Potíže s hodnotami (útržky k umění a kultuře)


J D„Pokud jde o mne, chovám velkou úctu k prvotním vlastnostem: instinktu, vášni, fantazii, impulzivnosti, krutosti, šílenství“ (Jean Dubuffet, 1968).

 

 

 

 

 

 

Rámec pojmů – umění, kultura

Řecké slovo TECHNÉ je umění, řemeslná dovednost, znalost. Až do Platona a v některých spisech Aristotelových je pojem techné synonymum pro epistémé. Od Aristotela stanoveny dva významy pojmu: „epistémé“ jsou teoretické znalosti, „techné“ – umět udělat. Řecké techné je latinské ARS – porozumění zákonům umění, učebnice.

 

Slovo kultura je odvozeno z latinského „colere“ – pěstovat, vzdělávat, starat se. Prvotní je tu kontakt člověka s přírodou. Původně kultura znamenala agrikulturu, která byla v Římě ctěna a vážena, na rozdíl od literatury a umění. Kultura nebyla jen zemědělství, v souvislostech označovala též „kult“ bohů. K římskému pojmu CULTURA nemá řečtina přesný ekvivalent. Filosof Jan Patočka se domnívá, že adekvátním slovem by mohlo být EPIMELEIA, ve významu pečlivost, opatrnost či přímo „péče o duši.“ To je blízké Ciceronovu sousloví „excolere animum,“ pěstování ducha či „cultura animi,“ péče o duši.   Kultura a umění spolu souvisejí, ale ztotožnění pojmů mění jejich původ a významy. Rozdílnosti rámce umění i kultury vyplývají z praxe i teorie.

 

Umění versus kultura

Malíř, sochař a zakladatel Compagnie de l´Art Brut, 1948 (Společnost umění v surovém stavu) a jeden z nejvýraznějších novátorů umění 20. století Jean Dubuffet (1901 – 1985) vedle své umělecké produkce psal eseje. Celý život kritizoval západní kulturu, kterou velmi dobře znal. Legendární je jeho přednáška Anticultural Positions, 1951. Jmenoval v ní čtyři body budoucího obratu:  Odklon od antropocentrismu, odklon od primátu logiky, odklon od jednoznačnosti ve prospěch mnohoznačných výtvorů a konečně opusťme produkci krásných objektů určených jen pro oči a nabídněme díla rozvíjející duchovní fascinaci. Modernista Dubuffet se tak stává prorokem diskursu o umění po moderně. Estetik W. Welsch dokazuje, že filosofové postmoderny M. Foucault, J. Derrida, J. Lacan, J. F. Lyotard ve svých úvahách prezentují hlediska, která umělec vyslovil už v polovině století. Asi známější je Dubuffetův pamflet proti oficiálním formám administrace, byrokracie, distribuce i umrtvené klasifikace oficiální kultury Západu – Asphyxiante culture, 1968 (Dusivá kultura, česky 1998); autor napsal: „S kulturou se to má jako s tolika jinými věcmi, jejichž kouzlo vyprchá, jakmile vyslovíme jejich jméno. V první fázi jde o umění rozjařené, svévolné a plné ohně. Ve druhé se objevuje slovo kultura, které umění svazuje křídla. Ve třetí fázi máme co do činění s údernickou kulturou, s kulturním zupáctvím, a umění mizí úplně.“ Autor jen nekritizoval. Prosazoval větší otevřenost lidí vůči výtvarným projevům dětí i dospělých neprofesionálních autorů. Jejich motivace k tvorbě není podmíněna reklamou, prodejností, slávou atp. Jejich vytváření obsahuje přirozené síly a sebeobnovující se zdroje lidské kreativity.

 

Zábava pro masy

Moderní umění vzešlo ze subverze, podvratnosti svébytných výtvarně uměleckých forem a z jejich kritického posuzování společností. Novodobá společnost z různých důvodů přijímá plody umění s opatrností. Jednou z příčin může být, že v epoše diktující užitek věcí, se umění jeví být pro lidskou existenci neužitečné. Velký podíl na vztahu může mít nízká estetická vzdělanost a citlivost obecenstva. Avšak zásadní je poznatek, že masová společnost umění nepotřebuje, ani kulturu nechce, chce zábavu. Někteří výrobci se davovému vkusu podřizují a formy pak mají podobu pouťové atrakce, hříčky či vtipu na jedno použití, např. červený cvičící bus, respektive business; no nekupte ho!

 

Lidé cokoliv stereotypně porovnávají, často věci neporovnatelné. Stejně rádi hodnotí podle daného mediálně zkratkovitého vzorečku s neznámými kritérii: libo-li palec nahoru či dolů, anebo líbí – nelíbí?

 

Další autorovy texty k tématu: 

Jak je umění

Umění dětí

Umění v surovém stavu

Zdeněk Hosman

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB