Věda v tunelujirizlatuskaVěda a instituce, na kterých jsou její poznatky vytvářeny, i vědci, kteří v nich pracují, jsou vystaveni útoku. Reforma byla veřejnosti prodávána hesly o podpoře vědecké excelence, ale ve skutečnosti je zřejmé, že rozvoj vědění na českých institucích výrazně poškodí a jejich zdroje vytuneluje. Vláda startuje proces, který bezprostředně ohrozí základní výzkum. Ohrožení veřejných výzkumných institucí fungujících pod hlavičkou Akademie věd je prvním krokem směrem k použití peněz pro výzkum a vývoj tak, aby se pod hlavičkou aplikovaného výzkumu a inovací posílily rozpočty privátních firem. Podobný cíl má i snaha o ovládnutí

univerzit dosazením firemních reprezentantů do správních rad univerzit a snaha měnit studijní programy tak, aby to přímo vyhovovalo konkrétním firmám. Výzkum a vzdělávání jsou zlatou žílou plíživé privatizace, která se za vznosné slogany posilování excelence nebo zlepšování managementu pouze schovává.

Neodpovědně prosazované reformy vycházejí z naivních a nefunkčních předpokladů, které byly v zemích, kde je podrobili analýze použitelnosti, vyvráceny. Finanční problémy české vědy nejsou důsledkem potřeby šetřit, když ekonomiku postihla krize. Pravý veřejně nepřiznaný záměr „reformy" podpory výzkumu a vývoje spočívá v přesměrování finančních toků zájmovým skupinám mimo veřejné instituce výzkumu a vývoje. Redukcí státního rozpočtu je tento záměr pouze jasně obnažen. Kdyby bylo ve státní kase peněz víc, dařilo by se ho zamaskovat, nikoli však odstranit.

Reforma by nebyla v pořádku, i kdyby státní rozpočet penězi přetékal. Peníze by řadu oprávněných kritiků dokázaly umlčet nebo vytlačit na periferii probíhajících debat. Základní vady reformy, zcela konkrétní osobní odpovědnost členů Rady pro výzkum a vývoj a těch, kdo se propůjčil k vytvoření nesmyslného a pro Českou republiku škodlivého systému, by to neodstranilo.

Dík odborná skupině Organizace výzkumu ustanovené Českou fyzikální společností probíhala a probíhá série odborných seminářů věnovaných věcným chybám reformy a zásadním problémům v mechanismech, které uvádí do chodu. Je příznačné, jak se členové Rady pro výzkum a vývoj odborné oponentuře toho, co uvádějí v život, pod nejrůznějšími záminkami vyhýbají. Spoléhají na to, že jsou dostatečně blízko držitelům politické moci a že služebnost vůči vládcům je pro ně důležitější, než co si o nich myslí vědecká a odborná obec.

Přesun financí Akademie věd do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu poškodí základní výzkum. Doplatí na to vzdělávání a možnosti posilování lidských kapacit, na kterých závisí výzkum aplikovaný. Vysoké školy jsou zde s Akademií věd na jedné lodi. To, že jsou dnes na té její části, která se dočasně zvedla nad hladinu poté, co jiná část s Akademií už sjíždí pod ni, jim dlouhodobě neprospěje. Přesun peněz ze základního výzkumu do firem nutně kvalitativní parametry univerzit začne ničit také. Zájem univerzit se od zájmu Akademie v této situaci neliší.

Skutečnost, že celý systém, který do takzvaného hodnocení zavedla Rada pro výzkum a vývoj, směřuje k podpoře průměrnosti na úkor pracovišť kvalitních, je dost dobře demonstrovaná a známá. Zdůrazněme zcela jasně, že skutečnost, že premiér přislíbil přidat půl miliardy Akademii věd, není důsledkem nějakého lobbyismu Akademie nebo snad tlaku pouličních demonstrací, jak se veřejnosti původci chybné reformy snaží namluvit. Skutečnou a jedinou příčinou této finanční injekce je dosavadní neodpovědný postup Rady vlády pro výzkum a vývoj při prosazování koncepce s prokazatelně hrubými chybami.

Akademie věd představuje svým podílem na realizaci doktorského studia a spoluprací s univerzitami instituci prokazatelně kvalitní. V mezinárodních srovnáních tvoří spolu s Univerzitou Karlovou dvojici institucí, které českou vědu reprezentují ve světě a jsou měřitelnými parametry produkce za poslední desetiletí nejlepšími vědeckými institucemi ze zemí bývalého sovětského bloku. Likvidace jedné z nich České republice neprospěje a ze zbylých institucí lepší neudělá. Vědci zde nestojí s nataženou dlaní jako vyžírkové, kteří veřejné prostředky nárokují pro nic za nic. Věda je součástí kultury společnosti, nezapomínejme na to.

Autor je profesor informatiky a děkan Fakulty informatiky Masarykovy unioverzity v Brně. Text přednesl v úterý 25. srpna na setkání fóra "Věda žije" před Rudolfinem.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Úterý, 01 Září 2009 10:51 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB