Kde vzít na důchody? Hrozí konflikt generací?


V důchodu výřez foto Fr DostálJak jsem mnohokráte uvedl, bude se téma penzijní reformy vracet znovu a znovu. A bude stát ještě mnoho úsilí, než se podaří objasnit lidem (dokonce i špičkovým odborníkům), kteří jsou v zajetí setrvačného myšlení, kudy vede cesta skutečné reformy.

 

 

Ukázkou typické profesionální slepoty je rozhovor pro Novinky s hlavním ekonomem společnosti Cyrrus Lukášem Kovandou 27.8.

 

Dlužno zdůraznit, že L. Kovanda je korektní, znalý věci, je si dobře vědom nejrůznějších úskalí, nepolitizuje problém. Přesto nevidí řešení, protože je v zajetí určitých stereotypů při přístupu k dané problematice.

 

Vybírám z jeho rozhovoru to nejdůležitější a to vůbec nejdůležitější je barevně:

 

* Nebylo by relevantní zavést něco podobného jako ve Švédsku, kde budoucímu důchodci každý rok přichází výpis z jeho virtuálního účtu, a všichni tak mají přehled o svých budoucích nárocích?

To sice neřeší problém, jak dostat do systému více peněz, ale umožňuje to, aby si lidé lépe uvědomovali, kolik do systému poslali a na co budou mít nárok v penzi. To by třeba mohlo vyvolat i větší společenskou diskusi, jak dále reformovat penze, aby tam bylo více peněz. Proti švédskému systému tedy nic nemám. Zvýšilo by to adresnost, i když třeba na úkor solidarity. Přinejmenším by se lidé více zajímali, protože teď do toho kromě pár odborníků na sociální politiku nevidí.

 

 

* Poslední vláda s důvěrou přikročila ke zrušení druhého pilíře a k zastropování věku odchodu do penze. Jak tyto kroky hodnotíte?

Původní postupné zvyšování věku odchodu do důchodu hodnotím pozitivně. To byla takzvaná malá důchodová reforma, která vůbec umožnila, abychom se v oblasti penzí dostali z toho nejhoršího... Následně byl věk odchodu zastropován opět spíše z populistických důvodů. Nemyslím si, že to bylo nutné, další postupné navyšování nastavené Nečasovou vládou by bylo rozumné. Vedle toho zastropování došlo ke zboření druhého pilíře a nebylo postaveno nic nového navzdory tomu, že se tu několik let scházela další komise... Problém se tak teď o něco posunul, důchodový systém zase výrazněji začne zatěžovat státní kasu někdy kolem třicátých let tohoto století.

 

 

To jste říkal již dříve, že velká důchodová reforma byla krokem správným směrem, i když ji považujete za nedostačující, špatně komunikovanou a načasovanou. Proč by ale měl být druhý pilíř v nějaké podobě žádoucí?

Fondové financování v jakékoliv podobě umožňuje, aby stárnoucí populace dokázala žít z nějaké mladé populace, která stárnutí nepociťuje. Takové mladé populace se prakticky v Evropě nevyskytují, ale najdeme je třeba v Asii. - Jediným spojníkem mezi naší stárnoucí populací a mladou populací například v Indonesii či na Filipínách a v dalších rozvíjejících se ekonomikách může být fond, který bude investovat prostředky, jež si lidé ukládají na stáří, do akcií v těchto mladých, dravých, rostoucích společnostech. Lze očekávat i při ohromných výkyvech, že tam ten ekonomický výkon poroste už jen z hlediska toho demografického růstu. Díky těmto mladým populacím se tedy bude zhodnocovat vklad českých penzistů... Jde o jednu z možností, jak dolévat peníze do důchodového systému. Samozřejmě by celý systém neměl být založen jen na fondech, ale nepochybně by měly představovat jednu z jeho složek.

 

 

Odpůrci fondově financovaných pilířů by mohli namítnout, že investování prostředků zmíněným způsobem může být riskantní a k jejich zhodnocení vůbec dojít nemusí, naopak může dojít i k nějakým ztrátám...

To samozřejmě ano. Ale jak jinak ty peníze získat? Hovořil jsem o tom například s panem profesorem (Jaroslavem) Vostatkem, podle nějž ty akcie tolik nerostou, a navíc jde o rizikové investice. S tím sice souhlasím, ale kde jinde ty peníze vzít? To není žádná raketová fyzika. - Buď budeme muset zvýšit odvody ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu, nebo se pod státní gescí bude investovat. Ano, sice na rizikových trzích, ale to bude jen určitá část... Samozřejmě ty rizikové investice do rozvíjejících se trhů byly jen nápad, není to jediná možnost. I dluhopisy nebo třeba akcie amerických korporací zajistí nějaké zhodnocení.

 

Viz: https://www.novinky.cz/ekonomika/480728-vlada-se-chlubi-reformou-penzi-ale-to-hlavni-neresi-musi-byt-razantnejsi-tvrdi-ekonom-kovanda.html

 

 

L. Kovanda se vší naléhavostí nstoluje zásadní otázku: "kde jinde (než na rizikových kapitálových trzích)ty peníze vzít?"

 

Myslet, že na naše důchodce budou vydělávat mladí lidé v Indonésii je po zkušenostech s bílými farmáři v JAR dost naivní.

 

Kde tedy peníze vzít? – Prodlužování odchodu do důchodu také není všelék, protože "překlopí" penze do nezaměstnanosti a způsobí mnohá lidská utrpení, aniž by se podstata problému řešil.

 

Přesto však řešení existuje a není zásadně složité. Jde o vytvoření účinných motivací k tomu, aby lidé sami, dle svých možností, prodlužovali dobu svého produktivního uplatnění. A aby se postupně tato motivace promítla do celoživotní strategie lidí a vstřícně jí šly na pomoc ty produktivní služby, které prodloužení doby dobrovolného výdělečného uplatnění umožňují.

 

K tomu jsme s naším týmem na VŠFS zpracovali teoreticky podložený návrh plně uzavřené a plně zásluhové postgraduální nadstavby současného průběžného systému penzijního pojištění, do které by bylo možné vstoupit dobrovolně. Zde je v těchto pěti pokračováních:

http://radimvalencik.pise.cz/5862-problem-penzi-lze-resit-bezbolestne-a-efektivne-1.html

http://radimvalencik.pise.cz/5863-problem-penzi-lze-resit-bezbolestne-a-efektivne-2.html

http://radimvalencik.pise.cz/5864-problem-penzi-lze-resit-bezbolestne-a-efektivne-3.html

http://radimvalencik.pise.cz/5865-problem-penzi-lze-resit-bezbolestne-a-efektivne-4.html

http://radimvalencik.pise.cz/5866-problem-penzi-lze-resit-bezbolestne-a-efektivne-5.html

Uveřejněno koncem června tohoto roku.

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB