Vyhledat
Tag: Petr Kužvart Celkem nalezeno 5 zaznamu.

Spoluobčané, naše blízké okolí je ve společenském varu.

Co občané mohou a mají udělat?

(k článku Lucie Cviklové „Lze obnovit autentickou veřejnost?", LtN č. 26/2009)

Rozhodně je dobře, pokud se socioložka snaží připomenout občanskou zkušenost z listopadu a prosince 1989 na příkladu dění na Filosofické fakultě UK. Nutno uvítat, že jde o zárodek kritického popisu, který nemá nic společného s adorací tehdejšího kabrňáctví, jakého si ještě letos užijeme měrou vrchovatou. Článek mě nicméně vyprovokoval k několika poznámkám vesměs nepolemického charakteru.

Jaká revoluce

Jak je to s „autentickou veřejností" v kontextu historického vývoje?

Ještě jednou k listopadovým událostem 1989

Se zájmem jsem si přečetl racionální repliku Lucie Cviklové (Lze obnovit autentickou veřejnost? II. část - LtN 43/ 2009) na můj text Co občané mohou a mají udělat? (LtN 31/2009). Vidím tu několik podstatnějších problémů, na které bych rád upozornil. Rozhodně jsem to vše nepsal proto, abych srovnával opravdu velké dějinné události s naší - podle autorky - „sametovou revolucí".

Protesty rakouských studentů jsou sice neseny pod heslem „školy zdarma", ale terčem je širší okruh reforem školského systému.

Pražský územní plán - velmi poučná historie!

Postup Magistrátu hlavního města Prahy při schvalování nového územního plánu je skandální a hraničí s cynickými úředními pokusy na lidech.

Oficiální veřejné projednání konceptu územního plánu obce Praha proběhlo koncem listopadu obvyklým úředním způsobem. Nejdříve byli po čtyři hodiny uspáváni hadi více či méně povedenými referáty zpracovatelů - a teprve když velká část veřejnosti odešla, mělo se diskutovat. Tiskový mluvčí magistrátu, který debatu moderoval, otevřeně prosazoval, aby mluvili jen jednotliví občánci o svých konkrétních připomínkách nebo námitkách. A aby je četli. Vůbec se mu nelíbilo, že by byly magistrátní koncept a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území komplexně či obecněji kritizovány. Tomu se nelze moc divit, protože principiální kritika je nebezpečnější.

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB