Předefinovaní obsahů pojmů

Email Tisk PDF

us studenti léta šedesátáTento v současné době probíhající proces vnímám jako majstrštyk propagandy. Mladí "revolucionáři a rebelové", kulturní fronta, menšiny, všechny tyto skupiny obyvatel bojují za ještě větší upevnění moci mocenských struktur, establishmentu a elit na úkor práv většinové společnosti, kterou pohrdají!

 

 

 

Dělají revoluci proti vlastnímu národu. Naopak lidé, kteří kritizují vládnoucí elity a establishment za jejich styl vládnutí, prosazovaní bezbřehého multikulturalismu, za nereprezentování zájmů většinové společnosti, jsou pak podle těchto "rebelů" ohrožením demokracie.

Nezkušení mladí lidé, indoktrinovaní "shůry" vykonstruovaným scénářem, následně vnímají společenský novotvar elitářů jako demokracii. Na doporučení propagandy pak skutečné demokraty - kritiky elitářského systému onálepkují jako fašisty a xenofoby. Toto je mistrovské dílo manipulace. K pokřivenému vnímání reality jim přitakává umělecká fronta coby kontrakultura, jež je ve skutečnosti živnou půdou systému.

Joseph Heath a Andrew Potter: KUP SI SVOU REVOLTU!

O mýtu kontrakultury aneb proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou.

Tímto způsobem lze plíživě nastolit nový autoritářský režim. Prostřednictvím zmanipulovaných mladých nezkušených lidí. Pomocí účelově postupně předefinovaných původních obsahů vzácných pojmů, jakým je např. demokracie, je možno skutečného demokrata rázem pasovat na nepřítele demokracie. Naproti tomu novodobí elitarizacechtiví autoritáři se v tomto pojetí stávají demokraty. Původní autentické obsahy pojmů, jako je demokracie a autoritativní elitářský režim, tedy utilitaristicky zamění - otočí! Máme tu co do činění s převráceným pojetím demokracie a elitářství.

Povýšená elitarizacechtivost zaměněna za projev demokracie je typickým příkladem tohoto jevu.

Tomáš Halík: Šok, že vyhrál Donald Trump. Nevzdělaní lidé! Nastal čas pro nás, vzdělané

 Unipolární globalizovaný kosmopolitní svět je pak mladým lidem podstrčen jako ideál demokracie. "Jeden prsten" bude vládnout všem - prý demokraticky! Prozatím není třeba zavádět větší právní represe proti kritikům těchto růžových zítřků. Agresivní propaganda, tzv. politická korektnost a nátlak nadšených apologetů tohoto nového ráje, eliminují všechny potenciální kritiky samy. Kdo nebude souhlasně jásat nad novou verzí světa, bude exkomunikován ze slušné společnosti správných lidí.

Popřípadě se udělají nějaká drobná cenzorská opatření:

Rozvědka buduje kyberarmádu, dohlédne na veškerou komunikaci Čechů na síti

Bizarní představa tzv. shody společnosti je pak dalším tématem, kterým se novodobí revolucionáři soustavně ohánějí. Shodu ve společnosti si představují jako absolutní podvolení se jejich názorům, jejich zájmům, jejich pojetí uspořádání společnosti. Jakákoliv jiná možnost, jakou je např. kompromis nebo dokonce uznání porážky svých konstruktů v demokratickém procesu, a tedy akceptování konkurenčních schémat, je pro ně absolutně nepřijatelná.

Tak dlouho budou v Americe přepočítávat hlasy, dokud kýžený výsledek nedopadne přesně dle jejich představ:

Tým Clintonové podporuje přepočítávání hlasů z prezidentské volby

Ve starověkém Babylónu prý kdysi došlo z důvodu zpupnosti a hlouposti lidí ke zmatení jazyků. Welcome in the new Babylon ...

Účelové předefinování autentických pojmů z důvodu své absurdity nemůže ve společnosti dlouhodobě uspět. Odpočítávání konce jeho dočasné platnosti již započalo. Společně s koncem prosazovaného převráceného pojetí demokracie a elitářství skončí i éra jeho autorů. Alespoň prozatím!

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Středa, 30 Listopad 2016 12:16 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB