Štěpán Steiger: ČSSD - chytrá horákyně

Jedno zařízení ČSSD se dnes jmenuje „Masarykova demokratická akademie" - poté, co se sociální demokracie rozkročila podle vzoru někdejšího německého kacnléře Schrödra ke středu (ať to znamená cokoliv), nahradila v původním názvu slovo dělnická termínem méně zřetelným. Pod zkratkou MAD dnes nacházíme cosi jako školicí (vzdělávací) středisko, které - jak mi bylo před několika lety naznačeno - se pod Jiřím Paroubkem mělo stát dokonce jakýmsi stranickým think tankem (analytickým koncepčním střediskem). Nestalo se tak, je teď nahrazeno jiným střediskem s honosným titulem CESTA - Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii.

Nicméně Masarykova, nyní tedy demokratická akademie, pořádá takřka pravidelně diskuse a přednášky (říká jim semináře), jež bývají časem velmi zajímavé. Zpravidla se tam sice setkáte převážně se starším členstvem strany, to však na zajímavosti neubírá.(Získáváte tak jenom poněkud zkreslenou představu o skladbě pražské organizace ČSSD.) Ve čtvrtek 12. tm. bylo námětem  semináře „usnesení bohumínského sjezdu". Připomeňme, že na onom 27. sjezdu bylo v roce 1995 přijato usnesení, kterým „sjezd potvrzuje platnost závěrů hradeckého sjezdu /tj. sjezdu 26. z roku 1993/ o nepřípustnosti spolupráce s extremistickými stranami a vylučuje spolupráci se stranami republikánskou, Moravskou národní stranou, KSČM, LB a SDL." Dnes už samozřejmě jde jen o KSČM - ty ostatní zanikly (sládkovci myslím sice oficiálně existují, ale jsou naprosto bez významu).

Zabývat se šestnáct let starým usnesením by byl úkol jenom pro historika - kdyby nebyl v ČSSD kamenem úrazu a jablkem sváru. Na semináři bylo zřejmé, že jde o jablko ztrouchnivělé, které ovšem ukazuje ideovou bídu velké české politické strany. Bídu už proto, že všichni tři řečníci, kteří se k tomuto (pseudo)problému vyjádřili, shodně tvrdili, že usnesení nebylo nikdy „naplňováno" - mimo vládní úroveň ČSSD s komunisty více či méně a na různých jiných úrovních vždycky spolupracovala. Jeden ze tří mužů - uvedený moderátorem jako „politický filosof" - výslovně prohlásil, že usnesení je symbolrituál, který třeba dnes „interpretovat". Není mi sice jasné, jak „interpretovat" výslovný zákaz, ale budiž. Potíž je v tom, že pokud ČSSD aspiruje - a v tomto okamžiku všechny průzkumy bez výjimky dávají této straně notný předstih před pravicí - na vytvoření příští vlády, přišla by podpora ze strany KSČM víc než vhod. A nemá-li být bohumínské nikdy nedodržované usnesení kartou v ruce pravicového křídla ČSSD (např. M. Haška) proti takové spolupráci, je otázkou, co s ním?

Proto se ČSSD v tuto chvíli podobá chytré horákyni. Spolupráci by uvítala -  pokud by nechtěla být vládou menšinovou (neboť Zelení a KDU-ČSL se mohou, ale nemusí dostat do parlamentu), bez KSČM by to nešlo. O postoji komunistů v takovém případě lze do budoucna, třeba i blízkého, možno sice jenom spekulovat. Co když se zachovají jako při volbě Václava Klause na prezidenta? Takže ČSSD se ošívá. Být ovšem stranou vpravdě levicovou, s jasným programem ne-li socialistickým - ten od ní už čekat nemůžeme -, pak aspoň zřetelně pokrokovým bez vazeb na chtivé hospodářské lobby, usnesení by bez váhání škrtla (byť i s opatrnou volbou formulace, např. s odvoláním „na pronikavou změnu poměrů za uplynulých 16 let"). Neuplatňovaný, vyčpělý závazek, prázdná forma by neměla být překážkou (beztak pouze pomyslnou) spolupráce se stranou jinak jí nejbližší. Body, na nichž se obě strany shodnout nemohou - trvalý poukaz ČSSD na závazek vůči NATO a členství v EU - by mohly být „vytknuty před závorku". Do vlády by KSČM beztoho nevstoupila, ale nějaké to náměstkovství na ministerstvech jako pro místní rozvoj nebo práce a sociálních věcí by jistě dokázalo dané rozpory překlenout.

Tato spekulace je samozřejmě minimalistická - čeští politice dokáží „překlenout" rozpory mnohem hlubší (zvané zásadové). Ale uvažovat realisticky o vládě, s níž by země vybředla z momentálního marasmu (či dokonce krize), nemusí být planým sněním. Jedním z prvních kroků, byť možná nikoliv nejdůležitějším, ale ve své symbolice přece jenom významným, by bylo, kdyby ČSSD přestala chytračit jako ona příslovečná horákyně a i formálně odeslala zpráchnivělé „bohumínské usnesení" do propadliště, kam je fakticky stejně už odložila. Rituály mívají jistý význam - pokud nezkamení a jsou potom jenom překážkou, s níž současníci nevědí jak naložit.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pondělí, 16 Květen 2011 06:42 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB