Optimismus došel: Čím nakrmit globálního Minotaura?

minotaur steampunkOvládala posledních čtyřicet let světovou ekonomiku skrytá mytická stvůra? A jsme na tom snad ještě hůře poté, co byl netvor smrtelně zraněn? Máme šanci na troskách vzešlých ze současné krize zahlédnout obrysy nějaké pevné budoucnosti? Nebo nás čeká jen nejistota, zmatek a ponížení?

Provokativní a originální pohled na globální ekonomiku a politiku přináší řecký profesor ekonomie Yanis Varoufakis v knize Globální Minotaurus, která poté, co vzbudila celosvětový ohlas, právě vychází i česky.
„Za Minotaurova zlatého věku zemřel socialismus a v okamžiku, kdy tato obluda přestala vládnout nad světovou ekonomikou, byl smeten také kapitalismus. Namísto toho máme nový společenský systém: bankrotokracii, panství zkrachovaných bank," píše Varoufakis.
Jak jsme se k tomu „novému společenskému řádu" dostali? A kdo, nebo spíš co je „Minotaurus"?

Labyrint na Wall Street
Varoufakisovu knihu je možné číst jako osobitý výklad dějin a logiky kapitalismu. A „globální Minotaurus" zaujímal v těch dějinách a logice ústřední místo v posledních čtyřech desítkách let, zhruba od roku 1970. Jako paradoxní nástroj, který udržoval v chodu globální kapitalismus: zároveň neudržitelný podvod i nezbytný životodárný mechanismus.
Čtenářům Literárních novin není třeba podrobněji připomínat, že mytický Minotaurus, potomek krétské královny a nádherného býka, žil ve speciálně zkonstruovaném labyrintu, kde se živil mladými dívkami a chlapci, jež museli na Krétu posílat poražení Athéňané. Jeho moderní varianta žije v centru světového finančnictví, na Wall Streetu v New Yorku.
Podle Varoufakise Spojené státy dokázaly na první pohled nemožnou věc: svůj stále se prohlubující obchodní deficit i vnitřní dluh nechaly po čtyři desetiletí živit kapitálem přitékajícím na Wall Street z celého světa. A ještě tak zajišťovaly křehkou rovnováhu světového kapitalismu. Tento mechanismus povstal z neúspěšného pokusu trvale řešit příčiny krize z roku 1929 a vyčerpal se v krizi 2008. Je symbolem logiky kapitalismu, který je neuvěřitelně dynamický, přizpůsobivý, vynalézavý, ale také absurdní a bezvýchodný.
Je to logika nesená proměnou souhlasu v aporii, paradoxem proroctví a toxickou institucionalizací optimismu.

Od souhlasu k aporii
Varoufakis připomíná, že „všechny dynamické společnosti založily svůj úspěch na dvou souběžně se rozvíjejících procesech: výrobě přebytku a výrobě souhlasu (týkajícího se distribuce přebytku)". Kapitalismus pak vytváří nejenom mnohem víc přebytku, ale značně komplikuje „výrobu souhlasu".
„Přirozený svět" práce na poli, fyzického přerozdělování úrody a jasného rozdělení moci je nahrazen světem komodit a financí, v němž i půda a práce jsou prodávány a nakupovány na specializovaných trzích. Zjednodušeně řečeno: rolník za feudalismu jasně viděl, že pán si bere část jeho úrody, rozdělení moci i přebytku bylo transparentní. Počátky kapitalismu tento jednoduchý obraz radikálně mění.
Ve světě komodit a financí jsou lidé osobně svobodní a vydělávají peníze – někdo dostává peníze za práci, někdo za prodej zboží, další peníze půjčuje a očekává splátku s úrokem. Zdá se, že všichni se podílejí na společné věci, všichni nesou svá rizika. To, co se dříve opíralo o jasné rozdělení moci a ideologii „božího řádu", se nyní zdánlivě mění v projev svobodné vůle svobodných individuí. „Uplatňování společenské moci se ukrylo za množství závojů, kterými nelze snadno proniknout ani s pomocí sebepronikavějšího racionálního myšlení," popisuje Varoufakis.

A tak i celý systém „výroby souhlasu" obsahuje prvek nejistoty a zmatku, chybí mu jasné nezpochybnitelné opěrné body. A může se snadno proměnit v aporii: „stav intenzivní bezradnosti, když se zhroutí naše jistoty, když najednou uvázneme ve slepé uličce, neschopni vysvětlit to, co vidíme na vlastní oči, co slyšíme vlastníma ušima a čeho se můžeme dotknout prstem."
V takové době bezradnosti se svět ocitl v roce 1929 a v roce 2008.

 

 

Celý článek  si můžete přečíst v Literárních novinách č. 30, které vychází ve čtvrtek 25. července (viz prodejní místa). Rovněž je můžete zakoupit elektronické podobě a na čtečce Kindle.

Kniha:

Yanis Varoufakis
Globální Minotaurus
Amerika, Evropa, krize a budoucnost globální ekonomiky
Rybka Publishers
276 stran, 269 Kč
ISBN:
978-80-87067-09-3

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Středa, 24 Červenec 2013 14:13 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB