Národní knihovna získala vzácný středověký dokument týkající se tehdejšího majetkového práva


Národní knihovna vydražila na aukci vzácný notářský instrument z roku 1406 napsaný na pergamenu o rozměrech 54,2 x 52 cm za 15,5 milionů korun, které na nákup poskytlo ministerstvo kultury.

Notářský instrument Martina, kdysi Havla z Trnavy. Foto: MK

 

„Dokument nám nabízí pohled do majetkových vztahů rodiny přes vzdálenost větší než půl tisíciletí, a to je unikát hodný naší pozornosti,“ říká ministr kultury Antonín Staněk.

Aukce rukopisu se za Národní knihovnu ČR zúčastnil generální ředitel Martin Kocanda. „Notářský instrument by se dal připodobnit k dnešním soudním protokolům. Takových dokumentů se logicky dochovalo velmi málo, protože měly většinou význam jen pro dvě strany sporu v tu danou dobu. Dnes se jedná o důležitý vhled do tehdejší právní praxe," vysvětluje Martin Kocanda.

Vydražený rukopis nabízí pohled do rodinných vztahů v pozdním středověku. Týká se sporu mladšího bratra, univerzitního scholára, se starším bratrem o dědictví po zemřelém otci a v souvislosti s tím i s ovdovělou matkou, která se znovu vdala. Jako pramen je tato písemnost důležitá zejména pro pochopení majetkových vztahů a majetkových sporů v tehdejší době, dále je také zásadní pro doplnění životopisu pozdějšího lékaře Jana z Borotína, stoupenec Mistra Jana Husa. 

„Pro Národní knihovnu má tento rukopis velký význam. Dnes v našich fondech disponujeme traktáty a dokumenty, které teoreticky popisují právo a obsah procesů tehdejší doby, ale díky tomuto rukopisu vidíme, jak probíhalo praktikování práva v praxi," dodává Martin Kocanda.

Celý název aukční položky zní Notářský instrument Martina, kdysi Havla z Trnavy, ze dne 2. prosince 1406 zveřejňuje rozsudek Blažeje řečeného Vlk ze Strážně, děkana královské kaple Všech svatých a konzervátora pražské univerzity, ve sporu scholára pražské univerzity Jana z Borotína proti Pechovi z Borotína o dědictví.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP