Hodnotová kritéria a kolektivní vina bílé rasy

Email Tisk PDF

 

Francouzsky protestují proti zavádění muslimských zvyků 1Kolektivní vina bílé rasy za všechno zlo světa. Pochybuji, že někomu uniklo toto médii intenzivně rozvíjené téma. Je totiž úzce spjato s doktrínou extrémní ultralevice, která dlouhodobě ovládá zejména západní Evropu. Mnozí ihned namítnou, že v Evropě vládne celá řada pravicových stran. Tzv. pravicové označení těchto stran ovšem o jejich skutečné politice nic nevypovídá. Rozdělení politiků a politických stran na levicové a pravicové je pouhým mentálním konstruktem, vycházejícím z povrchní analýzy formálních znaků, který ovšem absolutně nereflektuje dopady jimi realizovaných politik na společnost. (na snímku je záběr z francouzské TV, z protestu žen proti zavádění muslimských zvyků ve Francii)

 

 

Téma kolektivní vina bílé rasy vnímám jako cílený, velmi sofistikovaný mechanismus manipulace, vyvíjený za účelem veřejného souhlasu se stávajícím politickým směřováním.

Domnívám se, že extrémní ultralevice se v rámci tohoto motivu nechala částečně inspirovat křesťanstvím.

Stejně tak jako křesťané mají svůj dědičný hřích, s kterým se každý člověk narodí, ultralevice má ve své ideologii zakomponovanou údajnou kolektivní vinu bílé rasy, s kterou se taktéž každý běloch narodí, a kterou je povinen odčinit.

Každý občan naší civilizace je tedy dle ultralevicových dogmat součástí kolektivní viny bílé rasy za všechno zlo světa, která je pojata a lidem podstrčena jako vina absolutní, jako nekritizovatelný a neoddiskutovatelný fakt.

U křesťanů se akceptování dědičného hříchu a z něho vyplývající povinnosti a podřízenost velice dobře ujaly.

Ultralevice se tímto dogmatem inspirovala a vsadila na stejný modus operandi, který se podařil prostřednictvím usilovné dlouhodobé propagandy taktéž zakomponovat do vědomí a myšlení lidí jako hotovou věc, jako skutečnost.

Spoléhání se na neznalost historie jednotlivých civilizací u nemalé části populace, na neschopnost porovnat a vyhodnotit oprávněnost a relevantnost tohoto bizarního dogmatu, se vyplatilo. Problematičnost s logickým a kauzálním myšlením v souvislostech pak nadále přispívá k šíření tohoto bludu.

K  čemu je šíření takového bludu vlastně dobré?

Zakotvený etnomasochismus proti vlastní rase a s ním spojené relativizování a zpochybňování hodnot naší civilizace ve společnosti zafungovalo. V Evropě se tak může plně rozjíždět velký sociální proces. Kulturní revoluce na jejímž konci je destrukce naší evropské společnosti a nastolení nového tzv. rovnostářského řádu již započala. Se skutečnou rovností tento řád samozřejmě nebude mít nic společného. Rovnost je jen krycí název pro novou společenskou elitarizaci  a s ní spojenou absolutní vládu vyvolených elit. Nikdo si snad nemůže myslet, že elity se budou cítit rovny s pologramotnými a nevzdělanými nestandardními domácími a importovanými menšinami, které si nyní vybraly jako dočasné spojence pro realizaci svého společenského konstruktu.  V tomto smyslu je velmi pozoruhodné, jak nestandardní domácí a importované menšiny spolupracují a rebelují proti většinové populaci, a tak podporují projekt selektivní elitarizace společnosti.  Zřejmě si představují, že elitářský společenský řád přinese umenšení práv většině a naopak zvýhodněné postavení menšinám, a to pomocí pozitivní diskriminace. Je neuvěřitelné, jak se tento blud vžil do jejich myšlení a chování. Nabízí se logická otázka - proč by elitářská společnost měla nadále podporovat outsidery, když splní svůj úkol ...

Povinná školní docházka je pro všechny občany daná zákonem. Nestandardní menšiny však budou za dodržování zákonů upláceny a zvýhodňovány:

Děti nepřizpůsobivých musí chodit do školy. I kdybychom jim za to měli platit, říká nový ministr Chvojka

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Deti-neprizpusobivych-musi-chodit-do-skoly-I-kdybychom-jim-za-to-meli-platit-rika-novy-ministr-Chvojka-466107

Svou bizarní doktrínu skládající se z dlouhé řady člověku nepřirozených absurdit se snaží ultralevice vnutit do společnosti jako novou normalitu - novou normu. Vše, co je ve společnosti mimo toto nové pojetí normality, je pak nazýváno populismem. Kritici ultralevice  jsou onálepkováni jako fašisté, rasisté a xenofobové a přívrženci extrémní ultralevice proti nim vedou třídní boj.

Pokud jsou naše hodnoty horší, než hodnoty jiných civilizací, jak se snaží předestírat ultralevice, proč takové masy přistěhovalců míří k nám, do naší civilizace a nikoliv obráceně.

 

Relativizování jednotných hodnotových kritérií

Součástí novodobé normalizace, jež realizuje ultralevice, je relativizování jednotných legitimních hodnotových kritérií. K čemu toto masivní relativizování vede?

Inteligentním lidem zajisté není třeba připomínat, že v našem světě je realita jenom jedna. Na tomto faktu je postavena celá naše existence, platnost zákonů a kauzální souslednost dějů - příčiny a následku. V našem světě neexistuje nekonečné množství stejně pravdivých a legitimních realit. Její jedinou legitimní skutečnou podstatu určují jednotná legitimní hodnotová kritéria, která do značné míry vycházejí i z Listiny základních lidských práv a svobod, ze zákonů a v právním státě z práva jako takového.

Existuje samozřejmě nekonečné množství lidí, kteří nedokáží realitu správně rozpoznat a identifikovat jednoduše proto, že logické, kauzální, abstraktní myšlení je jim velmi vzdálené. Stejně tak je jejich obzorům nedostupná logická podstata a strategický význam jednotných hodnotových kritérií pro určení reality. Tito lidé žijí ve zkresleném pohledu na realitu, který je obvykle vystavěn na jejich zbožných přáních, domněnkách a vlastních sociálních projekcích, které nadřazují nad fakta. Žijeme v době, kdy lidé s tímto tragickým hendikepem v Evropě vládnou a ustanovují a určují pravidla pro všechny.

Jediný možný důsledek tohoto neštěstí pak je, že absurdita střídá absurditu a stupidita střídá další stupiditu, což můžeme ve směřování evropské politiky sledovat v přímém přenosu:

Videoreportáž: Ženy v niektorých častiach Paríža majú zakázaný vstup do kaviarní a barov či voľný pohyb po uliciach. Rodené Parížanky to nevedia pochopiť. (viz snímek níže)

Francúzsky televízny kanál France 2, priniesol v hlavných večerných správach reportáž o situácii v tzv. no-go zónach, kde moslimskí obyvatelia nastolili svoje vlastné pravidlá. Tieto oblasti sa vo Francúzsku nazývajú “územia stratené pre Republiku,“ a neplatia na nich zákony a tradície Francúzska. 

http://www.hlavnespravy.sk/videoreportaz-zeny-v-niektorych-castiach-pariza-maju-zakazany-vstup-do-kaviarni-a-barov-ci-volny-pohyb-po-uliciach-rodene-parizanky-to-nevedia-pochopit/871246

 

Francouzsky protestují proti zavádění muslimských zvyků 2

 

 

 

 

 

 

Kritici těchto moderních hlupáků jsou pak deklasováni a znevažováni a je proti nim poštvaná zmatená veřejnost ovlivněná intenzivní propagandou.

Ve společnosti, kde vládne morální a kulturní relativismus a absentují nebo jsou dokonce popírána civilizační a právní hodnotová kritéria, která ustanovují skutečné civilizované hodnoty, přestává platit jednotné právo. Právní stát postupně končí a nastává vláda chaosu a džungle, kde všichni jsou si rovni - delikventi i jejich oběti. Hádejte, kdo v takové společnosti vítězí ...

Jen dodám, že demokracie a spravedlnost to rozhodně nebudou!

 

Neschopnost hlupáků s pocitem nadřazenosti vysvětluje Dunningův-Krugerův efekt.

„Jedná se o velmi nový jev zkoumaný sociální psychologií – objevili jej David Dunning a Justin Kruger až v roce 1999. Zjistili, že lidé s podprůměrnými kompetencemi svůj výkon výrazně přeceňují, naopak lidé s nadprůměrnými schopnostmi výkon mírně podcení. Pokud dostanou zkoumané osoby k dispozici výsledky ostatních a mají znovu ohodnotit svůj dosažený výkon, podprůměrní se nezmění. Nadprůměrní naopak svůj odhad upraví tak, že je výrazně bližší skutečnosti.

Vysvětlení zní, že lidé s nízkými schopnostmi a kompetencemi mají o svých schopnostech nadnesené mínění, které je rezistentní změně i při přímé konfrontaci s populačním průměrem. Nadprůměrní lidé jsou sice schopni adekvátněji odhadnout své výsledky, přeceňují však všechny ostatní. Po konfrontaci s průměrnými výsledky se výrazně přiblíží v odhadu skutečnému výsledku - poupraví (sníží) hodnocení ostatních a jejich vlastní výkon tak v jejich očích vzroste. "

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dunning%C5%AFv-Kruger%C5%AFv_efekt

„Problém současného světa je, že hlupáci jsou si skálopevně jistí, ale lidé inteligentní jsou plní pochybností.”

Bertrand Russell, matematik, nositel Nobelovy ceny

http://www.growjob.com/clanky-personal/mentalni-mor-vlastni-neobjektivita/

Kam až může vést extrémní relativizace našich civilizačních hodnot:

Více než 1,5 milionu Němců, mnoho z nich vysokoškolsky vzdělaných, opustilo během uplynulého desetiletí Německo — Die Welt.

Německo čelí úderu trestné činnosti migrantů, včetně epidemie znásilnění a sexuálních útoků. Masová migrace také zrychluje islamizaci Německa. Zdá se, že mnoho Němců ztrácí naději na budoucí směřování své země.

„My, uprchlíci... s vámi nechceme žít ve stejné zemi. Můžete a myslím, že byste měli, opustit Německo. A prosím vezměte s sebou Sasko a Alternativu pro Německo (AfD).... Proč nejdete do jiné země? Máme vás dost!" — Aras Bacho 18-ti letý syrský migrant, pro Der Freitag, říjen 2016.

Realitní agent ve městě, které je nedaleko jezera Balaton, oblíbené turistické destinace v západním Maďarsku řekl, že 80% Němců, kteří se tam přemístili, uvádějí jako hlavní důvod opuštění Německa migrační krizi.

„Jsem přesvědčen, že imigrace produkuje do německé společnosti významné a nevratné změny. Zlobím, že se tak děje bez přímého souhlasu německých občanů. ... Myslím si, že je ostuda, že se Židé v Německu musí znovu bát, že jsou Židé. " — Německý občan, který emigroval z Německa, v "Otevřeném dopise německé vládě."

„Můj manžel někdy říká, že má pocit, že jsme nyní největší menšina bez lobby. Pro každou skupinu existuje instituce, místo, veřejný zájem, ale pro nás, heterosexuální manželský pár se dvěma dětmi, kteří nejsou nezaměstnaní ani postižení ani islámští, o lidi jako jsme my, tu již není žádný zájem." — "Anna", v dopise starostovi Mnichova o jejím rozhodnutí přestěhovat svou rodinu ven z města, protože kvůli migrantům tam už pro ni nebylo možné žít.

https://cs.gatestoneinstitute.org/9546/nemci-opousteji-nemecko

http://www.worldwidewings.de/blog/deutsche-verlassen-deutschland-in-scharen/

Lidé prchají ze zemí rozvrácených jejich vlastní ideologií, ale přitom si ji berou s sebou, říká Luděk Frýbort

Často slýcháme o evropských hodnotách. Jaké vlastně jsou a existují vůbec?

http://www.rozhlas.cz/dvojka/kupredudominulosti/_zprava/lide-prchaji-ze-zemi-rozvracenych-jejich-vlastni-ideologii-ale-pritom-si-ji-berou-s-sebou-rika-ludek-frybort--1658700

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 16 Prosinec 2016 16:23 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB