Z redakční pošty: Krev z ruky jedné paní: 80 plus

odběr krve ilustracePřed časem jsem hovořil s moji známou. Její otec skončil v důsledku vážného úrazu na obličejovém oddělení jisté fakultní nemocnice. Když pro něj požádala o brčko, aby se mohl vůbec napít, setkala se s udivenou reakcí zdravotní sestry a krajní neochotou. Nakonec to vyřešil spolu-pacient, který naštěstí pár těch brček měl.

 

 

 

Netušil jsem, že za pár dní budu svědkem dalšího vzorového příkladu přístupu zdravotníků k pacientům.
Byla středa 21. června ráno. Došel jsem na Polikliniku Hrabůvka na odběr krevního vzorku. V 7.45 hod jsem byl u okénka firmy SPADIE a předával lístek k vyšetření. Jedná se o odběrovou místnost, odběr krve a biologického materiálu. 
Zaslechl jsem sténání za sebou, otočil se a uviděl, že tam stojí (ve zmatku) nějaká paní, které mohlo být dobře osmdesát let. Po ruce jí tekla (po odborně provedeném odběru) stružka krve…
Nebylo na „co“ čekat, tak jsem jí řekl, ať zaklepe na dveře odběrové místnosti. Dveře se neotevřely, zato se ozval rozdurděný hlas od okénka styku s veřejností. „Co se tam děje!?“ Odpověděl jsem tomu hlasu za okénkem, že klientka naléhavě potřebuje ošetřit, což se dost dobře nedá přes výřez trojúhelníku o straně cca 20 cm. 
Pak se dveře otevřely, poškozená paní byla vzata na milost a dostala jakousi stahovačku na ruku. Dál jsem to nesledoval, byl jsem na řadě a octové obličeje „děvčat“ uvnitř jakoby signalizovaly, že jsem si pěkně zavařil – jako nositel špatných zpráv.  
Po provedeném odběru, jsem požádal obsluhu o přelepení vpichu vaty páskou.  „Pásku dostanete u východu u sestry!“ Chtěl jsem, aby mi pásku upevnili, právě tam, kde jsem seděl. Octu ve výrazech přibylo, nicméně úkon byl proveden.
Moje propíchnutá žíla s patřičným hematomem jistě nebyla aktem msty. To, co mě zaujalo více, byl způsob odběru, bez hygienických rukavic, kdy po otření desinfekčním prostředkem, následovalo ujištění se nechráněnými prsty (snad bez nákazy), že odběr míří na správné místo. Byl jsem z toho farčodit, tedy konsternovaný.
Než jsem odešel, tak jsem bez jakékoli emoce, věcně poznamenal, že by nebylo od věci, kdyby tam chodila občas kontrola. Byl jsem ubezpečen, že kontrola chodí… Přemýšlel jsem, zda kontrolní úkony neprobíhají u dotyčného aktéra (aktérky) se zavřenýma očima? Nevím, jak jindy, ale právě v tu středu 21. června nebyly pracovnice označeny identifikačními štítky. Práce v anonymitě lidem z firmy SPADIA snad lépe vyhovuje.   
Zde, možná i návrh řešení
Na lavičce před zmíněnou poliklinikou byla informace KAKTUS REALITY, Slušnost se vyplácía údaj: více na kaktusreality.cz a telefonní číslo. Využijí této nabídky manažeři Spadie?
Třeba by jim mohli lidé z Kaktusu (i dodavatelsky) nabídnout psychotesty na empatii, kontrolu jemné motoriky a celou řadu dalších kvalifikačních aktů. Krev seniorky, i zdravý rozum, po tom volá!
Až dosud to byla jen teoretická nabídka. Ještě schází praktická pobídka, třeba pro Svaz pacientů a důchodcovské organizace, a nejvíce pro Ministerstvo zdravotnictví a jeho odborné divize!! Ve zdravotnictví je tolik peněz, že snad na to nebudou zřizovat nový kontrolní útvar nebo ano, aby zbytněl za peníze daňových poplatníků?

 Bohužel i takové maily dostáváme do redakční pošty. Redakce Literárních novin.(red)

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB