Výzkum: Jsme hrdí na historii, stydíme se za politiky


karlstejn politik ilustraceCentrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) provedlo v říjnu průzkum věnovaný vztahu českých občanů k České republice. Průzkumníci se zeptali, z jakých důvodů jsou hrdí nebo nejsou na to, že jsou občany České republiky.

 

Odpovědi respondentů seskupené do několika kategorií zachycuje tabulka 1. Občané České republiky jsou nejčastěji hrdí na své občanství, protože Českou republiku považují za krásnou zemi, ve které je krásná příroda, historické památky a krásná města. Druhým nejčastěji uváděným důvodem byla skutečnost, že Česká republika je pro respondenty jejich rodnou zemí, je to jejich vlast a mají zde své nejbližší. Stejně často pak respondenti zmiňovali, že důvodem jejich hrdosti jsou naši sportovci a jejich sportovní úspěchy. Dotázaní jsou dále hrdí na českou historii a slavné historické osobnosti. Často zmiňovaným důvodem národní hrdosti je také české umění, kultura a tradice.CVVM hrdost tab1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Vzhledem k tomu, že každý respondent mohl uvést až tři položky, činí součet všech možných odpovědí 300 %.

 

Hrdost na české občanství v souvislosti se slavnou českou historií, krásou naší země či faktem, že Česká republika je jejich rodnou zemí, vlastí, pociťovaly častěji ženy. Muži naopak častěji zmiňovali, že jsou hrdí na úspěchy českých sportovců a kvůli kvalitním českým výrobkům. Naše úspěchy ve sportu jako důvod hrdosti na české občanství také častěji zmiňovali mladí lidé ve věku do 29 let, občané starší 60 let jako důvod své hrdosti častěji označovali fakt, že Česká republika je jejich rodnou zemí a mají zde své blízké. Lidé s vyšším stupněm dosaženého vzdělání častěji uváděli, že jsou hrdí na naši historii a historické osobnosti a také umění a kulturu. Lidé s nižším stupněm dosaženého vzdělání naopak častěji uváděli, že podle jejich názoru není žádný důvod, proč bychom měli být na české občanství hrdí.
Průzkum se rovněž věnoval protipólu, a to důvodům, proč naši lidé nejsou hrdí na to, že jsou občany České republiky.
Dotazovaní stejně jako v předchozím případě mohli zmínit až 3 různé důvody, proč nejsou hrdí na to, že jsou občany České republiky. Odpovědi respondentů kategorizované do skupin zachycuje tabulka 2.
Jako nejčastější důvod, proč nejsou hrdí na to, že jsou občany našeho státu, respondenti uváděli aktuální politickou situaci v naší zemi a naše politiky. Velmi často se oslovení také vyjadřovali, že se necítí být hrdí na české občanství z důvodu značné korupce v našem státě a množství podvodů a rozkrádání, ke kterému v naší zemi dochází. Třetím nejčastěji zmiňovaným důvodem, proč lidé nejsou hrdí na české občanství, byly špatné lidské vlastnosti některých českých občanů, konkrétně respondenti zmiňovali, že Češi jsou podle jejich názoru závistiví, zlí a často se mezi sebou hádají. Špatná ekonomická situace v naší zemi, vysoká míra nezaměstnanosti, zdražování a vysoké daně byly dalšími často uváděnými důvody, proč lidé nejsou hrdí, že jsou občany ČR. Pátou nejčastěji zmíněnou odpovědí byl vysoký výskyt různých negativních jevů, konkrétně si respondenti stěžovali na velký počet alkoholiků, narkomanů, drobnou kriminalitu a prostituci.

 

CVVM nehrdost tab2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ženy o něco častěji než muži zmiňovaly, že špatné mezilidské vztahy a špatné vlastnosti Čechů jsou důvodem, proč se necítí být hrdé na své české občanství. Muži naopak častěji uváděli jako důvod, proč na české občanství nebýt hrdý, vysokou míru korupce, časté podvody a rozkrádání naší země. Špatná ekonomická situace naší země je častěji důvodem, proč na naše občanství nejsou hrdí mladí lidé do 44 let, lidé starší 45 let častěji kritizovali špatnou sociální politiku našeho státu. Respondenti s vyšším stupněm dosaženého vzdělání častěji podle svých slov nejsou hrdí na české občanství z důvodu špatné morálky ve společnosti, špatných mezilidských vztahů a negativních vlastností, které čeští občané podle jejich názoru mají. Lidé s nižším stupněm dosaženého vzdělání zase častěji uváděli, že nejsou na české občanství hrdí v souvislosti se špatnou ekonomickou situací naší země, vysokou mírou nezaměstnanosti, vysokými cenami a nízkými platy.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

plakat

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB