Asociace spisovatelů: Do Lipska bez Gotta a růžového trabanta?


Asociace spisovatelů logoSpolku Asociace spisovatelů se nelíbí, že na Lipském knižním veletrhu 2019 (čtěte: Lipsko čte 2018 a blížící se Český rok 2019 viz) bude mimo jiné Českou republiku reprezentovat na koncertu zpěvák Karel Gott.

 

 

Lipský knižní veletrh patří ve světě k nejvýznamnějším knižním akcím a knižní kultury. Průměrná návštěva se zde pohybuje kolem čtvrt milionu, což je zhruba šestkrát víc, než navštíví každoročně pražský Svět knih. V příštím roce – 2019 bude hlavní hostitelskou zemí veletrhu Česká republika. Přípravu prezentace českých autorů a české knižní kultury má na starosti Moravská zemská knihovna v Brně. Bude zde představen tzv. Český rok, který proběhne již od letošního října do listopadu roku 2019. V rámci této akce budou zapojeny desítky kulturních institucí z České republiky, Německa, Švýcarska a Rakouska. Nejen v saském Lipsku, ale v celé německojazyčné oblasti tak budou během čtrnácti měsíců představeni čeští spisovatelé, česká knižní kultura, české myšlení, české výtvarné umění, český komiks, česká hudba, český design nebo česká fotografie. Cílem je zintenzivnit česko-německé kulturní styky.

 

Přestože se ví, jakou roli v oblasti kultury měl a má v Německu zpěvák Karel Gott, postavil se spolek Asociace spisovatelů proti jeho vystupování v rámci zmiňované akce. Náš zpěvák byl Němci pozván k vystoupení českých interpretů do lipské opery vedle Dagmar Peckové a Marty Jandové. Výběr posuďte sami…

 

Vystoupení Karla Gotta se autorům, umělcům a dalším podepsaným pod peticí spolku Asociace spisovatelů nelíbí, stejně jako plánovaný exponát „růžový trabant“ od umělce Davida Černého. Ozvali se umělci i na svých profilech sociálních sítí a webech. Dochází k rozporu mezi podepsanými a autory petice. Zcela nesouhlasí s daným textem, pod kterým jsou uvedení. Například Jaromír Typlt píše (http://www.typlt.cz/ ) o „zfalšovaném dopise“ : „...Odpor k Božskému Kájovi pro mě byl tak zásadní, že jsem se ani příliš nezabýval slohovou neobratností celého dopisu. Podobně zřejmě uvažovali například Petr Hruška, Petr Borkovec, Jan Burian, Markéta Pilátová, Ondřej Hložek a další spolupodepsaní. Teď se cítím opravdu jako v Číně, kde člověk dá k dispozici svoje jméno a dál už v podstatě nemá možnost ovlivnit jeho použití…“

 

 

TEXT PETICE Asociace spisovatelů

Rok české kultury a Lipský knižní veletrh 2019

 

ASOCIACE SPISOVATELŮ·STŘEDA 8. SRPEN 2018

 

Následuje dopis zaslaný panu Martinovi Kraflovi, programovému koordinátorovi Moravské zemské knihovny v Brně pro Leipziger Buchmesse 2019

 

Vážený pane Krafle,

dovolujeme si Vás oslovit jménem níže podepsaných členů Asociace spisovatelů, předsedy spolku Litera udílející každoročně nejprestižnější české literární ocenění a autorek a autorů pozvaných na Lipský knižní veletrh 2019.

 

Naším primárním požadavkem je, aby byla co nejdříve svolána schůze se všemi zvanými autory Lipsko 2019 a též zástupci profesních organizací jak autorů (AS), tak garantů nejprestižnější české literární ceny Magnesia Litera (Spolek Litera), kde bude podoba a způsob prezentace české literatury na Lipsko 2019 prodiskutována a přizpůsobena představám vystupujících.

 

Česká republika bude příští rok hlavní prezentovanou zemí veletrhu a na naši literaturu se tak v Německu upře mimořádná pozornost. Máme za to, že pro literaturu je typická mimo jiné přítomnost hodnotových postojů. Pokud bychom se chtěli tázat, co je tradici té nejlepší české literatury vlastní, snad je to právě pojetí literatury jako činnosti spjaté s postojem k životu a světu. Čeští spisovatelé jsou si aspektu morálního přesahu své práce vědomi. Ten je ostatně přítomen i v tradici toho nejlepšího v české kultuře jako takové.

 

České přítomnosti na Lipském knižním veletrhu 2019 bude jako jakýsi předvoj předcházet tzv. „Rok české kultury“. Představení české literatury bude vyvrcholením programu, který je zahájen v symbolickém smyslu nešťastně: vystoupením Karla Gotta v Lipské opeře v říjnu 2018. „Rok české kultury“, naopak „kontrastně“ uzavírá v říjnu 2019 výstava připomínající odkaz Charty 77. Vedle deficitu konzultace celé akce s námi českými autory (český stánek má dekorovat trabant Davida Černého? – chceme mít možnost věc ovlivnit) se vymezujeme vůči této ukázkové absenci postojovosti. V dramaturgické radě pro Lipsko 2019 přes projevený zájem naprosto absentují zástupci jakýchkoli profesních literárních organizací. Vzhledem k tomu, že se jedná o kontext, do něhož bude usazena konkrétní autorská tvorba (proslýchá se instalace růžového trabantu Davida Černého?!) je to tristní.

 

Naším druhým požadavkem, vedle onoho primárního – společné schůze - je, aby bylo vystoupení Karla Gotta bezodkladně zrušeno či vyjmuto z kalendáře akcí „Rok české kultury“, jež tvoří entré knižního veletrhu Lipsko 2019.

 

Těšíme se na schůzku s dramaturgickou radou v co nejbližším termínu (nejlépe začátkem září).

 

 

Za autory pozvané na veletrh v Lipsku 2019

Petr Hruška, laureát Státní ceny za literaturu

Bianca Bellová, laureátka Evropské ceny za literaturu

Petr Borkovec, laureát Ceny Josefa Jungmanna (podpis stáhnul)

David Zábranský, laureát Ceny Magnesia Litera

Martin C. Putna, laureát Ceny Toma Stopparda (podpis stáhnul)

Zuzana Fuksová

Jaromír Typlt, laureát Ceny Jiřího Ortena (podpis stáhnul)

Markéta Pilátová (podpis stáhla)

 

Za Asociaci spisovatelů

Václav Kahuda, předseda

Adam Borzič

Ondřej Lipár

Adéla Hodinská Knapová

Petra Hůlová

Ivana Myšková

Irena Šťastná

Michal Maršálek

Ondřej Hložek (podpis stáhnul)

Jan Burian (podpis stáhnul)

Jan Škrob (podpis stáhnul)

Tomáš Čada (podpis stáhnul)

Jonáš Hájek

Petr Tureček

Tomáš Kůs

Petr Hrbáč

Ingrid Artezz

 

Za spolek Litera

Pavel Mandys, předseda ---

 

Doplnění z 9. srpna 2018, 13 hodin: Došlo bohužel k neomluvitelné chybě. Text dopisu, který signatáři odsouhlasili, se před odesláním změnil. Následuje dnešní e-mail od Petry Hůlové, která text dopisu koncipovala a upravovala, ostatním signatářům. V reakci na něj někteří signatáři svůj podpis pod dopisem stáhli, jak je nově vyznačeno výše.

 

 

Vážené kolegyně a kolegové,

moc se omlouvám se za nekonzultování pár změn v našem dopise, smysl dopisu však zůstal nezměněn. Zodpovědnost padá na mě osobně.

 

Z mnoha reakcí vyplývalo, že dost autorů více než přítomnost Gotta v Lipsku štve dramaturgická koncepce veletrhu dělaná "za zavřenými dveřmi" a tak je v dopise zmíněna nejprve ona a až posléze Gott.

 

Požadavek, aby Gott v Lipsku jako předskokan české literatury nevystupoval však v textu zůstává.

 

Co se týče Davida Černého, donesla se ke mně neověřená zpráva, že český stánek má dekorovat jeho růžový trabant. Dopis to nehodnotí, jen zmiňuje jako další příklad tvorby kontextu "o nás bez nás".

 

P. H.

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB