Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj

Henri-Rousseau výřez Autoportrét„Až se jednoho dne budou psát dějiny umění této doby, na první stránce bude stát jméno Henri Rousseau.“    Wilhelm Uhde

 

                                                                                       

 

Výstava malíře Henriho Rousseau se objevuje v Paláci Kinských. Zdaleka ji ovšem netvoří pouze jeho díla. Lze zde vidět i obrazy Pabla Picassa, Fridy Kahlo, či Josefa Čapka. Henri-Rousseau Já a krajina 1889-1890
Výstava sleduje linii vlivu Henriho Rousseaua na ostatní umělce. Celník (tuto přezdívku vymyslel malířův přítel Alfred Jarry) je zde představen v kontextu s dalšími, neméně významnými jmény. Výběr z pařížské expozice doplňují díla českých tvůrců, jako jsou Otto Gutfreund, Jan Zrzavý, nebo Toyen. Prvním  námi nazíraným obrazem je Válka (Jízda sváru). Nepochybně patří mezi Celníkova mistrovská díla. Fascinující naivita, se kterou je vyobrazen letící kůň. V kontrastu s celkovou náladou plátna.  Tlející mrtvá těla leží na hromadě. Havrani se slétávají k hostině. Dynamický  obraz, k němuž je do souvislosti dána Smrt Orfeova od Emila Filly.
Henri-Rousseau Válka Jízda sváru 1894Doprovodný text k výstavě hned v jejím začátku položí otázku, zda nedodržení perspektivy bylo malířovým cílem. Dnes už můžeme s jistotou říct, že Rousseau si zachoval svou naivitu zcela záměrně. Tak jak ostatně sám tvrdil. Ostatně navštěvoval kurzy malířství. To, že on sám se bral zcela vážně, ukázal jistými náznaky v dalším klenotu expozice.
Já, portrét- krajina patří k majetku Národní galerie. Vidíme malíře zobrazeného s paletou. Právě zobrazení s paletou dokazuje to, že sám sebe chápal jako umělce. Na paletě se skví jména dvou osudových žen.
V další místnosti  vyobrazení žen, kterým vévodí portrét od Rousseaua. Žena na obraze s ním zřejmě nebyla příliš spokojena. Picasso toto dílo totiž později našel u starožitníka a odkoupil ho za pouhých pět franků. Obdobně paradoxní skutečnosti jako by seHenri-Rousseau Portrét paní M cca 1896 u Celníka koncentrovaly.
Sám Picasso je v této místnosti zastoupen obrazem Stojící žena. A mimo něj zde můžeme vidět jména jako František Muzika, či Frida Kahlo a její Dámu v bílém. Tuto malířku spojoval André Breton se surrealismem, což ona sama odmítala. Podobně jako Rousseau nepatřila do žádného uměleckého hnutí.
„Často jsem ho viděl při práci a vím, jak mu záleželo na každém detailu (…), neponechával nic, zvláště nic podstatného náhodě.“ G. Apollinaire

Henri-Rousseau Děvčátko s panenkou 1904-1905Na první pohled znepokojující jsou malířova zobrazení dětí. Jakoby odhaloval temnější zákruty jejich mysli. Ne, to nejsou krásná, nebo blažená dítka. A přece za tím stojí malířův naivismus.
Ještě během té části svého života, kdy Rousseau pracoval na celním úřadě, si oblíbil vyobrazení krajin. Do kontextu k nim byl umístěn např. Josef Čapek, či Toyen.

Poslední díl expozice tvoří výjevy z džungle. Ty jsou samostatnou kapitolu jeho díla i biografie. Často vyprávěl o Mexiku, které měl poznat ve vojenské službě. Korunu absurditě nasazuje historka, když jej měl údajně prezident Mexika pozvat na večírek, aby posléze Celníka vyprovodil slovy: „To je škoda, Rousseau, že jsi tak mizerně obléknut. Jak vidíš, každý je pěkně ustrojen. Nemohu tě tu dnes večer nechat, přijď někdy jindy.“ Rousseau za svůj život však neopustil Francii. Další paradox.
Samotné výjevy ovšem berou dech, k smíchu není důvod. A před posledním obrazem expozice,Henri-Rousseau Zaklínačka hadů 1907 Zaklínačka hadů, se podlamují kolena.  
Rousseau byl velikán.
A takto jej představuje i výstava. Výběr prací, s nimiž je umístěn do kontextu, ve většině případů také působí přirozené. Nejedná se o přebujelé konstrukty souvislostí, které by nebyly na plátnech zřejmé. Snad návštěvnost ukáže, že takových výstav by si Praha zasloužila víc.

 

 

 

 

Datum konání: 15. 09. 2016 - 15. 01. 2017

Místo konání: Palác Kinských
Autoři koncepce: Gabriella Belli, Guy Cogeval
Kurátorka výstavy: Kristýna Brožová 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Středa, 16 Listopad 2016 08:56 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB