Poslední romantik oboru

Reprodukce Vladimír Komárek  Knihy na stoleNejdříve jsem se s jeho jménem setkával od 60. let 20. století v textech, které publikoval v časopisu Výtvarná výchova. V mezidobí 70. až 80. let byly jeho stati podepsané jménem jeho manželky. V roce 1992 jsem mu napsal dopis. Jeho odpovědí bylo dlouholeté osobní setkávání a korespondence. Vzpomínám na vzácného člověka Jiřího Davida.


Člověk psavý
Jiří byl náruživý pisatel a pro čtenáře náročný. V osobní korespondenci mezi námi dvěma byla jeho „norma" šest velkých stran; psával i dvojnásobek. Ve svých publikovaných textech o výtvarném umění, kultuře i výtvarné výchově používal formu eseje. „Esej je hledání, nevykrystalizovaná struktura a v této drúze myšlení, hledání a fantasie je půvab. Esej je dobrodružství ducha na pomezí několika žánrů"(Josef Kroutvor: Psaní a četba – poznámky z minulých let; in: revue Prostor). Citace přesně vystihuje, proč Jiří eseje psal rád. J. David napsal o malíři Vladimíru Komárkovi (1967, 2003) dvě monografie. Soubor esejů „Století dítěte a výzva obrazů" (2008) je souhrn jeho odborných textů z historiografie výtvarné výchovy, jakož i úvahy o výtvarném umění, kultuře, estetice. Bohužel, vydavatel souboru – Masarykova univerzita Brno a konkrétní redaktor – publikaci editorsky podcenili a tím částečně znehodnotili. (Detailní soupis textů J. Davida – aktuální heslo ve Wikipedii).

 

Psancem
V rámci vědecké aspirantury J. David absolvoval v roce 1969 na Columbia University v New Yorku stáž a vyučoval jako „foreign expert for art education." Po návratu domů dostal VŠ učitel výpověď ze zaměstnání z politických důvodů. Obtížně hledal zaměstnání, až zakotvil jako pomocný dělník – čerpač v národním podniku Stavební geologie. V maringotce pobýval v lokalitách severních, západních i jižních Čech čtrnáct let. Pan David se na štacích v terénu setkával s dalšími politicky perzekvovanými lidmi, např. spisovatelem Karlem Peckou, literárním teoretikem Vladimírem Karfíkem a dalšími. V maringotce napsal autor řadu kvalitních textů. Některé směly být publikovány v oborovém periodiku pod jménem jeho manželky. V osobních ohlédnutích za minulostí byl Jiří David stoikem. Dlouhá odloučení od blízkých, kdy veškerá péče o dvě děti spočívala na manželce Věře, oslabila rodinné vztahy. Nakonec se k sobě manželé vrátili, ale už zbývalo jen málo času...

 

Odkaz romantika
Na začátku 90. let 20. století, když se Jiří David vrátil do akademické sféry, začal teoreticky rozvíjet koncept oboru nazvaný „výtvarná výchova jako smyslový a duchovní fenomén." Východiskem byly ojedinělé příklady specificky aplikované pedagogické praxe výtvarné výchovy. Odkazoval k výtvarně-pedagogické tradici vedoucí od J. A. Komenského, přes pedocentrické pokusy L. Švarce ve 20. letech a v návaznosti na osobnost A. Toufara v 60. letech až k učitelce M. Pohnerové v 80. letech 20. století. On sám byl článkem uvedeného řetězce. Soustavně k nám uváděl teoretické podněty oboru ze zahraničí. V teoriích výtvarné výchovy byl David kritický ke všem mocensky motivovaným ideologiím, např. k myšlení i jednání trhovců, k utilitarismu za jakoukoli cenu. V akademickém prostředí se ve svém pojetí výtvarné výchovy cítil osamocen. Ač dosáhl akademických hodností (roku 1996 jmenován univerzitním profesorem), tvrdil mi, že je outsider. Považuji Jiřího Davida za posledního romantika zmiňovaného oboru. Osobnost romantika celkově chápu jako rozporuplnou bytost. Romantik má, mimo jiné, rád živelnost, neboť je počátkem hledání řádu v procesu tvoření. Romantik je též snivec z jiné strany světa, tedy je cizincem i mezi svými lidmi. Nevýslovné je pozadím, kde se jeví smysl toho, co jsem o Jiřím Davidovi napsal. Milý Jiří, děkuji Ti za přátelská setkávání.

 

Rodina pana Davida dala na parte přiléhavý text ze Zpěvů staré Číny: Odplouvá vlna, hory jsou v mlhách – odešel člověk. Jiří David 23. 5. 1933 Pardubice – 6. 6. 2014 Pardubice.

 

J David vpravo se studentem

 

 

 

 

 

 

 

 

Černobílá fotografie zpodobuje jednu z konzultací Jiřího Davida (vpravo); vlevo sedí Karel Řepa, jeden z posledních studentů - doktorandů.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Úterý, 01 Červenec 2014 15:16 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB