Překladatelé ze severských jazyků založili svůj spolek


Překladatelé ze severských jazyků vytvořili nezávislou profesní organizaci s názvem Překladatelé Severu, která si dává za cíl zlepšit ohodnocení a pracovní podmínky překladatelů, šířit osvětu v oblasti autorských smluv a podporovat vydávání kvalitních překladů mimo jiné výchovou nových překladatelů a redaktorů.

Místopředseda spolku Překladatelé Severu Martin Severýn a předsedkyně Kateřina Krištůfková. Foto: David Konecny

 

Spolek Překladatelé Severu je nezávislá, dobrovolná profesní organizace sdružující překladatele severské literatury do češtiny. Klade si za cíl umožňovat vzájemné setkávání, spolupráci a vzdělávání překladatelů severské literatury, hájit práva svých členů a prosazovat jejich profesní zájmy, dbát o kvalitu a prestiž českého literárního překladu a šířit povědomí o severské kultuře, literatuře především.

V rámci aktivit Skandinávského domu se v minulých letech uskutečnilo několik překladatelských workshopů zaměřených na severskou beletrii. Ukázalo se, že o podobné aktivity je mezi překladateli zájem, protože tu chybí platforma, na níž by si mohli vyměňovat zkušenosti. A tak vznikl nápad založit profesní spolek, který by se specializoval právě na překlad a aktivity s ním spojené. Následně rozeslaný dotazník potvrdil, že přes 70 českých překladatelů ze severských jazyků o tuto iniciativu stojí.

V listopadu 2018 proběhl první workshop o autorském právu a ustavující schůze, na níž si překladatelé formou hlasování odsouhlasili název spolku Překladatelé Severu, stanovy spolku a také členy výboru, který poté zvolil za předsedkyni překladatelku z norštiny Kateřinu Krištůfkovou a za místopředsedu překladatele ze švédštiny Martina Severýna.

„K založení spolku nás podnítila především dlouhodobě neutěšená situace v oblasti uměleckého překladu, nechceme však klást žádná ultimáta. Rádi bychom zahájili diskusi s nakladateli i se spřízněnými organizacemi, neboť společným cílem nás všech je, aby knihy překládali kvalitní překladatelé a redigovali kvalitní redaktoři. Chceme ukazovat, že na překladu záleží, ale také že kvalita něco stojí a že kvalitní překladatel si zaslouží patřičné ohodnocení i slušné pracovní podmínky,“ uvedla předsedkyně Kateřina Krištůfková.

Podle stanov se řádným členem spolku může stát fyzická osoba, která je autorem či autorkou alespoň dvou zveřejněných literárních překladů ze severských jazyků do češtiny. Kdo tato kritéria zatím nesplňuje, může se stát čekatelem. Spolek totiž chce být otevřený i studentům severských jazyků, kteří za sebou knižní překlady dosud nemají, ale tato profese je zajímá.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB