Lucie Svobodová – Maxwellova rovnice

lucie-svobodova-maxwellova-rovniceVe Veletržním paláci se od 1. října 2014 do 11. ledna 2015 ke stálé expozici Česká moderna II připojuje sedm pláten malířky Lucie Svobodové.

 


Na první pohled jde o zářivou, meditativně křehkou abstrakci, která jen mimovolně komunikuje s okolními obrazy. Název „Maxwellova rovnice" ale divákovi napovídá, že má chtít vědět víc. Lucie Svobodová ve svém díle spojuje výtvarné umění a moderní technologie. Malby vznikají na základě výpočtu pomocí Maxwellových rovnic, což jsou zákony osvětlující procesy fungující v elektromagnetickém poli, které popsal již v roce 1865 James Clerk Maxwell.


„Technologie se vyvíjejí téměř překotně a jejich účely často vycházejí najevo až potom, aniž vždy beze zbytku odpovídají představám těch, kdo je vyvinuli. Technologické evoluci je vlastní specifický proces individuace, jež je vždy výslednicí řešení nečekaných problémů, které přináší otevírání nových směrů a cest dalšího vývoje, mají proto svou vlastní logiku a jejich možnosti tak můžeme rozpoznávat teprve tehdy, jsou-li již skutečností. Právě umění je schopno – a to ze své podstaty – takto přesahovat od skutečného k (jeho) (novým) možnostem. Videoart, multimediální či intermediální tvorba, internet art, anebo digital painting, to, co Francouzi označují tajemněji jako l'art à l'époque du virtuel jsou vesměs výsledky právě takového experimentování s technologiemi, jejichž účelem není extenze média, nýbrž jeho transgrese – a to z obou stran: překračují hranice dosud běžné definice umění a stejně tak i hranice hardwarových manuálů" napsal k výstavě prof. Miroslav Petříček.

 

 

Pár otázek na vysvětlenou pro Lucii Svobodovou:

 

Vaše obrazy na rozdíl od ostatních září. Jak jste tohoto efektu dosáhla?
Rozdíl mezi původními obrazy ze stálé sbírky a obrazy novými jsem zdůraznila instalací, novým typem osvětlení. Myslím, že se dá říct, že světla, která jsou na výstavě, teď patří mezi nejlepší na světě. Kromě toho, že jsou šetrná k obrazům, poskytují také věrohodné barevné podání. Rámování světel podporuje soustředění na obraz, odpadá rušivé osvětlení v okolí obrazu. To jsou asi důvody, proč tato světla dnes používají nejprestižnější galerie, například Albertina ve Vídni.

 

Proč vystavujete právě zde?
Díla České moderny II, v jejichž společnosti mám teď možnost vystavovat své obrazy, byla vytvářena s využitím geometrického řádu. Mají tedy podobný základ. Tím jsou určitá pravidla, řád, systém. Přímé porovnání obou přístupů je pro mě velice cenné.

 

Jakým způsobem pracujete s Maxwellovou rovnicí?
Výtvarník neurčuje absolutní hodnoty, ale označuje lokální změny pomocí nového nástroje. Na tvorbě předlohy k obrazu pracuji interaktivně pomocí gradientního štětce. Určuji samozřejmě základní barevnost a kompozici. To je ale jen část celého procesu, potom následuje malba olejovými barvami na plátno.

 

Jak lze laikovi vysvětlit, jaký význam mají v dnešním světě Maxwellovy rovnice?
To není úplně otázka na mě. Já jsem umělkyně a zabývám se malbou. Ani v kontextu výstavy není důležité, aby její divák rozuměl fyzice. Jde hlavně o to, jak díla ve výsledku působí. To, že v jejich základě stojí výpočet, je jen jakýsi druhý plán.

 

Akademická malířka Lucie Svobodová vystudovala VŠUP v Praze, ateliér Filmová a televizní grafika. Zabývá se elektronickými médii. Je schopná experimentovat s nejrůznějšími možnostmi – se zvukem, slovem, statickým obrazem nebo pohybem, prostorem, zpětnou vazbou, psychotropními látkami, biofeedbackem, kmenovými buňkami a nejnovějšími technologiemi. Vydala také hudební CD s animacemi, kresbami a poezií s názvem Aurobora.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 02 Říjen 2014 08:44 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB