Hlaste se o náhradu škody!

Narodni divadflo Hradcany foto NDNa částku 55 milionů korun vyčíslilo ministerstvo financí dosavadní náklady na zhůvěřilou takzvanou transformaci Národního divadla, kterou prolobbovala část činohereckých kruhů (Mr. Harsh & His Boys).

Senátu PČR též ministr financí sdělil, že „tyto výdaje /54 794 tis. Kč/ byly realizovány v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury, což bylo kompenzováno snížením výdajů do jiných oblastí", jinými slovy: Ministerstvo kultury loni utratilo za nesmyslné sloučení SOP s Národním divadlem nejméně padesát pět milónů NA ÚKOR JINÝCH OBLASTÍ KULTURY.

Členové takzvaného expertního týmu, jmenovaného naší paní ministryní „kde se vzali tu se vzali", nalezli jen jediného kandidáta na funkci ředitele Národního divadla; vybírali asi nejkrásnějšího, když nemusel předložit koncepci. Pro ředitele nepožadují mnoho: jen pětiletou záruku neodvolatelnosti a pětiletý kontrakt na financování jeho organizace. Pro sebe samotné požadují jen členství v Garanční radě ND, novém divadelním superorgánu, který si vymysleli, aby pomohli sobě i ministerstvu kultury. Pro Národní divadlo požadují změnu právní subjektivity - „přímé zásahy do řízení divadla ze strany státních orgánů musejí být zcela vyloučeny", garanční rada zastane vše, a čtyřnásobné zvýšení státního příspěvku. Prý „dotace Národního divadla je dnes čtyřnásobně nižší, než je tomu v případě srovnatelných institucí v zahraničí," a „ministři i zákonodárci si musejí vybrat, zda si v ní /první scéně/ přejí mít těleso schopné špičkových výkonů, a v tom případě mu poskytnout novou legislativní základnu a podstatně zvýšenou finanční podporu, anebo zda se spokojí s jeho provinční kvalitou odpovídající dosavadnímu nuznému hospodaření". (Viz Návrh transformace Národního divadla, str. 1 a str. 6)

Mám jiný návrh: Přežranému Otesánkovi Národnímu divadlu krizového manažera a klistýr; po svižné rekonvalescenci souborům do čela čerstvé umělecké osobnosti. Původcům probíhající tzv. transformace Národního divadla škodu k náhradě.

Neziskové organizace v kultuře, příjemci státních dotací na živé umění, divadla, festivaly a další pořadatelé, vydavatelé, spolky, iniciativy, zájmové kroužky, všichni, kdo tažením transformátorů Národního divadla proti opeře byli připraveni loni o více než 55 milionů, ať se s žádostí o náhradu obracejí na původce.

Hned čtyři z těch, co požadují zrušení poloviny opery Národního divadla a čtyřnásobek dnešního půlmiliardového státního příspěvku ročně a jejichž snažení nás všechny už loni stálo přes 55 milionů, jsou spolu k nalezení na AMU: rektor Jan Hančil, šéf katedry činoherního divadla DAMU Jan Burian, Bohumil Nekolný, Václav Riedelbauch. Další nebo tytéž do svého vedení vyzdvihla překvapivě Asociace profesionálních divadel, z nichž mnohým reálně už hrozí, že zajdou na úbytě i bez čtyřnásobku Národnímu divadlu: předseda APD Jan Burian, členové výboru Jiří Šesták, Stanislav Moša. Poslední nejctihodnější z „transformátorů čtyřnásobkem" trůní v Radě České televize: Milan Uhde. Na transformaci Národního divadla pracoval již coby ministr kultury v letech 1990 – 1992. Jeho VIZE zůstala v paměti pod nickem „Národní divadlo jako garáž".

P.S. Adresu paní Aleny Hanákové ve Vizovicích neznám, ale do Nostitzova paláce nepište. Ta dobrá žena už tam dlouho být nemůže.

Psáno pro Literarky.cz

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Úterý, 14 Květen 2013 09:55 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB