Palackého pomníku v Praze je sto let


Palackeho pomnik pred 100 lety foto archiv CSAVOdhalení devíti metrů vysokého Palackého pomníku se před sto lety stalo celonárodní slavností. Pomník symbolizuje úspěšnou emancipaci českého národa a jeho cestu k vlastní státnosti.

Pražský Palackého pomník – životní dílo sochaře Stanislava Suchardy a jeden z největších evropských monumentů – byl slavnostně odhalen přesně před sto lety: „Palackého pomník je jedinečný jak po stránce formální a kompoziční, tak i technické a ikonografické. Sucharda se zcela vyhnul tehdejším konvencím i běžné symbolice. Pomník je tvořen pozoruhodnou sestavou nadsazeně pojatých alegorických figur znázorňujících příčiny a důsledek Palackého působení. Expresivní a létající figury pomníku provokovaly už ve své době, tím spíše pak v období protektorátu, kdy byl pomník nacisty demontován," říká historik umění a suchardovský badatel Martin Krummholz z Ústavu dějin umění Akademie věd. „Po technické stránce se jednalo o velký experiment. Uplatnila se zde náročná železobetonová konstrukce, asymetrické hmoty tohoto bronzového kolosu se původně samy vyvažovaly," dodává.

Palackého pomník vznikal v letech 1901–1912 pro neexistující prostranství. Základní kámen byl totiž položen u paty nově vybudovaného mostu na Smíchov, tehdy pietně pojmenovaného po nedávno zesnulém „otci národa" Františku Palackém. „Ten pomník vnímal dědeček jako svou životní tragédii. Celá léta usiloval o jeho umístění jinam, do uzavřeného prostoru. Zejména měl na mysli dnešní Palachovo náměstí," říká Suchardův vnuk Jan Sandtner.

A současná situace dává sochaři i jeho vnukovi za pravdu. Dnes skoro nikdo v Praze neví, že pomník vůbec existuje. Vzhledem k tomu, že bylo Palackého náměstí dotvořeno až za první republiky (zcela jinak než Sucharda předpokládal), ocitl se Palackého monument v komunikačně hluchém koutě stávající terasy.

„To nejzajímavější z celého pomníku – kolosální stařenu Historie, která se snaží zastrašit mladé české obrozence – tak dnes vůbec nikdo nezná," komentuje tuto skutečnost Martin Krummholz. „Poslední ránou pomníku bylo nedávné vysázení stromů, které ho nyní ze všech stran zcela zakrývají." Z dnešní situace není ostatně nadšený ani Jan Sandtner: „Palackého pomník v době svého vzniku symbolizoval úspěšnou emancipaci českého národa a jeho cestu k vlastní státnosti." A Krummholz dodává: „Dnes se k pojmu,vlastenectví´ hlásí především nacionalisté. Vnímání tohoto originálního uměleckého díla poznamenal problematický vztah nás Čechů k vlastní historii."

Odhalení Palackého pomníku se před sto lety stalo celonárodní slavností, jež byla součástí závěrečných oslav šestého všesokolského sletu. Dne 29. června 1912 uspořádaly Česká akademie věd a umění spolu s pražskou univerzitou pamětní zasedání věnované osobnosti Františka Palackého. Během vlastního odhalení 1. července promluvili pražský starosta Karel Groš a poslanec Karel Kramář, následovalo mimořádné uvedení Smetanovy Libuše v Národním divadle.

Palackého pomník je 9 metrů vysoký, železobetonovou základovou desku (314 m3 betonu a 11 567 kg železa) fixuje rošt 111 čtyřmetrových pilotů. Kamenný materiál přivezlo celkem 55 vagonů. Bronzové části odlila firma Bohdana Tomáše Srpka z Brandýsa nad Labem. Celkový náklad pomníku činil 525 000 korun. Objednavatelem bylo město Praha, které dodnes o pomník pečuje a v současné době dokončilo jeho rekonstrukci.

František Palacký (1798–1876) – český historik a politik, zakladatel moderního českého dějepisectví, autor Dějin národa českého

Stanislav Sucharda (1866–1916) – český sochař a medailér, profesor Uměleckoprůmyslově školy a Akademie výtvarných umění v Praze vůbec nikdo nezná," konstatuje Martin Krummholz z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

Ústav dějin umění Akademie věd ČR a Nadace Muzeum Stanislava Suchardy pořádají KOLOKVIUM K STÉMU JUBILEU ODHALENÍ PALACKÉHO POMNÍKU. Koná se ve čtvrtek 25. října 2012, 16:30 hod. (Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1).

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB