Valenčík a Sirůček: Zamyšlení nad migrací, proměnami trhů práce s „bublifukem“ 4.0 a levicovostí


průmysl 4 0 ilustraceV ještě kratší podobě uvádíme verzi Valenčíkovy úvahy nad jím zkrácené verzi Sirůčkova zamyšlení. Snad neurazíme zkratkou zkratky, ostatně autorem nám možnou editací jeho textů kdysi povolenou. Celý text zde .

 

 

 

Pavel Sirůček, Vysoká škole ekonomická

Média oslavují imigraci jako jedinou spásu a naději, přitom tuze ráda straší dramatickými 4.0 proměnami trhů práce, resp. vytěsňováním lidské práce díky fenoménu 4IR. Digitalizace, robotizace, automatizace, AI, cloudy, Big Data, blockchainy etc. mají připravit ve vyspělých zemích již v blízkém dohlednu miliony a miliony lidí o práci. Zdaleka nejenom o nekvalifikovanou. Automaty a roboti mají už brzy dělat skoro úplně všechno. Takže sem na práci zveme miliony imigrantů a přitom nebude brzy dostatek práce ani pro většinu našinců? Je opravdu Evropa nafukovací a uživí celý svět?

 

Že se integrují? O tom už dnes snad nesní ani ten nejsluníčkovatější hate free kavárník... Politické nátlakové tzv. neziskovky v reálu nedokázali integrovat ani domácí sociálně vyloučené. Spíše právě naopak.

 

Je popletený pseudohumanismus všeobjímajícího člověčenství (přitom ovšem uplatňovaný velmi, velmi selektivně), včetně bezbřehého vítačství opravdu levicový? Je snad výrazem proletářského internacionalismu? Všichni přece máme být soudruzi-bratři pracující ... Chtějí ovšem opravdu všichni migranti, expanti, kočovníci a globální nomádi & pobudové pracovat? Prý nám jedině migranti mohou vydělávat na důchody. Kolik z nich si přitom nevydělá ani na sebe a žije bezpracně na dávkách?[2] Nespočívá skutečná humanita v tom, že nebudeme akceptovat úplně všechny uprchlíky, nýbrž pouze ty, kterým můžeme nabídnout práci a přijatelný život? A samozřejmě, kteří jsou slučitelní s naší kulturou a naší civilizací?

 

Je umanutá snaha pokrokářsky měnit a korektně napravovat dějiny levicová? Opravdu je Evropa "povinna" se v Evropě postarat o všechny Afričany, když prý Afriku vyplundrovala? Opravdu je nezbytné, aby filmový James Bond či Jana z Arku byli tmavé pleti? A jakou barvu bude mít Jan Žižka? Bude to proislámský afrohusita? Nepřipomíná to kultovní Černé barony, kde major Terazky rozkázal přimalovat právě Janu Žižkovi "l´ahký gulomet"? Kde zůstal zdravý rozum? Musí si opravdu každý levicově smýšlející radostně nechávat vsugerovat a bez odporu vnucovat kolektivní vinu za kolonialismus, otrokářství a rasismus? Vina bílého heterosexuálního muže má být dědičná, trvalá a nelze prý o ní jakkoli diskutovat.[3] Pravda ani realita neomlouvá. Naopak. Normální bílý muž se musí neustále sebemrskačsky kát, převychovávat, odnárodnit a proměnit – rozuměj zlikvidovat – masovou migrací. Rozbíjení našeho světa cílenou migrací je přitom cestou, jak uvrhnout tisíc let evropské kultury zpět do temného středověku, do období feudalismu, dnes kybernetického. Královský dvůr nahrazují imperátoři z Bruselu a washingtonských bažin deep state, šlechtou mají být banksteři a jejich finanční systém založený na úvěrech a nízké pracovní mzdě. Normální člověk bude odsouzen k doživotnímu otroctví a neustálému splácení dluhů, bez nároku na důchod i jakékoli jistoty.

 

Kdo se chce více se seznámit s úvahami ekonoma prof. Pavla Sirůčka může číst rozsáhlejší úvahu: Antipráce, levicoví roboti a další mýty 4.0

 

 

Doc. Roman Valenčík, Vysoká škola finanční a správní

Pavel Sirůček trefil hřebíček na hlavičku a moje poznámka se také týká toho hlavního, tedy "Práci čest!", ale je zaměřena do budoucna.

 

Setrvačný vývoj společnosti napáchal a napáchá ještě velké množství škod. Ti, kteří si zvykli parazitovat na neřešených problémech (které na normální lidi těžce dopadají) a dokonce tyto problémy vyvolávat a hrotit, napáchají ještě velké množství škod. Jak v důsledku hlupství, které podpora setrvačnosti způsobuje, tak i v důsledku ztráty vize, což nutně vede k demoralizaci.

 

Škody, které napáchají, budou mít nejrůznější podobu. Jednou z těch nejzrůdnějších podob bude vznik enkláv, které se odpojí od přirozeného vývoje společnosti, která od svého vzniku byla založena na rozvoji a uplatňování schopností člověka při zabezpečování života a vývoje lidské pospolitosti. Některé z těchto enkláv se budou snažit na většinové společnosti parazitovat, některé ji budou záměrně škodit, protože ji budou považovat za svého nepřítele, některé se od ní budou snažit jen izolovat. Pokud nedokážeme včas najít cestu k obnově přirozenosti, může těmto enklávám většinová společnost podlehnout a ztratit schopnost nápravy a obnovy přirozeného směřování, ke kterému se v případě obratu k lepší budoucnosti postupně budou připojovat i enklávy vyprodukované předcházející bezradností většinové společnosti.

 

Tyto enklávy vznikají na bázi nejrůznějších typů vyloučení:

- Organizované migrace zaměřené na destrukci většinové společnosti, ke které se přidává část migrantů, kteří jsou manipulování dezinformacemi a kteří se domnívají, že někdo má povinnost se o ně postarat.

 

- Tradiční etnicky problémové skupiny, jejichž zvyky a sklony narážejí na jednostrannou dynamiku a bezohlednost většinové společnosti.

 

- Nově vyprodukované vyloučené skupiny ekonomickou bezohledností spočívající ve zneužívání slabostí člověka i slabostí právní ochrany, tj. skupiny beznadějně zadlužených.

 

- Může přijít vlna vzniku vyloučených skupin z ekonomických důvodů na základě ekonomických turbulencí a ztráty pracovních příležitostí v důsledku setrvačného vývoje společnosti (když se neotevře nový růstový prostor v oblasti produktivních činností).

 

- V důsledku agresivních náboženských či jiných ideologických proudů zbavujících člověka svéprávnosti.

 

Právě existence těchto vyloučených skupin a potřeba jejich postupné a citlivé integrace či reintegrace do většinové společnosti, která nalezne směřování svého přirozeného vývoje, otevře obrovskou poptávku po skutečné, kvalifikované a typické práci v oblasti výchovy, vzdělání, ale také resocializačních, probačních a mediačních služeb, které nabudou mnohem širší uplatnění než dosud a které budou muset působit nejen na jednotlivce, ale na celé rozvětvené a dynasticky strukturované systémy rodin. Svým způsobem budou využívat misionářských tradic společně s aplikací nových technik a technologií. Nové dominantní odvětví produktivních služeb tak bude zaměřené nejen na podporu nejnovějších technologií, ale také na odstraňování toho, co globální společnosti zanechala úpadková fáze předcházejícího ekonomického systému. A jak je i z tohoto zřejmé, skutečné práce bude víc než dost, ale lidí schopných ji vykonávat hodně dlouhou dobu málo. Budou se však při výkonu těchto produktivních činností množit. Nejen fyzicky, ale hlavně sociálně.

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB