Jak je na tom veřejnoprávní BBC


 

BBC logoVelká Británie je často u nás dávána za mediální vzor, a to zejména co se týče poukazovaní na veřejnoprávní stanici BBC a její televizní vysílání. Z médií i odborných zpráv o tomto slovutném médiu se dozvíme, že BBC to nemá v Británii lehké.

 

 

 

Ve studii (Is there Still a Place for Public Service Television?) vypracovanou na Univerzitě v Oxfordu Reuters institutem v jedné kapitole bývalý ředitel BBC Gavyn Davies píše o vizi této veřejnoprávní televize do roku 2020 a hned úvodu si posteskne: „Osud BBC je zpochybněn a zkoušen více než, u kterékoli jiné veřejní organizací ve Velké Británii, s výjimkou britského národního zdravotnické služby (National Health Service). Kolikrát nám bylo řečeno, že BBC přežila svou užitečnost vzhledem k tomu, že došlo k hlubokým změnám v mediální krajině. Tradice veřejnoprávní televize vyvěrá z padesátých let minulého století a přesto to, co dělá BBC, zůstává důležité pro budoucnost naší britské demokracie.“

 

 

Veřejnoprávní TV dělá to, co soukromá nechce nebo nemůže

Davies jako pamětník BBC si ani nemůže přát, že by BBC v loňském roce, kdy ji došla veřejnoprávní licence, skončila. Proto následovně popisuje její smysl, význam veřejnoprávnosti a činnosti: „Taková organizace musí zachovat měřítko skutečně univerzálního přístupu a podle mého názoru musí i nadále poskytovat službu, která je zdarma.“ Nyní Daviesova definice, co by britský divák měl za své pravidelné poplatky dopřát: „BBC musí informovat, vzdělávat a bavit, jak jsme to vždy dělali. Stejným způsobem musí dělat i nadále to, co soukromý sektor v televizním vysílání nehodlá a nedokáže dělat.“ V tom neříká Davies nic nového, neboť jde o definici již prvního ředitele BBC Johna Reithyho ( v BBC 1927-1938) a u nás slogan „informovat, vzdělávat, bavit" zopakoval při zakládání TV NOVA Vladimír Železný. Slogan je nyní zakotven i v nové jedenáctileté chartě BBC a lord Peter Bazalgette, který nejen, že je předsedou britské Královské televizní společnosti, ale je také výkonným ředitelem soukromé televize ITV ke sloganu říká a pochopitelně nemůže jinak než konstatovat (viz ): „ITV a naše komerční kanály také hrají důležitou roli v rámci vysílání pro veřejnost a zpravodajství tvoří jejich základ.“ Bazalgette pokračuje v polemice s BBC (ITV byla vytvořena jako první konkurenční televize vůči BBC), když tvrdí, že další komerční televize a to také Murdokova SKY TV svým programem SKY News „přináší zlatý standard nestrannosti, který je neocenitelným principem.“

 

 

Základ veřejnoprávní televize

Jestliže také soukromé televize naplňují, jak bylo uvedeno stejnou měrou jako BBC slogan „informovat, vzdělávat a bavit“, v čem pro Brity má význam veřejnoprávní vysílání? Peter Bazalgette význam veřejnoprávních televizí, přestože šéfuje soukromé televizi, podtrhuje, a to s ohledem na současnou dobu, která se podle něj vyznačuje ztrátou důvěry. Poukazuje na skutečnost, kdy v současné demokratické společnosti slyšíme argumenty a názory, které jsou jiné než ty naše. Podle Petera Bazalgetteho jsou názory „filtrovány agenturami, kterým věříme. Nejde o alternativní fakta, ale skutečné vyšetřování, čestná hlášení a nestranné prezentace.“ V tom vidí význam veřejnoprávního vysílání.

 

Mimochodem podle nejnovějšího výzkumu společnosti Ofcom veřejnoprávního vysílání, považují Britové své zprávy za „důvěryhodné“.

 

Ovšem jiný loňský výzkum od společnosti Broadband Genie uvádí, že šedesát procent dotazovaných Britů není spokojeno s tím, co BBC za tv-poplatek (150,50 liber ročně) nabízí. V Británii je hodně diskutované téma, které výzkum potvrzuje, že poplatky za možnost sledování jiných soukromých televizí se více vyplatí, neboť tyto televize za tuto cenu nabízí lepší programy.

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB