Civilizace

Sudičky u kolébky sudetoněmeckých spolků

Sudičky u kolébky sudetoněmeckých spolků

Pondělí, 11 Červenec 2016 07:57 Mojmír Grygar

Text navazuje na předchozí články věnované tomuto tématu: O zabíjení, deprivantech a genocidě, Tah koněm (Povahopis Daniela Hermana)Jako úvodní banner použita tematická karikatura z článku Sjednocené Německo v Evropě (Das vereinigte Deutschland in Europa).

Velký strach (La grande peur)

Velký strach (La grande peur)

Čtvrtek, 07 Červenec 2016 07:27 Daniel Majling

 

Historik Simon Shama ve svých dějinách Velké francouzské revoluce nazvaných Občané věnuje několik stran vzniku a průběhu tzv. Velkého strachu, všeobecně sdílené paranoie, která zachvátila francouzskou společnost v revolučním létě 1789 a v různých ozvěnách pokračovala, ba dokonce se stupňovala i dále během revoluce.

Umírat pro ideje ? – Podtext  nejen Husovy pře

Umírat pro ideje ? – Podtext nejen Husovy pře

Středa, 06 Červenec 2016 07:00 O.A. Funda

K určitému datu – dějinně významnému - je obvykle těžké cosi psát. Lze psát životopisně, vzpomínkově nebo jen konstatací s tím, co minulost přinesla k dnešku.

Je v rocku a jointu pravda?

Je v rocku a jointu pravda?

Úterý, 05 Červenec 2016 07:17 Mirko Raduševič

 

Je tu člověk a je tu pravda. Nejprve v tom sokratovském smyslu hledání – to je způsob života. Stalo se dějinami, že její hledání ji mělo objektivizovat. Náhle chceme tzv. objektivní pravdu, odhlédnutou od pravdy osobní.

Jaká doba, takový Hus

Úterý, 05 Červenec 2016 07:13 Ivan Matějka

 

Když na Pražském hradě zavlály v roce 1925 kališnické prapory, byl z toho skandál. Mladá republika si navíc stanovila datum tragické smrti Jana Husa v roce 1415 jako státní svátek, zrušen byl naopak svátek Jana Nepomuckého. (Vlevo foto: filmová podoba Jana Husa.)

Co nás ohrožuje více: migrace či agitace? Zamyšlení nad článkem Václava Klause

Čtvrtek, 30 Červen 2016 08:08 Eva Hahnová

Jako historička patřím k příznivcům názoru, že nám minulost nabízí velké bohatství užitečných zkušeností a tradic. Volání Václava Klause po neopomíjení „tradičních (chcete-li evropských) hodnot“ mě proto inspirovalo reagovat na jeho článek Přežije Evropa současnou migrační vlnu? z červnových Literárních novin. Otázka, zdali Evropa přežije, je natolik závažná, že považuji v duchu masarykovské tradice "demokracie je diskuse" za naléhavé promýšlet takové úvahy co nejpečlivěji, a předpokládám, že v tom se mnou bude autor souhlasit.

České kybergenerace mládeže

Pondělí, 27 Červen 2016 07:12 Petr Sak

 

Kolem roku 2000 došlo k historicky ojedinělé události až civilizačního významu, vytvořila se propast mezi mladou a starou generací, přičemž propast mezi generacemi je současně přelomem mezi epochami, a to mezi epochou gramotné kultury a epochou kyberkultury.

Studie navazuje na předchozí část Poválečné generaqce české mládeže

Poválečné generace české mládeže

Pondělí, 27 Červen 2016 07:12 Petr Sak

Ve své profesní kariéře jsem realizoval jako řešitel více než 150 výzkumů mládeže od sedmdesátých let do současnosti. U některých témat mám časovou řadu výzkumů prováděných stejnou metodikou na shodně definovaném reprezentativním výběrovém souboru od roku 1982.

Zdeněk Mahler: Jsme malí. My. Oni nebyli

Úterý, 21 Červen 2016 07:08 František Cinger

V letošním roce při sedmistém výročí narození Karla IV. si více než jindy připomínáme naši historii. Mnoha jejím postavám a podceňováním českých dějin je věnován rozhovor se známým historikem, muzikologem a spisovatelem Zdeňkem Mahlerem. Široké spektrum jeho zájmů je pověstné a debata s ním vždy nabídne nečekané souvislosti.

strana 10 z 101

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB