„Mezi Evropany se šíří tichá beznaděj…“

Email Tisk PDF

altPolitika vládních škrtů do Evropy přivádí chudobu, beznaděj a zoufalství, přičemž ukazuje na budoucnost s prohlubující se nezaměstnaností, nerovností a marností, konstatuje studie Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, o níž informuje britský deník The Guardian.

„S tím, jak ekonomická krize zapustila své kořeny, miliony Evropanů žijí v nejistotě, bez nadějí, co přinese budoucnost,“ shrnuje studie. „Je to jeden z nejhorších stavů mysli, se do jakého se lidské bytosti mohou dostat. Jsme svědky toho, jak se mezi Evropany šíří tichá beznaděj, která ústí v depresi, rezignaci a ztrátu nadějí. Ve srovnání s rokem 2009 se miliony dalších lidí ocitly ve frontách na potraviny, bez možnosti koupit si léky nebo bez dostupné zdravotní péče. Miliony jsou bez práce a mnozí z těch, kdo zaměstnání ještě mají, mají kvůli nedostatečným mzdám a raketově rostoucím cenám problémy uživit své rodiny.“

Studie, která mapovala situaci ve 28 zemích EU a dalších 14 státech Balkánu, východní Evropy a Střední Asie, dokazuje, že se problém netýká jen krizí nejvíce postižených zemí na jihu Evropy, ale i tzv. úspěšných zemí typu Německa nebo „bohatých“ typu Dánska.

Ian Trainor v The Guardianu shrnuje pochmurný obrázek, který studie nabízí: „Masová nezaměstnanost, obzvláště mezi mladými 120 miliony Evropy žijícími ve strachu z pádu do chudoby, posiluje odpor proti ilegálnímu přistěhovalectví, xenofobii v hostitelských zemích, zvyšuje riziko sociálních nepokojů a politické nestability, jejíž pravděpodobnost je nyní v Evropě až třikrát vyšší než v jiných částech světa, zvyšuje nejistotu v tradiční střední třídě – to vše dohromady pak evropskou budoucnost činí nejméně jistou od druhé světové války.“

Studie připomíná hrůzy, které už dnes Evropa prožívá: zdvojnásobení počtu sebevražd žen v Řecku; slovinští pracující, kteří už měsíce nedostali mzdy; 350 tisíc Francouzů, kteří v letech 2008 až 2011 propadli pod hranici chudoby; 600 tisíc dělníků v Německu, jimž výplaty loni neumožňovaly přežít z měsíce na měsíc; 13 procent obyvatel Pobaltí, kteří raději emigrovali; nezaměstnanost mladých lidí, která podle jednotlivých zemí dosahuje od 33 do 60 procent…

Autoři studie nicméně připomínají, že dlouhodobé dopady vládních škrtů a ekonomického propadu zatím nikdo nezná. „Dlouhodobé důsledky krize se teprve musejí vynořit,“ konstatuje zpráva. „Problémy, které dnes vznikají, budeme pociťovat dekády i za předpokladu, že by se ekonomika obrátila k lepšímu už v dohledné době. Přemýšlíme, zda jako kontinent vůbec opravdu chápeme, co že to na nás dopadlo.“

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB