Inzerce

Tisk
Share on Myspace

Co jsou Literární noviny? Měsíčník pro kritické myšlení navazující na slavnou tradici „Literárek“ z šedesátých let minulého století. Redakce složená ze zkušených redaktorů pod vedením bývalého šéfredaktora Reflexu Petra Bílka postupně vrací Literárním novinám jejich významné a nezastupitelné místo při formování názorů na současné dění doma i ve světě. Poskytují prostor pro širokou diskusi zajímající inteligentní čtenáře – především ty, kterým sociologové říkají „opinion leaders“ – tedy pro ty, jejichž slovo má váhu. Tvoří vlastní názory a mají vliv na sociální okolí. O čem píší? Nejen o literatuře a umění, ale o všech klíčových domácích a  zahraničních událostech a  společenských procesech, přinášejí široké spektrum názorů předních osobností a dbají přitom na kulturu dialogu. Jsou politicky zcela nezávislé. Kdo je čte? Ti, kterým není lhostejný vývoj v  naší společnosti: nejen spisovatelé, umělci a  milovníci umění všeho druhu, ale také politici a politologové, učitelé, právníci, lékaři, technici, lidé s humanitním i exaktním vzděláním, všichni ti, co rádi čtou. Typickým čtenářem LtN je muž kolem 50 let, s  vysokoškolským vzdělá- ním, na pozici středního a vyššího managementu, čte každé vydání z více než tří čtvrtin, pochází z města a je předplatitelem. Jedno vydání přečte cca 25.000 lidí. Tištěný náklad činní 10 000 kusů. (zdroj: průzkum čtenářů LtN 2015) V čem jsou jedinečné? V  celistvosti pohledu na  danou problematiku, širokým okruhem renomovaných autorů, pohledem ze zahraničí prostřednictvím překladu článků z předních evropských periodik (Der Spiegel, Die Zeit, Le Monde) i ukázkami hodnotných beletristických textů, to vše při přísném dodržování novinářské etiky. Struktura Literárních novin Literární noviny vycházejí jako měsíč- ník pro kulturu a  politiku v  rozsahu 32 stran. Obsahují vedle komentářů na aktuální téma a kratších zpráv také velký rozhovor, články na kulturně politická témata z domova i ze zahraničí a čtenáři zde najdou také eseje, stránky věnované umění – výtvarnému, hudebnímu, divadelnímu, filmovému a samozřejmě literatuře včetně recenzí a ukázek. Každý měsíc vycházejí v LtN speciální přílohy novinového formátu: Harmonie života, jejímž cílem je inspirovat čtenáře k „harmonickému“ způsobu života – např. v oblasti zdraví, dalšího rozvoje, vzdělávání, bydlení, gastronomie, umě- ní, starožitností apod., Interwiev přinášející velké rozhovory se zajímavým osobnostmi z  domova i  ze zahraničí a Biblio se zajímavostmi ze světa knižní kultury. Je zdarma v plném znění také v elektronické podobě na webu www.literarky.cz. O novinkách ve světě umění informuje rovněž pravidelná samostatná příloha pod názvem ARS. Velkou oblibu si získaly další přílohy: Pražská knižní revue mapující sou- časnou zahraniční literaturu v českých překladech a  Pražská kulturní revue přibližující historii, současnost, kulturu a způsob života v různých regionech světa. Literární noviny nabízejí také možnost jednorázových příloh na  objednávku, věnovaných např. regionům, městům kultury, představení jednotlivých nakladatelství a  vydavatelství či velkých kulturně politických projektů. Web www.literarky.cz přináší nejen Literární noviny v  elektronické podobě, a  to i  pro čtečky, ale mnoho zajímavých aktuálních informací ze světa kultury, umění, politiky a spole- čenského dění včetně blogů a komentářů. Počet unikátních čtenářů webu je přes 200 000 a jejich počet stále roste. (zdroj: Google Analytics, 2016)

Telefon: 234 221 131 
E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Formáty a ceny inzerce platný od 1.1.2016

 
 
pdf icon

PDF verze
 
AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.