Demise ministryně školství není projevem politické kultury, ale růstu moci represivních složek

 

Valachová K foto fb valachováDemise ministryně školství nepovede ke kultivaci politického prostředí, ale k dalšímu posílení represivních složek jakožto hybatelů politiky.

 

 

 


Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová oznámila úmysl podat demisi kvůli kauze dotací, v rámci níž jsou trestně stíháni její bývalá náměstkyně, ředitel odboru na ministerstvu a šéf Fotbalové asociace. Premiér Bohuslav Sobotka označil její rozhodnutí za odpovědné, které je v zájmu slušné politické kultury.
Politická kultura ale není něčím, co by stálo mimo kulturní rámec celé společnosti. Patří ke kultuře civilizované společnosti zbavení politika či státního úředníka jeho pozice, zaměstnání či možnosti vykonávat funkci při vznesení obvinění vůči jeho podřízenému?


Důležitá presumpce neviny
Odpovědnost je založena na konání nebo opomenutí, které je přičitatelné konkrétní osobě. Trestní řízení je navíc ovládáno zásadou presumpce neviny, spočívající v tom, že na obviněného či obžalovaného musí být nahlíženo jako na nevinného, dokud není pravomocným rozsudkem soudu rozhodnuto o opaku.
Tato zásada je založena na principu limitace státní moci ve svobodné společnosti. Stát má široké pravomoci vyšetřovat, stíhat a trestat, ale nemůže tak činit v rozporu se základními právy člověka. Presumpce neviny má chránit člověka proti nadměrným zásahům státní moci do jeho práv.
Každý obviněný či obžalovaný má právo, aby na něj bylo nahlíženo tak, že bude obvinění zcela zproštěn, a to nejen ve smyslu trestněprávním, ale i společenském a reputačním. Důstojnost a čest obviněného či obžalovaného nesmí být degradována a jediným trestem, který je jim možno udělit, či újmou, kterou mohou utrpět, je trest po vyslovení viny.


Nakonec budou všichni bezprávní
Ztráta funkce ministra je zcela jistě trestem. V dané chvíli není možné konstatovat, zda se bývalá náměstkyně ministryně dopustila trestného činu a zda by ministryně měla nést politický trest za výběr této osoby do funkce své náměstkyně. Jedná se o trest bez zjištění viny řádným způsobem.
Principy právního státu by neměly být uplatňovány pouze v soudním řízení, ale mělo by na nich být vystavěno i fungování společnosti v rovině mimoprávní. Hodnoty, jako jsou správnost, důvěryhodnost, respekt k lidské důstojnosti, nemohou být uzavřeny v soudní síni, ale musí prostupovat lidskými vztahy, tedy i politikou obecně.
Zásady presumpce neviny jakožto právní kategorie a princip soudního řízení není možno zcela kopírovat do politiky či dalších oblastí lidského života, nicméně tento princip být uplatňován musí, protože jinak budou represivní složky státu rozdělovat lidi na plnoprávné a poloprávné, určovat, kdo ve veřejných funkcích působit může a kdo nikoli, což vyústí v to, že nakonec budou všichni bezprávní.
Demise ministryně školství nepovede ke kultivaci politického prostředí, ale k dalšímu posílení těchto složek jakožto hybatelů politiky.

 

Autor je advokát a přednáší na Právnické fakultě UK a dalších vysokých školách.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 19 Květen 2017 15:05 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB