Převratné nanovlákno


nano3Pomocí nanovláken budeme filtrovat nejen kontaminovanou vodu, ale i plyny na molekulární úrovni.

Po celém světě se rozmáhá nošení ústních roušek z obavy před nakažením virem A/H1N1. Přitom tyto roušky jsou naprosto neúčinné a průchodu viru nezabrání. Musely by se nosit respirátory, které jsou drahé a k běžnému nošení se ani nehodí.  Až bude na trhu vynález, na kterém pracuje Výzkumný ústav nanotechnologie z Panenských Břežan, pak to bude naprosto jednoduché.  Nanovlákna jsou totiž schopny filtrovat vzduch tak, že z nich vyrobená rouška, nasycená částicemi stříbra nejenže bakterie, viry, spory a plísně bezpečně zachytí, ale vzápětí je pomocí stříbra i usmrtí.

Americký dodavatel komponent na filtraci tekutin se obrátil na českou firmu s dotazem, zda by byla schopna vyvinout, odzkoušet, certifikovat, sériově vyrábět a dodávávat vysokoprůtočný, energeticky méně náročný typ membrány nebo nanofiltru pro filtraci vzduchu, kontaminované a mořské vody. Požadavek byl  náročný - filtr měl odstranit 99 procent všech známých bakterií, virů, spor, plísní. Membrána také měla odstranit všechny jedy a to i na molekulární úrovni, jako jsou antrax nebo dioxiny. Membrány by zároveň odstraňovaly z vody nebezpečné látky, jako chlór, těžké kovy, dusitany, dusičnany a celou řadu dalších látek, kterými jsme si zamořili naše prostředí.  K tomu si Američané přáli, aby náš výzkumný ústav k membránovému filtru vyvinul  a zajistil výrobu podpůrných subsystému, především vysokotlakého čerpadla se speciálním motorem.

Pro malou českou společnost to bylo docela slušné sousto. Bylo jí jasné, že nemůže vše zajistit sama, ani personálně ani finančně. Personálně si poradila spoluprací s řadou českých výzkumných ústavů nebo laboratoří, začala jednat o spolupráci i vysokými školami. S Technickou univerzitou Liberec je už spolupráce podepsána, s ČVUT a s Českou zemědělskou univerzitou se jedná.  Pomohou i výzkumné ústavy ze skupiny Kovohutí nebo specializovaná nanočásticová laboratoř firmy Ekopatent. Smlouvy o spolupráci byly podepsány i s celou řadou amerických společností. Finančně pomohly granty Ministerstva průmyslu a obchodu, především operační program Podnikání a inovace s programem podpory Prosperita. Pomohl i grant Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na proškolení pracovníků. K tomu, aby mohlo výzkumný ústav dosáhnout na evropské peníze, přihlásil se do 7. rámcového programu a začal jednat s mnichovskou universitou, bruselskou svobodnou universitou a laboratoří atomárních částic  CERN. Vůdčím elementem bude ale vždy česká firma.

Když už se Výzkumný ústav nanotechnologií dal do výzkumu, nezůstal pouze u membrány. Začal používat nanočástice i při vývoji strojů. Použitím nanotechnologických postupů při výrobě docílí přesnější výroby, nanesením nanočástic do stykových bodů docílí nižšího odporu a tření, což přinese ve svém důsledku při nižším příkonu vyšší výkon.  Po skončení výzkumu bude ústav schopen nabídnout ucelený soubor zařízení pro filtraci tekutin. Vše bude maximálně recyklovatelné, bez použití toxických látek, plastů a nebezpečných jedů. Drahá a neekologická kompozitní membrána bude nahrazena nanovláknem, které je levné a nezatěžuje při výrobě anipři likvidaci výrobní prostředí. K tomu přibude zcela nový typ vysoce výkonného, unikátního vysokotlakého čerpadla a vysokofrekvenční motor s integrovaným měničem, což nikdo na světě dosud nevyrábí. V průběhu následujících let ani jeden z těchto výrobků nebude mít prakticky konkurenci.
AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB