Literární vyhlídky (14. až 20. ledna)


 

Literární vyhlidkyNadcházející týden nabídne kromě řady autorských čtení a několika knižních křtů i zajímavá setkání se zahraničními autory, kteří se odhodlali pojednat o tématech spjatých s našimi dějinami, a sice s norským novinářem, spisovatelem a bohemistou Terje B. Englundem a s francouzským publicistou Anthonym Sitrukem. Na závěr připojuji trojici knižních tipů, z nichž největší ohlas dozajista vzbudí české vydání povídkové knihy Judith Hermannové.

 

 

POZVÁNKY

 

14. 1.

 

Praha / V 17 hodin proběhne v sídle nakladatelství Meander (Vratislavova 7) křest knihy spisovatelky, překladatelky a autorky knih pro děti Markéty Pilátové s názvem Velký úklid. Knihu o nepořádku a uklízení ve skříni, v pokojíčku, ale i ve vztazích v rodině, kterou doprovázejí hravé ilustrace švédského umělce Olle Trottestama, pokřtí novinářka Klára Kubíčková.

Praha / Od 19 hodin proběhne v kavárně Liberál poetický večer moderovaný básníkem Josefem Strakou, který nabídne autorská čtení básnířky, literární kritičky a editorky Olgy Stehlíkové, básníka, recenzenta a redaktora H_aluze Tomáše Čady, spisovatele a překladatele Tomáše Míky a básníka Tomáše T. Kůse a křest nové sbírky Mělké jámy (nakladatelství Weles) posledně jmenovaného.

 

Praha / V 19 hodin se v Knihovně Václava Havla uskuteční beseda nad knihou norského novináře, spisovatele a bohemisty Terje B. Englunda Špion, který přišel pozdě (nakl. Prostor), moderovaná Denisou Novotnou. O knize mapující československé špionážní aktivity spjaté s Norskem během studené války budou spolu s autorem debatovat historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů, badatel zabývající se minulostí komunistického režimu Radek Schovánek a překladatelka Zuzana Hlavičková. „Reálie ze světa tajných služeb spolehlivě přitahují zvědavost, Englund ovšem není suchar, který by se spokojil jen s jejich nevynalézavou enumerací. Komponuje knihu jako špionážní ságu poučenou u klasiků žánru. Prolíná časové roviny, než vypustí pointu, napíná. Jeho prozatérská lehkost dává zapomenout na tisíce hodin, které musel strávit v archivech,“ napsal o knize šéfredaktor Literárních novin Petr Bílek.

 

15. 1.

 

Praha / Od 17 hodin proběhne v knihkupectví Academia na Václavském náměstí křest nové knihy spisovatelky a scenáristky Evy Kantůrkové O jinakosti aneb Hovory v taxíku (nakladatelství Paper Jam), kterou pokřtí Jan Cimický s Janem Šulcem. Dva souběžně vyprávěné retrospektivní příběhy s řadou autobiografických motivů propojuje ve třetím plánu reálný dialog mezi hlavními protagonisty, který dotváří stěžejní námět románu: hledání příčin a důsledků jinakosti v podobě etnické i obecně lidské.

 

Praha / V 19 hodin se v Galerii Hollar uskuteční další z literárních večerů, které pořádá Asociace spisovatelů ve spolupráci s SČUG Hollar. Hostem pořadu, který uvede Josef Straka, bude básnířka Marie Šťastná. Autorka sbírek Jarním pokrytcům, Krajina s Ofélií, Akty a Interiéry, laureátka Ceny Jiřího Ortena (2004) a vítězka Drážďanské ceny lyriky (2010) v současné době žije v Praze, živí se výrobou šperků a oděvů a v nakladatelství Host by jí měla brzy vyjít nová sbírka s názvem Štěstí jistě přijde.

 

Praha / Od 19 hodin představí v knihkupectví a kavárně Fra svou poslední sbírku Sen o třetí plíci (nakl. Protimluv) i některé nové texty básnířka Irena Šťastná. Dotyčná sbírka plynule rozvíjí autorčinu předchozí tvorbu, přibývá ale existenciálních a tíživých tónů. Obrazy získávají podobu minipříběhů. Krutosti života se zhmotňují do skoro symbolické podoby dravců či šelem objevujících se v básních. Jejich konání zrcadlí vnitřní pohnutky a stavy duše, zároveň je však obrazem přírody lhostejné k běhu lidského osudu.

 

16. 1.

 

Ostrava / V 16 hodin zavítá do ostravského Domu knihy českobudějovický autor Jan Štifter, aby zde představil svou novou prózu Sběratel sněhu (nakl. Vyšehrad), kde v několika prolínajících se časových rovinách a na základě archivních dokumentů i českobudějovické architektury vylíčil události odsunu a poválečných let. Rozhovor se spisovatelem, který ve své literární tvorbě spojuje erudici historika s nadšením českobudějovického patriota a emocemi rodinného kronikáře, jste mohli číst v listopadovém Bibliu, příloze Literárních novin 11/2018.

 

Praha / Od 18 hodin proběhne v Ústřední pobočce Městské knihovny v Praze další z Literárních salonků Nób(e)l, který jako obvykle nabídne debatu o jedné knize nositele Nobelovy ceny za literaturu a o jedné knize laureáta jiné literární ceny. Tentokrát přijde jako první na řadu čínský laureát Nobelovy ceny za literaturu Mo Jen s románem Krev a mlíko (1996, česky 2013), v němž vypráví o rodině Šang-kuanů ze severovýchodní Číny, která žije v těžké době a prožívá jeden z největších bojů, boj o přežití. Druhým autorem bude americký prozaik Atticus Lish, který za svou románovou prvotinu Příprava na příští život (2014, česky 2016), vyprávějící o dvou společenských vyděděncích pohybujících se v nejspodnějších patrech lidské hierarchie, získal hned několik literárních cen.

 

Praha / V 18 hodin zavítá do Domu čtení (pobočky Městské knihovny v Praze) spisovatelka, literární publicistka, překladatelka a rozhlasová redaktorka Pavla Horáková, aby zde představila svůj první román Teorie podivnosti (nakl. Argo). Rozhovor s autorkou, které loni vyšlo hned několik nových knih (Johana – s Alenou Scheinostovou a Zuzanou Dostálovou; Zum Befehl, pane lajtnant – s Jiřím Kamenem), jste mohli číst v prosincovém Bibliu, příloze Literárních novin 12/2018.

 

17. 1.

 

Vsetín / Od 17 hodin nabídne vsetínská Masarykova veřejná knihovna autorské čtení spisovatelky Ireny Douskové (rozhovor s autorkou přinesly Literární noviny 6/2018), jež zde představí mimo jiné svou nejnovější prózu Rakvičky (nakl. Druhé město), o které šéfredaktor LtN Petr Bílek napsal: „Že Dousková skvěle rozumí holčičímu světu a dokáže svou empatií oslovit, to se ví nejpozději od Hrdého Budžese. Toulky dvou nevlastních sester po normalizačních Čechách a Moravě fungují jako nitka, na niž se navlékají vzorky různých životních způsobů tehdejších obyvatel. Nálada starší protagonistky rezonuje s nepohodou doby a s jejím rozštěpem svědomí. Nůši drobných příběhů sváže nakonec autorka obinadlem vytaženým z rodokmenu hrdinčiny rodiny a zpevní tím těkavou strukturu textu oscilujícího mezi road-movie, novelou v dopisech a nalezeným rukopisem.“

 

Ústí nad Labem / V 18 hodin zavítá do ústecké Severočeské vědecké knihovny spisovatel, překladatel a redaktor nakladatelství Argo Miloš Urban, jehož román Hastrman se loni stal předlohou stejnojmenného filmu Ondřeje Havelky. Nyní se v Argu chystá vydání jeho nového románu KAR, hororového příběhu z Karlových Varů, kde autor strávil své dětství.

 

Praha / Od 18 hodin proběhne v knihkupectví Academia na Václavském náměstí autorské čtení evangelického teologa Alexandra Fleka z jeho knihy Parabible (nakl. Biblion), o které budou s autorem posléze diskutovat literární historik Martin C. Putna a spisovatelka Jana Šrámková. Recenzi knihy, kterou pro Literární noviny napsal Michal Kotrba, si můžete přečíst ZDE.

 

Praha / V 18 hodin nabídne Francouzský institut v Praze setkání s Anthonym Sitrukem, autorem knihy Krátký život Jana Palacha, kterou právě vydalo v českém překladu Tomáše Kybala nakladatelství Práh. Debatu s autorem povede historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Šéfredaktor LtN Petr Bílek o knize napsal: „Třiačtyřicetiletý francouzský publicista byl v Praze zřejmě vícekrát, ale loni se sem vydal cíleně kvůli své eseji o činu Jana Palacha. Stručně shrnuje francouzskou responzi v publicistice a dokumentech za uplynulé půlstoletí a dodává k trsu existenciálně politických témat i svou ryze osobní rovinu. Snaží se vyrovnat s vlastním ustrnutím nad Palachovým rozhodnutím a přijímá na sebe kus viny za to, že nebyl schopen obdobně se postavit zlu. Uzavírá, že Palachova pochodeň svým způsobem uvrhla současníky do neodvratného pocitu viny, že nebyli s to podobně absolutního činu. Ve vztahu autora k českým reáliím prosvítá zprostředkovanost, neboť tu existuje jazyková bariéra. Poctivé hledání odpovědi.“

 

Praha / Od 19.30 proběhne v kavárně Potrvá další večer z cyklu Koštování literatury, věnovaný tentokrát poezii. Na programu budou autorská čtení básníka a překladatele Petra Borkovce a básnířky Petry Juklové – někdejšího pedagoga a bývalé studentky dnes již zaniklé Literární akademie.

 

Praha / V 19.30 představí v kavárně a knihkupectví Fra svou novou sbírku Návštěvy (nakladatelství Triáda) v Nizozemí žijící básnířka a překladatelka Svatava Aubrechtová. Průvodní slovo budou mít Robert Krumphanzl a Vratislav Färber.

 

NOVÉ KNIHY

 

Českého vydání v překladu Petra Štědroně se dočkala nejnovější kniha uznávané německé spisovatelky Judith Hermannové – povídkový soubor Lettipark (nakl. Větrné mlýny), kterým volně navázala na svou vůbec první knihu Letní dům, později z roku 1998. Přestože od vydání autorčiny první povídkové sbírky uplynulo dvacet let, její hrdinové se příliš nezměnili. Sice zestárli, ale jsou podobně vnitřně neklidní, tápou a pochybují, žijí ve vědomí jakési permanentní vratkosti života. O to intenzivnější jsou jejich setkání s jinými lidmi, k nimž dochází bezděčně a bez vzruchu, avšak pod povrchem vyvolávají existenciální tíhu.

 

Nakladatelství Barrister & Principal pokračuje ve vydávání Díla Jiřího Gruši VI. svazkem Básně, který autora představuje jako česko-německého básníka. Prvně v úplnosti, v originálech, resp. i překladu zahrnuje jeho šest za života vydaných českojazyčných básnických knih (Torna, Světlá lhůta, Právo útrpné, Cvičení mučení, Modlitba k Janince, Grušas Wacht am Rhein) a dvě sbírky německojazyčné (Der Babylonwald, Wandersteine). Mimoto českým čtenářům zpřístupňuje básně rukopisné, časopisecké, do češtiny dosud nepřeložené a v dodatcích a komentáři osvětluje genezi a souvislosti tohoto Grušova rozsáhlého díla.


Péčí Národního muzea vychází kolektivní monografie Pavel Tigrid. Svědek dvacátého století, věnovaná jednomu z nejvýraznějších představitelů československého protikomunistického exilu. Publikace představuje jeho osobnost v souvislostech kulturních a politických dějin dvacátého století, jichž byl Tigrid aktivním tvůrcem – významný český novinář zasvětil půl století boji s totalitními režimy a významně tak přispěl k pádu komunismu a obnově demokracie v naší zemi.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

Petr Nagy

medailonek-foto

Po studiích na Literární akademii v Praze (Tvůrčí psaní – Redakční práce) a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Český jazyk a literatura) jsem pracoval v Národní knihovně ČR, od konce roku 2016 působím v Literárních novinách jako editor přílohy Biblio. O knihách jsem psal i pro Český rozhlas 3 – Vltava, Lidové noviny, Reflex, Aktualne.cz, iLiteraturu.cz, Hosta, Tvar aj.

 

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB