Civilizace

Příběh o levici /8/: Nové osvícenství. Přitažlivost a meze populismu

Příběh o levici /8/: Nové osvícenství. Přitažlivost a meze populismu

Středa, 06 Prosinec 2017 09:10 Mojmír Grygar

 

Výsledky nedávných voleb, a nejen těch posledních, ukázaly, že veřejnost je dezorientována, a ve snaze dát najevo svůj celkový záporný vztah k tradičním stranám (pokud se vůbec dostaví k hlasovacím urnám), volí spíš intuitivně a dává přednost novým stranám, které se nejhlasitěji a s použitím jednoduchých hesel ucházejí o přízeň voličů.

Japonská jména, trochu jiná recenze

Japonská jména, trochu jiná recenze

Pondělí, 04 Prosinec 2017 07:09 Alice Kraemerová

Dostala se mi do ruky kniha o japonských „křestních" jménech z produkce olomoucké Palackého univerzity a okamžitě jsem nabyla dojmu, že bych měla v rámci recenze udělat osvětu, protože v Čechách o problematice japonských jmen něco tuší jen málokdo, i když se jedná o opravdu moc zajímavé téma.

„John Lennon, I-M-A-G-I-N-E“: 100 let VŘSR (4. část)

„John Lennon, I-M-A-G-I-N-E“: 100 let VŘSR (4. část)

Pátek, 24 Listopad 2017 09:07 Vladimír Franta

 

„Aneb staré zlaté časy, kdy to stálo za hovno“

Kontinuita u indiánů: umění žít i umírat

Kontinuita u indiánů: umění žít i umírat

Čtvrtek, 23 Listopad 2017 09:17 Mnislav Zelený - Atapana

Amazonští indiáni mně naučili, že umění je nejen žít, ale umění je i umírat. Že bez  smrti není života a naopak. To je kontinuita, o které v poslední době rádi mluvíme, ale v zásadě ji nechápeme a nerozumíme. Či spíš nechceme pochopit. Jistá tabu nejsme totiž schopni překročit. Ke kontinuitě patří celý životní cyklus: narození, výchova, iniciace-dospívání, manželství, smrt.

Příběh o levici /7/: O osvětě a špatném svědomí

Úterý, 21 Listopad 2017 08:44 Mojmír Grygar

Když se kohokoli zeptáte, zda je v pořádku, že hrstka lidí má stejný majetek, jako ostatní smrtelníci na zeměkouli, odpoví vám, že je to špatné, zavrženíhodné. Když se zeptáte, zda souhlasí se stále se zvyšujícími výdaji na zbrojení, naprostá většina vám odpoví, že to nevede k míru, ale spíš k válce. Když se zeptáte, zda Evropu ochrání před přívalem uprchlíků z Jihu větší ochrana hranic, přísnější zákony, zákaz mešit, nedostanete jednoznačnou odpověď, ale většina bude souhlasit s tím, že je třeba provést taková opatření, aby lidé nebyli nuceni opouštět své domovy, kde je ohrožují války a odkud je vyhání zhoršující se nedostatek vody, sucho, neúrodná půda. Když se zeptáte, co se dá proti tomu dělat, většina dotázaných pokrčí rameny.

Mojmír Grygar: Stopy našeho Listopadu

Pátek, 17 Listopad 2017 09:40 Mojmír Grygar

 

Právníci a ideologové naštěstí nikdy nemohou minulost plně držet ve své moci. Ani když si pro své cíle založí dobře placené ústavy a instituce. Lidé si vždy budou klást otázky vymykající se oficiálnímu, vrchnostenskému, mediálně nejhlasitějšímu výkladu událostí. Je to věčná svízel Hamletova – otec na hradbách ho nepřestává strašit a vyzývat k potrestání starých zločinů. Víme, že dnes u nás, na rozdíl od předchozích dvou století, větší úlohu hraje zapomnění než paměť a že některé věci už, bohužel, nejde napravit. Naštěstí platí i to, že minulé věci opředené chvalozpěvy a velebením kritické myšlení zbavuje aureoly. Střízlivé ohledávání stop má vždy šanci zbavit je přemíry dobového písku a ukázat, kam vedou.

Podíl Německa, USA a dalších na revolučním chaosu v Rusku: 100 let VŘSR (3. část)

Čtvrtek, 16 Listopad 2017 08:31 Vladimír Franta


Po únoru 1917 vojáci již nemuseli v Rusku titulovat nadřízené Vaše Blahorodí, Excelence; vyšší šarže nesměli již tykat podřízeným. Nebyly ale zrušeny tituly hrabat, baronů či knížat. Prozatímní vláda ponechala původní carský administrativní aparát. Šlechtě byla garantována stavovská privilegia.

Historie jednoho (ne)vítězství

Úterý, 14 Listopad 2017 09:18 Petr Žantovský


Deset let od jejího podpisu a dva roky od její ratifikace (či spíše kapitulačního přijetí) Českou republikou nás dělí od zrodu tzv. Lisabonské smlouvy. Tento dokument, celým názvem Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, je mezinárodní smlouva, jejímž cílem bylo zgruntu přepsat strukturu, fungování a hlavně jednotlivé rozhodovací pravomoci molochu jménem Evropská unie. Smlouva byla podepsána 13. prosince 2007 v Lisabonu, Českou republikou byla ratifikována 3. listopadu 2009 a vstoupila v platnost 1. prosince 2009.

Vladimír I. Lenin & City Bank of New York: 100 let VŘSR (2. část)

Čtvrtek, 09 Listopad 2017 08:53 Vladimír Franta

 

Jako děti jsme my, v určitou dobu narození, chodívali na lampionové průvody, recitovali básně o tom, jak se z Aurory ozval výstřel, jak Lenin revoluci ved’.

strana 8 z 111

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB