Kuchárky z opozície by si mali naštudovať Ústavu SRBratislava demonstraceNovinára Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú našli mŕtvych v ich dome v obci Veľká Mača 25. februára 2018. Vo verejnom priestore sa vedie diskusia o troch rovinách, ktoré sa dávajú do súvisu s vraždou novinára, aj keď nesúvisia. Je nespochybniteľné, že vražda novinára je čin hodný zavrhnutia, jeho páchateľov a objednávateľov, treba odsúdiť.

 

 


PRVÁ ROVINA
Prvou rovinou je vražda novinára. Druhou oblasťou je text, ktorý po sebe zanechal Ján Kuciak. Treťou sférou sú politické diskusie. Pridŕžajme sa faktov.


Pozrime sa na jednotlivé oblasti. Prvou sú príčiny vraždy. V médiách o nich zaznel jeden výrok od osoby najpovolanejšej. "Najpravdepodobnejší motív je, že to súvisí s investigatívnou (vyšetrovacou) činnosťou novinára," povedal prezident policajného zboru Tibor Gašpar. Ak niekto povie, že je to najpravdepodobnejšie, tak posilňuje túto interpretáciu vo verejnom priestore. Je však pravdepodobné, že existuje aj najnepravdepodobnejší motív. Je známe, že dnes polícia skúma niekoľko scenárov, ktoré súvisia s vraždou. O nich polícia neinformuje. Ak by tak urobila, informovala by aj páchateľov.

 

 

DRUHÁ ROVINA

Druhou sférou je článok Jána Kuciaka o prepojení asistentky, vo funkčnom a mzdovom zaradení štátny radca, premiéra Róberta Fica Márie Troškovej a Viliama Jasaňa, šéfa krízového manažmentu štátu a bezpečnostnej rady na taliansku mafiu. V médiách sa uvádza meno Antonia Vadalu, ktorý by mal mať prepojenie na taliansku mafiu. Dané tvrdenia sú z oblasti hypotéz. Nikto nepredložil žiaden dôkaz, že peniaze, ktoré používa v podnikaní Antonio Vadala, pochádzajú z trestnej činnosti, teda sú špinavými peniazmi. Ak sa niekto s niekým pozná, nemôže to automaticky znamenať, že pozná pôvod peňazí, ktorými disponuje jeho známy, a tým aj on automaticky pácha trestnú činnosť. Kvôli tomu na Slovensku existujú bezpečnostné previerky, ktoré robí Národný bezpečnostný úrad. Kontakty budúcich vysokých štátnych úradníkov so cudzincami má na starosti Slovenská informačná služba. Ak by niečo zistili, médiám to nepovedia. Veď sú to tajné služby.


Mária Trošková pracovala vo firma talianskeho Antonia Vadalu. Potom bola poradkyňou poslanca Viliama Jasaňa. Posledným jej zamestnaním bol Úrad vlády Slovenskej republiky. Po tom ako portál www.aktuálity.sk zverejnil poslednú reportáž Jána Kaciaka, Mária Trošková a Viliam Jasaň odišli z Úradu vlády Slovenskej republiky. Text Jána Kuciaka obsahuje informácie o tom, že Antonio Vadala je prepojený na taliansku mafiu. Talian o tvrdeniach o prepojení na mafiu povedal: „Teraz tu opozícia i médiá v snahe urobiť nestabilitu v krajine tvrdia, že polícia tu nefunguje, nevie niečo vyšetriť, alebo je korumpovaná rovnako ako celý štát." V rozhovore povedal, že človek s rovnakým menom a priezviskom Antonio Vadala, ktorý má spojenie s mafiou sa narodil 25. 5. 1952. Samotný Antonio Vadala o sebe tvrdí, že sa narodil 20. 4. 1975.


Aký je z toho záver. Na základe textu Jána Kuciaka a tvrdení Antoniu Vadalu sa nedá so stopercentným presvedčením povedať, že Mária Trošková, Viliam Jasaň, a samozrejme premiér Robert Fico sú prepojení na taliansku mafiu a majú niečo spoločného s vraždou novinára a jeho priateľky. Verejnosť si myslí niečo. Iné. Najvýstižnejšie to vyjadruje fotografia agentúry Reuters. Medzi sviečkami leží fotografia premiéra Roberta Fica s jediným slovom. Vrah.

 

 

TRETIA ROVINA
Novinári by mali mať v sebe určitú mieru pochybností spojenú s tým, čo niekto iný napísal a najmä čo povedal. Ak niekto niečo v politike hovorí, tak je to najmä kvôli tomu, aby očiernil konkurenta. V normálnom jazyku sa tomu hovorí ohováranie. Preto si položme základnú otázku. Môže byť ohováranie, ale kritika politického konkurenta vysvetlením vraždy kohokoľvek ? Čitateľ si môže si môže sám sebe odpoveď na položenú otázku...Vo verejnom priestore, najmä však v sociálnych sieťach sa vytvorila konštrukcia. Mafia, poradcovia premiéra, premiér, práca novinára, vražda. Existujú teórie sprisahania, ktoré zjednodušene vysvetľujú rôzne komplikované vzťahy. Používa ich najmä stranícka propaganda. Tieto teórie sa snažia tvrdiť, že za určitou udalosťou určite niekto je.


Konšpiračná teória alebo teória sprisahania (conspiracy theory), alebo konšpirológia, je systém tvrdení, ktorými sa vysvetľujú spoločensky významné udalosti, alebo historické udalosti, či procesy, ako výsledok sprisahania určitej skupiny ľudí, ktorá riadia tieto procesy, kvôli chamtivosti, ambíciám, samoľúbosti a chorobnému egoizmu.

 

 

TRETIA ROVINA
Vražda Jána Kuciaka sa stala nástrojom nátlaku opozície na koalíciu, ale aj na riešenie vzájomných vzťahov rôznych politických strán vo vnútri koalície. Do diskusie vo verejnom priestore sa zapojil Andrej Kiska. Pripomeňme si jeho právomoci.


Prezident SR vymenúva a odvoláva predsedu vlády, čo je spravidla vedúci predstaviteľ víťaznej resp. najsilnejšej politickej strany z hľadiska počtu získaných mandátov v národnej rade. Vymenúva a odvoláva ostatných členov vlády, pri ich vymenúvaní je viazaný návrhom predsedu vlády, viazanosť platí aj pri ich poverovaní určitým rezortom. Pri odvolaní predsedu alebo ostatných členov vlády musí dôjsť k ústavou predvídaným situáciám - parlament musí vysloviť nedôveru vláde alebo jej členovi, vláda, predseda vlády alebo jej člen musí podať demisiu alebo predseda vlády navrhne odvolanie člena vlády. Prezident má právo vyžadovať od vlády informácie nevyhnutné na plnenie svojich úloh.


Prezident Andrej Kiska išiel ďalej ako predpokladá Ústava Slovenskej republiky. Pomyseľne sa stal parlamentom, výsledkami volieb, ale aj šéfom opozície. Vo vyhlásení 4. marca 2018 povedal: „Nateraz vidím dve možnosti. Rozsiahlu a zásadnú rekonštrukciu vládu, ktorá by nepolarizovala spoločnosť, požiadala a získala dôveru NR SR. Alebo predčasné voľby, ktoré by v mnohých demokratických krajinách boli najprirodzenejším riešením." Prezident poznamenal, že pre tento krok je potrebných 90 hlasov v parlamente.


Kvôli rozsiahlej a zásadnej rekonštrukcii vlády je potrebná vzájomná dohoda koaličných strán. Okrem toho ministri, ktorých by mali vymeniť, tak by mali odstúpiť. Koalícia na to prezidenta nepotrebuje. Predčasné voľby sú možné len vtedy, ak parlament vysloví nedôveru vláde. História slovenského parlamentu hovorí o tom, že aj koaličná strana môže vysloviť nedôveru vláde, ktorú jej poslanci menovali. Príkladom je strana Sloboda a solidarita vedená Richardom Sulíkom.


Dňa 11. októbra 2011 Národná rada SR hlasovala o vládnom návrhu na vyslovenie súhlasu s Dodatkom k Rámcovej zmluve uzatvorenej medzi 17 štátmi eurozóny a Európskym finančným stabilizačným nástrojom, ktorého predmetom bolo zvýšenie záruk štátov v eurovale, operačnom nástroji na obranu finančnej stability v eurozóne. Premiérka Iveta Radičová hlasovanie o tomto návrhu spojila s hlasovaním o dôvere vláde kvôli "odmietavému postoju SaS k eurovalu, neochote prijať ústupky a dohodnúť sa so zvyškom koalície". Za euroval a zároveň za dôveru vláde hlasovalo zo 124 prítomných poslancov len 55 poslancov. Vláda Ivety Radičovej nezískala súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, aspoň 76, a teda ani dôveru Národnej rady SR, a po 15 mesiacoch svojho pôsobenia bola odvolaná.


Robert Fico sa pred časom verejne opýtal, o čom rokoval Andrej Kiska s miliardárom a filantropom Georgom Sorosom. Zbytočné prilievanie benzínu do ohňa, alebo odpoveď na jednu konšpiračnú teóriu inou teóriou sprisahania.


Ak niekomu nevyhovuje Ústava Slovenskej, môže sa riadiť teóriou revolúcie, ktorú definoval Vladimír Iljič Uľjanov (Lenin) v práci Štát a revolúcia. Uľjanov napísal, že namiesto buržoáznej demokracie má prísť diktatúra proletariátu. Stačí ozbrojený útok.


Prípadne môže nadviazať na teóriu permanentnej revolúcie, ktorú sformuloval ruský revolucionár Lev Davidovič Bronštejn (Trockij) v knihe Permanentná revolúcia v roku 1930. V závere knihy v niekoľkých bodoch vyslovil dôvody pre revolúciu.


„Jednou zo základných príčin krízy buržoáznej spoločnosti je to, že ňou vytvorené výrobné sily sa viac nemôžu zmieriť s hranicami národného štátu. Odtiaľ vyplývajú imperialistické vojny na jednej strane, utópie buržoáznych Spojených štátov Európskych, na druhej strane Socialistická revolúcia sa začína na domácej scéne, a končí sa na svetovej. To znamená, že socialistická revolúcia sa stáva permenetnou v novom významnejšom slova zmysle: Ona sa nekončí pokiaľ nezvíťazí nová spoločnosť na celej našej planéte." Toľko Lev Bronštejn. Zatiaľ sa však slovenská politika neriadi revolučným právom, a ani s lyrickými zovšeobecneniami po Veľkej októbrovej revolúcii v Rusku.


Vtedy Vladimír Majakovskij v poéme V. I. Lenin o riadení štátu napísal: "Prestrite koberec, my aj každú kuchárku naučíme riadiť štát." Znamená, že ak by aj na Slovensku mali riadiť štát kuchárky z opozičných strán, mali by si naštudovať Ústavu SR. Účastníci manifestácií na Slovensku by chceli inú spoločnosť, slušnejšiu, morálnejšiu, čestnejšiu. Chceli by novú spoločnosť. Dobro treba nielen zamýšľať, ale aj ho uskutočňovať. Cesta do pekla je vydláždená najlepšími úmyslami.

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pondělí, 12 Březen 2018 16:02 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB