pro mladé umění. Zvláštností galerie je, že komise vybírající umělce, kteří budou zastupováni galerií, je vybírána z mezinárodně uznávaných osobností – můžeme zde nalézt evropské umělce, galeristy či pedagogy vysokých uměleckých škol.

Výstava Paint Additives představuje sedm kmenových malířů galerie Bäckerstrasse 4. Umělecké projevy těchto umělců jsou velmi různorodé, je však možné vysledovat, že umělci se snaží překonávat klasické médium malby aplikací kresebných a sochařských prvků a používáním nezvyklých materiálů. Umělci také často reflektují fenomén krajiny a prostředí obklopujícího současného člověka. Nabízí se zde do jisté míry srovnání s aktuálně probíhající výstavou české krajinomalby Krajina 2017 (do 3. 3.) v pražské Nové galerii nebo minulý měsíc skončenou výstavou Ceny kritiky za současnou malbu. Pokud srovnáme mladou malbu z německy mluvícího prostoru (sedm malířů na výstavě zastoupených pochází z Rakouska, Německa a Švýcarska) s výše zmíněnými výstavami, ukáže se, že německy hovořící umělci se na rozdíl od českých nebojí více experimentovat, jsou hravější a celkově méně svázaní konvencemi než jejich paralelní česká mladá malířská generace.

Výstava je prezentována v přízemí a v patře Rakouského kulturního fóra. K výsledném dojmu z výstavy by klidně stačila dolní část, je v ní zastoupeno všech sedm malířů. Výstava pokračuje na schodišti, které je spojovacím prvkem výstavy, přičemž na zdi nad schodištěm je vyvedena nástěnná malba jednoho z autorů, která se bohužel díky špatnému osvětlení ztrácí a zaniká. Expozice v prvním patře je provedena nešťastně, obrazy jsou zde prezentovány na policích a celkově horní patro působí zmateným a nedokončeným dojmem.

Nejpůsobivějším malířem na výstavě zastoupeným je Matthias Lautner. Tento vídeňský rodák maluje pohledy do vnitřní „architektury“ lesa, které doplňuje ženskou figurou. Les v jeho prostředí působí zlověstně, temně, je temným romantikem, který ženskou figuru vystavuje neuchopenému lesnímu prostoru, který je formován stromy plazícími se ke slunci, aby jej zakryly, a drobnou, bezbrannou figuru uvrhly do ještě hlubší bezradnosti a bezvýchodnosti.

Pozoruhodným malířem pracujícím s krajinou, který podobně jako Lautner vystavuje své drobné figury velkému okolnímu světu, je Gernot Fischer-Kondratovitch. Fischer-Kondratovitch se na výstavě prezentuje malbami na knihách Meyerova konverzačního lexikonu. Nezabývá se pouze malbou, věnuje se také skládání hudby a filmu, přičemž se ve své malbě nechává ovlivňovat specifickou estetikou filmových tvůrců zejména Sergia Leoneho a Petera Greenwaye.

Malířem, kterého fascinuje iluze prostoru vytvářená malířskými prostředky, je německý malíř Olaf Osten. Na výstavě představuje své obrazy nazvané „Fernsehen“, název je trochu jazykovou hříčkou, neboť německé slovo „Fernsehen“ znamená televizi, ale sousloví „fern sehen“ znamená dívat se do dálky. Osten maluje obrazy, které spíše než krajinu zachycují pohled do dálky, kde na horizontální linii splývá krajina s oblohou.

Malíř Gerhard Freisacher je na výstavě zastoupen obrazy, které mají blízko k abstraktnímu expresionismu. Po zkoumavém pohledu na jeho malby se divákovi vyjeví určitý rytmus, který připomíná krajinu bičovanou jarní bouřkou. Freisacher působí také jako scénograf, snad díky tomu mají jeho abstrakce příchuť divadelních vzrušených stavů, extatického patosu vyvolaného zápasem barevného štětce s bílou neporušeností papíru.

Malba Švýcara Heiri Häfligera snad nejvíce expanduje do prostoru výstavy. Häfliger maluje své abstraktní malby na vlastnoručně vyráběné „desky“ z papírmašé, který vytváří z toaletního papíru a vody. Sám ke své práci podotýká: „Zdálo se mi absurdní chodit do obchodu s výtvarnými potřebami a kupovat si tam barvy, když existuje i mnoho barev v obyčejném obchodě.

Jediná na výstavě zastoupená malířka Elisabeth Wedenig se ve svých malbách bohatě naplněnými vlastními zážitky, výtvarnou reflexí starých nalezených fotografií či uměleckohistorickými citacemi zabývá problematikou vlastní paměti, vzpomínek a jejích důvěryhodností. Wedenigovou fascinuje zkušenost, že vzpomínky se během procesu vzpomínání mění, novým posuzováním se přepisují. Vznikají kopie a kopie z kopií vzpomínek, které se neustále vzdalují od skutečnosti, a tak vzniká nová vnitřní realita.

Thomas Gänszler maluje v šedivých valérech krystalické struktury, které se vážou na každodenní realitu, ale které nechává s obsesivní zaujatostí fragmentovat a transformovat. Pracuje také s kombinacemi nových technologií s tradičními přístupy. Ve své tvorbě vedle sebe rovnocenně klade citace z dějin umění a všední každodennosti.

Výstava „Paint Additives“ je překvapivou a přínosnou sondou do umělců mladší generace zastupovaných vídeňskou galerií Bäckerstrasse 4. Nabízí se zde srovnání s českou mladší výtvarnou generací, přičemž se ukazuje, že až na některá „specifika“ se nemá česká scéna za co stydět, a může při vhodných podmínkách být rovnocenným partnerem pro německy hovořící země ve středu Evropy.

 

Ukázka prací některých ze sedmi umělců:

Gernot FischerGernot Fischer 2Olaf Osten Baum01

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerhard FresacherMatthias LautnerElisabeth Wedenig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paint Additives: Thomas Gänszler, Elisabeth Wedenig, Heiri Häfliger, Gerhard Freisacher, Olaf Osten, Gernot Fischer-Kondratovitch, Matthias Lautner

Výstava potrvá do 5. 5. 2017

Rakouské kulturní fórum

Jungmannovo náměstí 18

110 00 Praha 1

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 03 Březen 2017 11:42 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB