Černohnědé reminiscence

Email Tisk PDF

 

KW foto flickr„Zpátky k černé“- je název výstavy KW v Nau Gallery od září roku 2016 přesídlené do nového prostoru na Žižkově v Kubelíkově ulici. Igor Korpaczewski (na snímku) zde pod pseudonymem KW vystavuje sérii maleb a jednu závažnou instalaci, které se úzce vážou k současné atmosféře v české společnosti.

 

 

Igor Korpaczewski je výraznou osobností na české umělecké scéně. AVU vystudoval mezi léty 1983-1989, tedy v období československých dějin ovládaném zdánlivě nadále jedoucím, avšak již vnitřně selhávajícím režimem, který mravně podlomil českou a slovenskou společnost natolik, že je to citelné dodnes. Korpaczewski svoji významnou formotvornou roli na současné umění podtrhuje také tím, že je již 20 let aktivním pedagogem na pražské AVU. Je poutavý zejména svým přístupem k lidské figuře a jejím ztvárněním v malbě, přičemž je často citována jeho ideová spřízněnost s francouzským filosofem Lévinasem.

Jak již bylo výše napsáno, Nau Gallery sídlí od září v novém prostoru na Kubelíkově ulici, samostatnou galerii tvoří tři místnosti propojené enfiládou, což evokuje dojem mírně aristokratický. Na konci enfilády je instalace, která je jediným prostorovým, ale zároveň nejsilnějším dílem KW na výstavě zastoupeném. Z nohou židle je zkonstruován podivný hybrid, uměle hrůzostrašný, ale zároveň dadaisticky rozpustilý, adjustovaný na bílou zeď galerie. Sám o sobě by působil kuriózně, ba dokonce hloupě, jen málokdo by v něm viděl jeho stín, který ho však demaskuje a objasňuje jeho podstatu. KW si však jeho demonstraci dovolil, nohožidlovou sochu nasvítil tak, že vrhá na stěnu hákový kříž. Je to průzračně čisté vyjádření celé banality hnědých stavů mysli. Stavy, kterým se racionálně uvažující člověk stojící na denním světle může jen hlasitě vysmívat, když se však zjeví v noci při pochodňovém průvodu a jsou navíc nasvíceny umělým světlem z jiných, uniformovaných úhlů, dostávají najednou význam, kterému se nedá jen tak jednoduše oponovat. Speerovský světelný dóm je zde v komorním měřítku ironicky i postmoderně recyklován.

Malby ve třech místnostech galerie odkazují k závažným problémům dnešního světa. KW se zde představuje jako citlivý společenský seismograf, který zaznamenává nenápadné, avšak o to nebezpečnější tendence vedoucí ke katastrofickému Weltende. Jeho malby tak jsou defacto seismografickými protokoly o vzrůstajícím strachu, odcizování a nenávisti v celospolečenském diskurzu. Malba v podání KW je lapidární, odmítající estetizované kudrlinky, ale je také zároveň koloristicky sofistikovaná. Obrazy výrazně propojují malbu s textem, do svých obrazových kompozic často vkládá nápisy, které jsou nutné k pochopení celého díla.

Jednou z nejzajímavějších maleb je obraz znázorňující křeslo s vyšitým znakem českého lva. Po chvíli nejistoty si divák uvědomí, že se vlastně dívá na pomyslný český trůn. Onen trůn je ovšem velmi nestabilní, neb má pouze tři nohy. Zároveň je jeho podoba velmi vzdálena podobě místa, kde sedí vladařská autorita, je to spíše od svíčkové na smetaně pokapaný ušák, který virózou trpící polosenilní strejda po deseti pivech a několika odlivkách becherovky znečistil. Trochu nás štve tím švabachem napsané slovo identita uprostřed trůnu, máme snad něco společného s odvěkými nepřáteli Čechů Němci? Jako všichni dobří rodáci se před naším trůnem cítíme trochu trapní, ale v koutku duše nás hřeje pocit, že je jenom a pouze náš.

KW je výrazně burcující, na aktuální situaci reagující umělec. Obojí je dobře. Maluje ovšem také čerta na zeď. Doufejme, že přijde brzy déšť a čert se pod očistnou tíhou dešťových kapek úplně rozpustí. Sapere aude!

 

Ukázka z tvorby

back-2-blackDSC 0004

 

 

 

 

 

 

 

KWKW-instalace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KW- Back 2 Black

Výstava potrvá do 17.2.2017

Nau Gallery

Kubelíkova 22

Praha-Žižkov

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pondělí, 19 Prosinec 2016 10:07 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB