Chomsky: Amerika je svobodná. Ale je třeba ji změnit!

Email Tisk PDF

Noam Chomsky během návštěvy PrahyGeniální lingvista Noam Chomsky, který je celosvětově známější spíše jako aktivista, obhájce lidských práv a kritik USA, je v Praze. Budeme se mu věnovat i v příštím čísle Literárních novin, které vyjde 10. června. Jako závdavek nabízíme pohled na jeho nedávno v češtině vydaný soubor textů Hnutí Occupy (Broken Books, 2014).Související: Noam Chomsky: Disident Západu

Začněme tím, co může být pro někoho, kdo vnímá Noama Chomského jako revolucionáře a radikálního kritika americké společnosti, překvapivé. Chomsky dává hnutí Occupy šanci změnit společnost proto, že americkou společnost považuje za relativně velice svobodnou. „V porovnání se světem zůstávají Spojené státy pořád ještě velmi svobodnou zemí,“ říká Chomsky. „Člověk tu má řadu příležitostí. Ty zasahují od volební politiky přes demonstrace a hnutí odporu až po organizování veřejného nátlaku. Tak se to u nás dělá.“

A dodává: „Ve Spojených státech můžeme dělat téměř vše, co chceme. To není jako v Egyptě, kde vás může zavraždit tajná státní bezpečnost. Jistě, i tady dochází čas od času k útisku. Z mezinárodního pohledu, ve srovnání se světem je však tak nepatrný, že se snad ani nedá počítat, rozhodně to platí pro privilegované – už méně pro chudé. Ti to mohou dost odnést. Ovšem privilegovaní mají bezpočet příležitostí. Nic nemůže lidem zabránit, aby jednali – počínaje šířením osvěty a spolčováním, přes politický aktivismus až po demonstrace. Všechny druhy odporu jsou možné, všechno, co uspělo v minulosti.“

A podle Chomského toho v minulosti uspělo hodně. Spojené státy změnila hnutí za lidská práva, za práva černochů, za práva žen, protiválečné hnutí... Změnila tuto společnost s trvalými výsledky. Což ovšem neznamená, že vše se ubírá správným směrem a že americká společnost je v optimální kondici. To vůbec ne.

 

Occupy proti „plutonomii“

Chomsky se shoduje s mnoha dalšími teoretiky i aktivisty v tom, že uplynulých 40 let svobodou a demokracií na Západě a zejména v USA otřáslo. Jsou to desetiletí, v nichž se dominantou ekonomiky stávají banky, respektive finanční sektor a prudce se zvyšuje nerovnost ve společnosti. Právě proti „oligarchizaci“ společnosti, kterou stále pevněji ovládá nejmocnější a nejbohatší „1%“ bez ohledu na demokratické instituce a formality, povstalo hnutí Occupy, které vzniklo v září před třemi lety.

„Pro řadové občany, pro oněch symbolických devětadevadesát procent hájených hnutím Occupy, to byly krušné časy. A mohlo by být ještě hůř. Mohlo by jít o období nezvratného úpadku. Protože to jedno procento – přesněji jedna desetina jednoho procenta – se má zkrátka skvěle. Jsou bohatší než kdy dřív, mocnější než kdy dřív, ovládají politický systém, na veřejnost neberou ohledy. A jestli existuje možnost, že by to tak mohlo pokračovat..., jednoznačně si řeknou, proč ne?“ popisuje Chomsky.

Jako příklad současného rozložení sil, Chomsky uvádí studii investiční banky Citigroup „Plutonomie: nakupování luxusního zboží, vysvětlení světové nerovnováhy.“ Podle Citigroup se svět dělí na dva bloky – na plutonomii a ten zbytek. Neboli na ty nejbohatší, kteří kupují nejluxusnější zboží, tedy na ty, o které ve finančním světě jde, kteří tvoří „ohnisko všeho dění“, a na ty ostatní, o které naopak nejde, kteří tvoří jen nezbytné pozadí, kulisu, „hmotu státu“...

Podle Chomského je hnutí Occupy „první skutečnou a vysoce hybnou silou z lidu“, která by mohla zvrátit tento vývoj posledních desetiletí. „Jak už jsem však řekl, je nezbytné smířit se v prvé řadě se skutečností, že to bude dlouhý a těžký boj. Nezvítězíte zítra. Budete to muset táhnout dlouho, budete muset vytvořit struktury, které vydrží, přečkají těžké časy a dosáhnou významných vítězství. Ale existuje spousta věcí, které lze udělat,“ hodnotí situaci Chomsky.

 

Reforma nebo revoluce?

Je to zápas s otevřeným koncem, není jasné, jaká společnost se z něj případně vynoří. Zajímavé je, že Chomsky tvrdí, že „jsme ještě zdaleka nepřekročili situaci, kdy by nepomohla reforma“. Není třeba hned přemýšlet o „revoluci“. Ta možná přijde jako výsledek jednotlivých dílčích drobných kroků, jako efekt jejich zřetězení a kombinace...

Nyní jde právě o ty dílčí kroky, konkrétní práci: Je nezbytné mobilizovat lidi tím, že aktivisté „budou s nimi“, budou vytvářet lokální komunity, které budou zdola obnovovat demokracii a vytvářet masový tlak na politiky. Dalším krokem může být přebírání podniků dělníky – vytváření dělnické samosprávy a samosprávy místních lidí může v první řadě zachránit podniky před zavíráním ve chvíli, kdy se podle kritérií jejich majitelů už přestávají vyplácet. („Dělnická samospráva je jedním ze základních nástrojů proměny společnosti i podle autorů knihy Rovnováha, kterou jsme se nedávno zabývali). Je to tedy představa, jakési obnovy rovné a demokratické společnosti zdola, vrůstání nových komunit do staré společnosti, jejich postupné převážení...

Hnutí Occupy se podle Chomského může rozplynout, vytratit a může se naopak stát hnutím přetvářejícím celou společnost, podobně - a možná silněji a komplexněji - jako hnutí za práva černochů nebo za lidská práva... Ukážou to teprve nadcházející roky.

 

P.S. Odpověď kolegovi Petru Schnurovi, prostřednictvím Noama Chomského.

Díky za reakci, pane kolego! Nechci polemiku nastavovat dalšími koly, je zjevné, že se v mnohém neshodneme, pokud jde o způsob psaní i uvažování. Což mi pochopitelně nebrání v tom, abych ocenil sílu a fundovanost Vašich argumentů. Ke stručné odpovědi chci využít tento text ke knize Noama Chomského.

Vidím to podobně jako on, tedy alespoň v tomto výboru textů, který tady cituji: Přes všechny nedostatky, negativní tendence, krize, možná i zločiny... je „Evropa“ (i USA) relativně velice svobodný prostor s relativně velkou šancí na změnu. Není to (jen) ta konstrukce, kterou nabízíte Vy.

Je to i obrovský potenciál kultury, vzdělání a bohatství, který umožňuje občanům protestovat i něco prosadit. Jistě, má to otevřený konec...

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Středa, 04 Červen 2014 13:09 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB