Civilizace

Kdo zavinil první světovou válku? Odpovědnost monarchů a šéfů vlád

Kdo zavinil první světovou válku? Odpovědnost monarchů a šéfů vlád

Pátek, 06 Leden 2017 09:25 Mojmír Grygar

Poznámky k fenomenologii války – část 17. navazuje na předchozí, jejímž autorem je rovněž Mojmír Grygar, literární teoretik a historik. Pro web Literárních novin připravil rozsáhlou několikadílnou úvahu a analýzu války.

Zachrání Finsko kapitalismus?

Zachrání Finsko kapitalismus?

Úterý, 03 Leden 2017 09:34 Mirko Raduševič

 

Krátký popis Finska, který nalezneme leckde na internetu, popisuje tuto zemi takto: Finsko má jeden z nejlepších světových vzdělávacích systémů, kde neexistuje zápisné a studenti dostávají jídlo zdarma. Ve Finsku je stoprocentní gramotnost, je zde největší vzdělanost obyvatel na světě a vysoká životní úroveň. Rovnost je považována za jednu z nejdůležitějších hodnot ve společnosti.

Literárním novinám je 90

Literárním novinám je 90

Pondělí, 02 Leden 2017 08:29 Petr Bílek

 

Málo se to ví, vlastně vůbec ne. Literární noviny vyšly poprvé 9. března 1927. Jejich devadesátiletá cesta byla plná interrupcí a přejmenovávání. Občas se jmenovaly Literární listy, někdy jen Listy, měnily periodicitu, pár let taky nevycházely nebo vycházely v zahraničí a obloukem se dnes vrátily k tomu, že na papíru vycházejí jednou za měsíc, jako tomu bylo na počátku.

Účet 2016: A lid se posunul doprava…

Účet 2016: A lid se posunul doprava…

Sobota, 31 Prosinec 2016 10:53 Tereza Spencerová

Ve dvacátém století – sice v různých zemích různě a jindy, přesto ale víceméně plošně – platilo, že inteligence byla „levicová" a symbolicky vedla „levicovou" část národa na pomyslné barikády za svět bez válek, zato plný pokroku, rozkvětu a svobod. Ona inteligence se nechala vést tu Gorkým, ondy Sartrem anebo taky Lenonnem a Che Guevarou, plnou parou proti „lidem včerejška" zosobněných v typických karikaturách velkokapitalistů.

Kapr na štědrovečerním stole. Co na to muslim?

Pondělí, 26 Prosinec 2016 09:57 Zdeněk Zbořil

Křesťanské vánoce z hlediska rituálu jsou velmi vzdáleny svátkům a rituálům islámským, ale to ještě neznamená, že mezi křesťany a muslimy je tak velká vzdálenost.

Slavoj Žižek: Naše podstata - jsme zlí, egoističtí a nechutní

Středa, 14 Prosinec 2016 09:54 Slavoj Žižek

Publikujeme překlad zamyšlení i u nás známého slovinského filosofa Slavoje Žižka na nad sebou samým, současnou společností a tím, kam míří. Článek (‘We are all basically evil, egotistical, disgusting’) napsal pro britský The Guardian.

Esej: Existuje kolektivní vina?

Úterý, 13 Prosinec 2016 09:31 Mojmír Grygar

Zveřejňujeme druhou podkapitolu 16. části eseje pojednávající o vině. Předchozí část čtěte ZDE.

Esej: O válečné vině. „Nezabiješ!“ s výhradami

Pondělí, 12 Prosinec 2016 07:32 Mojmír Grygar

(Poznámky k fenomenologii války – část 16.) Tato část byla rozdělena do dvou tématických podkapitol a druhá pojednávající o kolektivní vině bude následně publikována.

Autor, který je literární teoretik a historik, připravil pro web Literárních novin rozsáhlou několikadílnou úvahu a analýzu války.


 

 

 

 Předchozí části: Nepřirozená přirozenost válkyAsymetrie války s teroristyAtomový mír – stálá hrozba absolutní války; Atomová puma – porodní bába studené války, Hybridní kontury válekVálka s teroristy, Voják jako potravaVoják svědomí; Voják profesionál, Voják odvedenec, Politik a válečník – kdo s kohoDavová nákaz, Tah na východNesnesitelná lehkost válkyJak se připravuje válkaVálky z milosti božíVždyť přece vyvolat válku je tak snadné!

 

Již jako chlapec jsem si nedovedl vysvětlit rozpor, na který jsem narazil při čtení Starého zákona. Jak je možné, že Hospodin vzkazuje lidem pomocí Mojžíšových desek  desatero přikázání, jejichž plnění je navzdory jejich apodiktičnosti, nebo právě proto, tak nesnadné? Na jedné straně věřící nesmějí zabíjet, ale na druhé straně bible líčí a schvaluje nesčetné, často vyhlazovací a lstivě vedené války Izraelců se sousedními kmeny. Starozákonní kronikáři někdy přímo překypovali pomstychtivostí, nedovedli se nasytit slovy, jako pobít, padnout , dobýt, vypálit, vyloupit, vyhubit, zpustošit, pronásledovat, pověsit na kůl, pohodit. Těmito slovy války, zabíjení a msty se to v některých biblických knihách jen hemží. Odkazuji jen na nevelký úryvek z knihy Jozue (8: 19, 21-22, 24-20).  Kdybychom dali dohromady popisy a oběti krvavých a mstivých starozákonních válek, dostali bychom neuvěřitelně hanebný soupis krutostí, výčtů zničených měst a nespočetných hromad padlých. (V 8. kapitole knihy Jozue, 24 čteme, že po dobytí města Aj „Izrael pobil všechny obyvatele, muže i ženy“. Nikde není zmínka o dětech. Co se s nimi stalo? Ušetřili je, odvlekli, učinili z nich otroky, převychovali?)

Jak je to vlastně? Nezabiješ, nebo přece jen, když na to přijde, můžeš nebo dokonce musíš? Hřích, jeden ze základních kamenů křesťanské víry, je nerozlučně spjat s pojmem odplaty, trestu. Podle svatého Augustina, abych zůstal v okruhu křesťanského kréda, válka je ospravedlnitelná, když se lidé musí bránit před útočníky, kteří je chtějí zahubit. Když v roce 2002 zaútočila armáda USA na Irák, osmdesát elitních amerických politiků, vědců, spisovatelů, podnikatelů vydalo prohlášení, ve kterém tuto válku – nota bene s odvoláním na biskupa Augustina – ospravedlňovali jako válku obrannou. Ale Saddám Husajn Spojené státy neohrožoval, a záminka, že má k dispozici chemické zbraně hromadného ničení, ani nařčení, že podporuje al-Kájdu, se nepotvrdila; odborníci to popírali od počátku. Clausewitz považoval pouze válku obrannou za spravedlivou, morálně přípustnou. Dokonce ani kancléř Bismarck, velký stratég německého sjednocení a rozpínavosti, si nedovolil hlásat útočnou válku. Dříve se monarchové nemuseli omlouvat za „své“ války, vládli přece z boží milosti, po dobrém (sňatky) i po zlém (války) rozšiřovali moc a slávu svých říší, kdo jim to mohl v starých časech vyčítat? Snad nějaký filozof, básník, utopista, snílek, ale tito blouznivci měli pouze pero a inkoust, žádná děla, žádný střelný prach. V dobách, kdy se z hlubin bídy a vrchnostenské svévole vynořila myšlenka lidských práv, musel si již každý panovník, buďsi král nebo prezident, dávat pozor, aby nebyl při hodnocení vzniku válečného konfliktu označen za iniciátora, agresora, viníka.

Válka George Bushe v Iráku se nedá ospravedlnit, byla vedena útočnými, mstivými (11/9), dobyvatelskými (ropa), nikoliv obrannými důvody. Situace v Iráku se Američanům i jimi dosazeným vládám vymkla z rukou, a dnes část iráckého území obsadily oddíly hrdlořezů Islámského státu, proti nimž jsou teroristé al-Kájdy a podobných islámských sekt spíš jen zoufalými džihádisty, spokojujícími se ojedinělými akcemi pomsty a hněvu. O počtech civilních obětí v neukončené a stále probíhající irácké válce máme jen přibližné odhady – američtí generálové sami přiznávají, že počítají jen ztráty svých vlastních vojáků. Podle křesťanského učení někdo tu spáchal hřích, někdo zavinil smrt statisíců lidí, a měl by být za to potrestán. Ale nikoho, ani právníky Mezinárodního soudního dvoru v Haagu, nenapadne hnát Bushe, Cheneyho, Rumsfelda a další iniciátory útoku na Irák k odpovědnosti. Tito lidé, obtížení těžkou vinou, klidně si žijí, píší paměti, vystupují v masmédiích, bez skrupulí obhajují svá rozhodnutí – včetně nezákonných vyšetřovacích metod – jako správná a pro blaho Ameriky a demokracie nutná. 

 

Od kdy platí válečná vina

Ve starých dobách, kdy o válce rozhodovali monarchové, o vině se nemluvilo. Proč také? Vždyť císařové a králové vládli „z boží milosti“, útoky proti jejich rozhodnutí se rovnaly rouhání, popírání boží vůle. Karel Schwarzenberg V. ještě ne tak dávno  – bylo to za války –  přednášel v pražském Kondakovově ústavu byzantských dějin o právu vládců tří původních biblických říší rozhodovat podle vlastního uvážení – právo dobývat nové državy a území bylo jejich nezadatelným právem. Otec dnešního politika a majitele sedmi zámků považoval obviňování vyvolených potentátů za činy, k nimž je opravňovala jejich posvěcená hodnost, za nesmyslné, populistické.

Bitva u Hradce Králové svým rozsahem, použitím nových zbraní, zlepšených komunikačních a propagandistických prostředků i rozsahem lékařské pomoci byla do jisté míry předzvěstí první světové války. Ale prusko-rakouská válka, na rozdíl od války 1914–1918, nevzbudila diskuse o morálních otázkách týkajících se jejího vzniku a výsledku. Odhlédneme-li od podstatných rozdílů technického, strategického, teritoriálního a časového rozměru obou válek, největší změna je v katastrofálních důsledcích, kterými světová válka postihla civilní obyvatelstvo – nejen na frontě, ale i v týlu. Místa, kterými se prohnala válka na Královéhradecku, byla do té míry devastována, že její důsledky jsou patrné dodnes. Když se zpráva o porážce rakouského vojska večer osudného dne dostala do Vídně, císař byl rozhořčen, že Vídeňáci nepovažovali za nutné přerušit probíhající světské zábavy a radovánky a nenahradili je pietním uctěním padlých. Mocnář si dokonce posteskl, že české obyvatelstvo projevuje větší rakouský patriotismus, než obyvatelé hlavního města. Mýlil se: lidé, kterým válka ze dne na den změnila život, nemohli být lhostejní, zatímco obyvatelé vzdáleného města byli rádi, že se neoctli v ohnisku války.

Právě obrovské ztráty na lidských životech a neslýchaná devastace materiálních a kulturních hodnot již během války a ve zvýšené míře po ní vyvolaly mezi lidmi všech postižených národů rozhořčení a hněv proti strůjcům takového neštěstí. Je příznačné, že monarchové a ministři všech států si již před vypuknutím války uvědomovali morální stránku věci. Proč by se již od počátku krize snažili pečlivě utajit okolnosti, které je vedly k vyhlášení války – Hitler se o pětadvacet let později takovou formalitou vůbec nezabýval. Sledujeme-li krok za krokem diplomatickou výměnu názorů mezi rakouským a německým císařem, která probíhala v hektickém mezičasí mezi sarajevským atentátem a vyhlášením války, nápadná je oboustranná péče vést jednání zcela mimo dosah veřejnosti a snaha, aby zapsaná slova nemohla být později vykládána v jejich neprospěch. Úsilí vyvarovat se jasného ano, ano – ne, ne svědčí o tom, že monarchové i jejich vlády si byli vědomi, že si jednou v budoucnosti veřejnost položí otázku, kdo může za válku, komu je třeba připsat odpovědnost za její katastrofální důsledky.

Když skončila první světová válka, německý císař Vilém II. ani na okamžik nepochyboval, že nikdo proti němu nemůže vystoupit s obžalobou za vyhlášení války, a tím méně za válečné zločiny, jichž se dopustila jeho armáda. Když však viděl, že vítězové, zejména Clémenceau, důrazně vznášejí otázku viny, prozřetelně se uchýlil na zámek v Doornu, kde mu na neutrálním území Holandska rodina Bentincků poskytla útulek. 

 

 

O válečné vině

                              /16. kapitola esejů o fenomenologii války/

                                               Mojmír Grygar

                       

                                        „Nezabiješ!“ s výhradami

Lennoniáda

Sobota, 10 Prosinec 2016 07:53 Mirko Raduševič

 Desátý prosinec je považován za den, kdy si lidé po celém světě připomínají svá práva. Nejprve v roce 1948 byla Valným shromážděním OSN přijata Všeobecná deklarace lidských práv a 4.prosince 1950 byl na plenárním zasedání Valného shromáždění OSN 10.prosinec ustanoven jako Den lidských práv.

strana 10 z 106

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB