Zdeněk Hosman

Putování krajinou a výtvarno

Putování krajinou a výtvarno

Neděle, 09 Listopad 2014 11:37 Zdeněk Hosman

Na cestách v současné krajině podhoří Šumavy a Novohradských hor nacházím rozmanité stopy lidí. Ty pradávné rozostřuje a překrývá duch času. V Třísově existovalo keltské oppidum, v kraji jsou zmiňována slovanská hradiště, viditelné jsou ruiny středověkých hradů... Kromě odpadků naší civilizace, u cest i v lesech vyhozené pneumatiky, PVC, sklo, ještě vídávám úsilí o hledání, bloudění i lidské spoluvytváření s přírodou.

O imaginaci

O imaginaci

Čtvrtek, 21 Srpen 2014 08:09 Zdeněk Hosman

Šestileté děvče začalo chodit do školy, ale ta ji celkově nudí. Když probíhala lekce výtvarné výchovy, žákyně ožila. Zastavila se u ní učitelka a ptá se: „Co nám nakreslíš?" Odpověď: „Boha." Učitelka udiveně: „Ale vždyť nikdo neví, jak bůh vypadá..." Děvče: „No tak za chvíli ho uvidíte." (Parafráze historky vyprávěné Kenem Robinsonem, dokládající elementární připravenost dítěte k rozvíjení obrazotvornosti a zároveň kreativity).

Poslední romantik oboru

Poslední romantik oboru

Úterý, 01 Červenec 2014 15:04 Zdeněk Hosman

Nejdříve jsem se s jeho jménem setkával od 60. let 20. století v textech, které publikoval v časopisu Výtvarná výchova. V mezidobí 70. až 80. let byly jeho stati podepsané jménem jeho manželky. V roce 1992 jsem mu napsal dopis. Jeho odpovědí bylo dlouholeté osobní setkávání a korespondence. Vzpomínám na vzácného člověka Jiřího Davida.

Za Petrem Porcalem, historikem umění

Za Petrem Porcalem, historikem umění

Pátek, 06 Červen 2014 11:09 Zdeněk Hosman

Následující text je připomínkou dobrého člověka Petra Porcala, vysokoškolského učitele v oboru historie výtvarného umění, který léta pobýval v Itálii a rád se vracel do Čech.

Kvadrát samoty

Úterý, 18 Březen 2014 14:13 Zdeněk Hosman

V epoše komunikační hojnosti současné společnosti je v konzumaci přebytku informací doprovodným jevem osamělost lidí.

Více než lidský svět

Středa, 29 Leden 2014 09:24 Zdeněk Hosman

Ekofilosof a antropolog David Abram slovo příroda občas nahrazuje souslovím „more than human world," více než lidský svět. Tak označuje i zkoumá svůj poměr k přirozenému živoucímu prostředí.

Kořeny v kultuře – kultura v kořenech

Úterý, 17 Prosinec 2013 08:18 Zdeněk Hosman

Jsou skryté a tak tajemné. Jsou potřebné, zároveň přehlížené. Jsou okolo nás, v nás, v přírodě i kultuře – kořeny.

Pocta mlčení

Pátek, 15 Listopad 2013 13:18 Zdeněk Hosman

„Mlčení je nejlepší zvěstovatel radosti: byl bych šťastný, kdybych to mohl vyslovit" (William Shakespeare). Mlčení jako radostná zvěst z nevyslovitelného? Pisatel se rázem ocitá v pasti. O mlčení nepsat?

Kdo mi může říci, kdo jsem?

Pátek, 27 Září 2013 12:07 Zdeněk Hosman

Děti, když se narodí, do budoucího života znají už to podstatné. Ale, jak mláďata vyrůstají, běh žití leccos zatemní, aby se až před koncem pozemské existence jen některému jedinci prvotní poznání znovu vynořilo jako nově osvícená životní moudrost.

strana 2 z 2

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB