O imaginaciBosch kopieŠestileté děvče začalo chodit do školy, ale ta ji celkově nudí. Když probíhala lekce výtvarné výchovy, žákyně ožila. Zastavila se u ní učitelka a ptá se: „Co nám nakreslíš?" Odpověď: „Boha." Učitelka udiveně: „Ale vždyť nikdo neví, jak bůh vypadá..." Děvče: „No tak za chvíli ho uvidíte." (Parafráze historky vyprávěné Kenem Robinsonem, dokládající elementární připravenost dítěte k rozvíjení obrazotvornosti a zároveň kreativity).


Trochu teorie
Zájem o imaginaci byl na přelomu 19. a 20. století probuzen ve vývojové psychologii, etnologii a psychopatologii; konkrétně ve zkoumání procesů dětské obrazotvornosti a hry, snů, humoru, tvůrčí činnosti aj. V poslední třetině 20. století se výzkum imaginace zvýšil a ke zkoumání přispívají nověji informatika, kybernetika, teorie komunikace, sémiotika, lingvistika atd.

 

V mezilidské komunikaci není u nás pojem imaginace četný. Místo něj se v synonymickém smyslu užívají slova představivost a fantazie. Definice dle Psychologického slovníku (Hartl, Hartlová 2000) mezinárodní slovo imaginace (latinsky imaginatio, představa; česky obrazotvornost) vymezuje takto: „vizuální představy jako součást fantazie." Definice integruje představy i fantazie do celku imaginace. Podle psychologa C. G. Junga je „imaginatio" třeba chápat tak, jak to odpovídá klasickému užití slova a v protikladu k fantazii. „Imaginatio je aktivní vyvolávání (vnitřních) obrazů ve shodě s přírodou; svébytný výkon myšlení nebo představování, který není bez rozmyslu a bezpodstatně vyfantazírován do prázdna" (Jung: Výbor z díla V., Snové symboly individuačního procesu. 1999:205). Imaginace jakožto projev obraznosti, je v Jungově chápání v protikladu k „phantasia," což označuje nápad ve významu neurčitého vymýšlení. Mnozí umělci ve svém vyrábění umění dnes preferují nápady. Jenže, tvorba není setrvačný pohyb mezi nápady.

 

Umělecká imaginace
V neporozumění procesům obrazotvornosti se tato často chápe jako vymýšlení nového tématu. Zdálo by se tedy, že imaginativní je tvůrce, který vytváří situace, o kterých před ním nikdo nepřemýšlel, které nikdy neexistovaly, ani by být nemohly. Psycholog umění Rudolf Arnheim (1904–2006) formuloval brilantní výklad: „Vymoženost umělecké imaginace by mohla být přesněji popsána jako nalezení nové formy pro starý obsah. Nebo pokud nerozdělíme dílo z hlediska formy a obsahu, jako nové pojetí starého tématu. Nejnápadněji vystupuje umělecká imaginace v prezentaci všeobecných věcí a obnošených příběhů. Imaginativní forma neroste z přání nabízet »něco nového«, ale z potřeby obnovit staré. To pramení z originálního hlediska, že individuální a kulturní bude utvářeno z vnitřního do vnějšího světa. O pravdivosti nás ujišťuje spíše imaginativní forma, nežli zkreslující realita" (Arnheim: Art and Visual Perception. A psychology of Creative Eye; 1967:141). Arnheim své tvrzení ilustroval listem kresebných náčrtků lidské figury od předškoláků a dětí mladšího školního věku. 

 

Obrazotvornost pro život
Imaginativní (mytické, magické, obrazivé) procesy jsou v raných fázích ontogeneze, tj. u dětí v předškolním a mladším školním věku, funkčně rozvinutější, než je myšlení diskursivní (logické) – viz úvodní historka. Výraznou chybou systému základního školství u nás je, že se na přirozený základ nenavazuje a ve středním i starším školním věku žáků se imaginace rozvíjí nedostatečně. Obrazotvornost potřebují všichni lidé bez rozdílů. Když slyšíme některé naše politiky přežvýkávat floskuli: „Umíme (neumíme) si představit, že..." hned zdůrazněme, že představy (tj. stavit-před) jsou odlišným duševním projevem, než je obrazo-tvornost. Imaginace je nutný předpoklad i pro „osvíceného" politika a příležitost kreativních vhledů do péče o správu společnosti. 
„Mít imaginaci znamená vidět svět v jeho celistvosti; neboť mocí a posláním obrazů je ukazovat vše, co se nadále vzpírá pojmu. Odtud si můžeme vysvětlit neštěstí a zkázu člověka, jemuž »chybí imaginace«: je odříznut od hluboké skutečnosti svého života a své vlastní duše" (M. Eliade: Obrazy a symboly, 2004:18).

 

Arnheim

 

R. Arnheim - Žádné z dětí se nesnažilo být originální,

a přesto pro prastaré téma objevily nové vizuální vzorce.

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 21 Srpen 2014 12:08 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB