Civilizace

Levice v poklidné době

Levice v poklidné době

Pondělí, 12 Březen 2018 09:15 Oskar Krejčí

Levicový program pro Evropu v době prosperity a sociálního smíru by měl být neméně bojovný než programy z doby velké hospodářské krize. Politický souboj se týká relativní deprivace, pocitu nespravedlivého dělení kolektivních statků a zisku plus nedemokratického rozhodování na státní i nadnárodní úrovni. Formují se protestní hlasovací bloky útočící proti establishmentu stmelené emocemi, které lze vychýlit z jejich původního směřování nepředvídatelnými impulzy těsně před hlasováním. Vzniká tak iluze, že předstíranou lidovostí lze nahradit programy. To není ale případ autentické levice, která program potřebuje.

Rituály a obřady včera a dnes

Rituály a obřady včera a dnes

Pátek, 09 Březen 2018 11:11 Mnislav Zelený - Atapana

 

Rituály a obřady byly ve všech kulturách světa nedílnou součástí života každého jedince a touto cestou každé individuum bylo včleňováno do své společnosti dospělých. Rituál bylo zastavení se, vědomé vytvoření posvátného prostoru a jasného záměru, uctění mezníků a předělů na cestě každého člena určité komunity.

Zavře se za tradiční politickou levicí (ale i pravicí) voda?

Zavře se za tradiční politickou levicí (ale i pravicí) voda?

Úterý, 06 Březen 2018 08:47 Václav Klaus, Jiří Weigl

Nedávné volební debakly dlouhá desetiletí známých a mocných levicových stran napříč Evropou (Nizozemsko, Francie, Německo, Česká republika) opět rozvířily diskuse na téma údajné zastaralosti tradiční demokratické levice s jejím důrazem na sociální otázky a na pevnou stranickou strukturu, když současný svět – podle dnes dominantních novolevičáků – přece už dávno patří aktivismu, tématům genderismu, idejím extrémně pojaté rovnosti a antidiskriminace, excesivním právům a ochraně menšin, případně agresivnímu environmentalismu (a klimatickému alarmismu).

1948: Nástup totalitní moci (téma - České osmičky)

1948: Nástup totalitní moci (téma - České osmičky)

Pondělí, 26 Únor 2018 10:17 Jiří Kocian

Únor 1948 v Československu nepochybně přinesl drastickou změnu politického režimu a politického systému. V českých a v československých dějinách se otevřela zcela nová etapa, pro niž byla charakteristická totalitní sociálně politická soustava, nebývale propojující další osudy českého a slovenského národa s působností jediného mocenského subjektu – Komunistické strany Československa. Na čtyřicet let byla přerušena předcházející fáze rakousko-uherské a provorepublikové československé tradice politického pluralismu, demokratické státní formy a principů právního státu, narušená již vývojem v letech 1938–1945, a též neúspěšným pokusem o obnovu některých demokratických principů ve fázi režimu poválečné „lidové demokracie".

 

Osmičkový rok: Česká politika na počátku první světové války

Pátek, 09 Únor 2018 06:58 Boris Mosković

Vznik samostatného československého státu na podzim 1918 vnímala většina současníků jako vskutku historickou událost. Vědomí, že stáli u neopakovatelného momentu, který se zdál být kýženým vrcholem národních dějin, vzbudil u řady z nich vážný zájem o hlubší pozadí tohoto procesu. Značné procento Čechů a Slováků se už záhy po 28. říjnu začalo logicky ptát, jaké politické pozadí měla cesta ke státní nezávislosti, jakými konkrétními zákruty procházel „osvobozenecký boj“ a jakými prostředky se jeho aktérům podařilo dosáhnout naplnění tohoto cíle.

Nad strategií novin. Kdo je vinen, novináři, nebo čtenáři?

Středa, 17 Leden 2018 09:39 Mirko Raduševič

 

Čas od času se objevují v komentářích pod články kritické poznámky k úrovni a stylu Literárních novin na webu. Obvykle kritika zmiňuje minulou vysokou úroveň a současnou klesající.

Osmičkový rok: Muži roku 1918

Čtvrtek, 04 Leden 2018 09:26 Jaroslav Šebek

 

V neděli 6. ledna se v Obecním domě v Grégrově sálu sešli čeští poslanci s mandátem v říšské radě a během války nesvolávaných zemských sněmů, aby přijali Tříkrálovou deklaraci, která vyjadřovala vůli po zásadní změně vnitropolitických poměrů a ústavního a právního řádu v celé rakouské říši, což bychom mohli označit jako jeden z významných mezikroků k samostatnému státu. Autorem deklarace byl národní demokrat Alois Rašín, který se pak stal klíčovou figurou i dalších událostí.

Existenční a názorový boj Le Monde diplomatique a situace západního mainstreamu

Pátek, 29 Prosinec 2017 09:40 Mirko Raduševič

 

Serge Halimi, jeden z předních francouzských novinářů a šéfredaktor měsíčníku  Le Monde diplomatique v roce 2009 upozornil na důsledky ekonomické „bouře“, která plenila novinový trh a vtrhla také do redakce slovutného francouzského periodika, kde je také předsedou představenstva a pravidelně jednou za měsíc píše redakční poznámku.

Prepperové – hnutí coby, kdyby

Čtvrtek, 28 Prosinec 2017 07:19 Vítek Formánek, Eva Csölleová

 

Víte, kdo jsou Prepperové - hnutí Preppers a kdo je spisovatel Michael Sweeney? Možná, že jste o něm ani o Preppers zatím nic nečetli.

strana 5 z 110

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB