Petr Schnur

Pokus o jarní bilanci stavu světa

Pokus o jarní bilanci stavu světa

Pátek, 24 Květen 2013 15:47 Petr Schnur

K desátému výročí druhé irácké války uvedla německá veřejnoprávní stanice Phoenix dokument nazvaný (volně přeloženo) Na počátku byla lež (Es begann mit einer Lüge). Ke slovu se dostal tehdejší ministr zahraničí Fischer, bývalý šéf německé rozvědky BND, tehdejší spolkový zástupce v OSN, inspektoři Spojených národů, vedoucí evropské sekce CIA.

Co s italskými volbami

Co s italskými volbami

Pátek, 24 Květen 2013 15:46 Petr Schnur

Itálie v 50. až 70. letech představovala v Evropě snad nejzajímavější sociálně-politický prostor, jehož nekonvenční dynamika hrozila rozbít hranice stranicko-politických stereotypů a překonat poválečný status quo v Evropě.

Proč už nevadí zabíjení lidí

Proč už nevadí zabíjení lidí

Pátek, 24 Květen 2013 15:45 Petr Schnur

Německá biskupská konference vydala k výročí událostí 11. září 2001 prohlášení k tzv. boji proti terorismu. Slova byla tentokráte jasná, bez náznaku sofistikovaného taktizování a relativismu. Poselství zní takto: pokud západní civilizace pod záminkou boje s terorismem abdikuje na vlastní hodnoty, pokud se uchýlí k zavrženíhodným praktikám jako mučení a války, pokud sama pošlape lidská práva, potom se dala spolu s terorismem na cestu barbarství.

Petr Schnur: Imaginární právo, reálná džungle

Petr Schnur: Imaginární právo, reálná džungle

Pondělí, 28 Březen 2011 07:04 Petr Schnur

Kdo z nás má ambice prokousat se k realitě tohoto světa, ten brzy narazí na hranici svých možností. Informace a vědomost se staly nejen dvěma vzájemně nesouvisejícími, ale dokonce protichůdnými pojmy, racionální empirie přepychem a kritická reflexe břemenem na naší pouti životem v „pravdě a lásce".

Německo: předobraz evropské integrace?

Úterý, 26 Leden 2010 15:24 Petr Schnur

Rok 2009 se nesl – politicky viděno – ve znamení dvou událostí: 20. výročí pádu Berlínské zdi a počátku platnosti Lisabonské smlouvy. Časová souhra kulatého výročí toho, co se dnes běžně nazývá pádem komunismu, a institucionalizace tzv. evropského integračního procesu vyzývá k zamyšlení nad tím, zda je možné či dokonce nutné hledat souvislosti mezi oběma procesy. V rámci této úvahy je samozřejmě možné pouze upozornit na jednotlivé aspekty a naznačit paralely. Fundovaná vědecká analýza zmíněného problému by znamenala překonání ideologismů, které utvářely politickou nekulturu nejen naší, ale i evropské společnosti v posledních dvaceti letech.

strana 4 z 4

Petr Schnur

Petr Schnur

Petr Schnur patřil k brněnské disidentské skupině politického vězně a chartisty Jana Tesaře. V roce 1980 emigroval do Německa, kde žije dodnes.  V Hannoveru vystudoval historii, religionistiku a sociální psychologii. Na počátku 90. let externě spolupracoval s Československou, resp. Českou akademií věd. V roce 2004 vystoupil v Senátu ČR na veřejném slyšení o spisovných názvech České republiky a jejích cizojazyčných ekvivalentů. Působí rovněž jako nezávislý novinář. Publikuje zejména v Britských listech, Právu, Kritické příloze Revolver revue, Sedmé generaci, A2 kulturním týdeníku a samozřejmě v Literárních novinách, ale i v odborných periodikách (Religio).

Motto č. 1: „Musíme stále putovat z tábora do tábora, spolu s pravdou, tou uprchlicí z tábora vítězů.“ (Jan Pavel II.)

Motto č. 2: „Žurnalismus je tisknout něco, co někdo nechce, aby se tisklo. Všechno ostatní je Public Relations.“ (George Orwell)banner Pidivadlo

Partneři

 Divadlo v Dlouhe logo  logo Českých center

VOŠH logo v barvě
www.vosherecka.cz