Literární vyhlídky (7. až 13. ledna)


Radka Denemarková: Hodiny z olova, koláž a foto Petr NagyPo vánoční přestávce spolu s novým rokem ožívají i nakladatelé a organizátoři literárních akcí. V obou kategoriích hraje tentokrát první housle Radka Denemarková se svým novým románem Hodiny z olova, jehož pražský křest je naplánován na středu. Pozvánek i (audio)knižních tipů jsme však pro vás připravili vícero.

 

 POZVÁNKY

 

7. 1.

 

Praha / V Knihovně Václava Havla začne v 18.30 večer nazvaný Čtení nejen pro Josefa Škvoreckého, který bude věnován i Zdeně Salivarové-Škvorecké. Vybraní hosté zde budou číst z její knihy Hnůj země (1994), značně autobiografického románu o posrpnových českých emigrantech psaného formou dopisů. Mezi jinými zde vystoupí Eda Kriseová, Arnošt Goldflam, Jiří Dědeček, Markéta Mališová či Jáchym Topol.

 

8. 1.

 

Praha / Od 19.30 proběhne v kavárně Fra autorské čtení Básníka Ticho. Autor užívající tohoto pseudonymu vytváří již od roku 1997 experimentální a konceptuální „noviny poezie“ Noc, jež vystavuje doma i v zahraničí. Veřejně vystupuje jako recitátor svých básní a zpěvák ukázek z opery Veselý Doškář. Působil jako redaktor v časopisu Babylon, dále publikuje mimo jiné v A2,Psím vínu, Souvislostech a Tvaru. V roce 2004 napsal pro divadelní soubor Ježek a Čížek hru Pekarolla aneb divnohra. Knižně vydal například prózy Artcore (2003), Růže pro Miladu (2004), Obchodník s nocí, narcis a netopýr (2011) nebo básnické sbírky Básník Ticho (2000), Pramínek bajtů (2006) a Malá kniha Noci (2012).

 

9. 1.

 

Ostrava / V Domě knihy představí v 16 hodin publikaci Čechoslováci v Gulagu II. její autoři Jan Dvořák a Jaroslav Formánek. Druhý díl knihy Čechoslováci v Gulagu je volným pokračováním publikace odvozené od stejnojmenného televizního dokumentu České televize, natočeného k 100. výročí bolševické revoluce v Rusku. Publikace vydaná ČT a Ústavem pro studium totalitních režimů zachycuje dramatické osudy dvanácti krajanů postižených politickými represemi, mj. „buržoazní tanečnice a zasloužilého bolševika“, manželů Gertrudy a Alexandra Arosevových, českého polárního letce a účastníka výpravy na severní pól Jan Březiny, bojovníka proti nacistické a komunistické totalitě, držitele Řádu Bílého lva plukovníka Pravomila Raichla, malíře a grafika Vladimíra Levory, trestaného za vzpomínky na sovětský pracovní tábor či Karla Goliatha, zakládajícího člena KSČ, nejdéle vězněného Čechoslováka v Gulagu.

 

Praha / V Domě čtení, pobočce Městské knihovny v Praze, bude od 18 hodin na programu volná diskuze na téma Česká beletrie v roce 2018. Hovořit se bude o knihách, které loni vyšly, o titulech zmiňovaných v různých anketách a diskuzích i o tom, čím žila česká literatura v minulém roce. Připomenuty budou nejzásadnější literární a kulturní události, festivaly a knižní veletrhy, a nebude chybět přehled toho, co se chystá v roce 2019 na různých místech České republiky.

 

Praha / V Galerii Lucerna se v 19 hodin uskuteční křest dlouho očekávaného románu spisovatelky a překladatelky Radky Denemarkové Hodiny z olova (nakladatelství Host), inspirovaného autorčinými pobyty v Číně (ukázku si můžete přečíst ZDE). Úvodní slovo pronese Miroslav Balaštík, knihu za přítomnosti autorky pokřtí Ivan M. Havel, Ester a Jan Denemarkovi a Filip Noubel.

 

Praha / V Kafé Campus od 19 hodin proběhne křest prozaického debutu Jaroslava Konáše Dominika (nakladatelství Take Take Take). Známý hudební publicista napsal příběh o tom, co všechno mohou skrývat místa a věci, které v našich každodenních životech lhostejně míjíme. Všední život jeho hrdiny – taktéž hudebního novináře – se po setkání s tajemnou dívkou promění ve fantaskní dobrodružství, jež se odehrává v kulisách staré Prahy.

 

11. 1.

 

Praha / V pátek bude mít v Divadle pod Palmovkou premiéru inscenace Rok na vsi. Románovou kroniku bratří Mrštíků zdramatizoval již v roce 1993 Miroslav Krobot a tentokrát po jeho textu sáhl režisér Michal Lang. Vesnicí Habrůvka projde rok, od hodů po žně. Čas setby, zrání a sklizně se netýká jen přírody, ale i lidských osudů. Účinkují mj. Ondřej Veselý, Vendula Fialová, Kateřina Holánová, Martin Hruška, Ivana Wojtylová, Petr Uhlík, Ivan Jiřík, Milan Mikulčík, Kamila Trnková, Barbora Kubátová, Radek Valenta, Anna Peřinová, Marie Málková nebo Miloslav Mejzlík.

 

Praha / V žižkovském podniku Bike Jesus proběhne od 19 hodin prezentace nového čísla časopisu Plav (10/2018) s tématem Dystopiana, které je věnováno dystopické literatuře. Jde o žánr bytostně spojený s 20. stoletím: právě během něho se utopické vize často realizovaly s opačným znaménkem. Ovšem dystopické rysy vykazuje i naše současná realita. Úvodní esej napsala komparatistka Olga Pavlova, která celé číslo koncipovala, mezi představenými autory figuruje Kóbó Abe, Sally Gardnerová, György Dalos či Vladimir Rafejenko.

 

 

NOVÉ (AUDIO)KNIHY

 

Již počátkem ledna se objevila kniha, která podle prvních ohlasů aspiruje na jednu z literárních událostí nadcházejícího roku – bezmála osmi set stránkový román oceňované prozaičky a překladatelky Radky Denemarkové Hodiny z olova (nakladatelství Host). Český podnikatel, jeho manželka a dospívající dcera, ruský diplomat, francouzský literát, studentka kaligrafie, kuchař a řada dalších hrdinů se svými rodinnými traumaty, krizemi středního věku, pocity vyhoření nebo pubertálními stavy. Poutníci a cestovatelé, kteří odjeli do Číny, aby si uklidili ve svém životě, ale jejich svět se dál rozpadá. Něco nenávratně ztrácejí a sami nejsou s to to pochopit. Hledají pevný bod v minulém životě, ale nevědí, na co si vzpomenout. A tak jako v jejich soukromých příbězích dochází k dramatickému zlomu, něco podstatného se láme a mění v osudech nás všech. Starý svět Evropy končí a nikdo netuší, co začíná. A tak jako každá z postav románu zažije mezní situaci jako existenciální a osobní zkušenost, prožíváme „hodinu z olova“ také všichni společně. Lidé se stahují do sebe a začíná éra rezignované apatie, demoralizace, éra šedivé totalitně konzumní každodennosti. Ale stále ještě existuje čin. Jenom je důležité sledovat znamení.  

 

Pod názvem Rok sem, rok tam (nakladatelství Pulchra) vychází kniha vzpomínek básnířky, prozaičky, překladatelky a autorky knih pro děti a mládež Jany Štroblové (*1936), držitelky Ceny Františka Hrubína za sbírku Neviditelné obrazy (2015). Vedle autorčina líčení vlastních barvitých životních osudů, poznamenaných válečným dětstvím a komunistickou totalitou, zde nalezneme i řadu portrétů známých osobností, které během svého života poznala zblízka – Františka Hrubína, Vladimíra Holana, Bohuslava Reynka a především Jaroslava Seiferta.

 

U příležitosti 110. výročí narození prozaika Egona Hostovského (1908–1973) uspořádal 20. dubna 2018 Ústav české literatury a komparatistiky FF UK konferenci věnovanou jeho dílu. Nyní vycházející kolektivní monografie Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století (nakladatelství FF UK), kterou uspořádali Václav Vaněk a Jan Wiendl, je komponovaným výstupem z tohoto mezinárodního odborného setkání. V prvním oddíle jsou zastoupeny tři texty, které rozvíjejí několik klíčových témat a otázek, jež byly editory vytyčeny jako výchozí pro jednání konference. Druhý oddíl zahrnuje šest kapitol, které se různorodým způsobem dotýkají rozličných aspektů poetiky Hostovského děl v prvních dvou desetiletích jeho umělecké tvorby. Třetí oddíl se zaměřuje na otázky poválečné Hostovského tvorby a její odborné a kritické recepce.

 

V podobě audioknihy vychází první publikovaná sbírka povídek Raye Bradburyho Temný karneval (nakladatelství Plus), kde se tento mistr žánru sci-fi představuje poněkud překvapivě jako autor hororových a strašidelných příběhů, v nichž nechybí krev, mystika, humor, hrůzostrašné bytosti a tvorové, ale také Bradburyho nezaměnitelná poetika a melancholie. Část povídek byla přeložena nově, několik z nich do češtiny vůbec poprvé (přeložili Petr Caha, Jarmila Emmerová, Jiří Hanuš, Josef Hořejší, Tomáš Korbař, Stanislava Menšíková, Vojtěch Pala). Audioknihu o délce 13 hodin a 38 minut načetli Miloslav Mejzlík a Martin Hruška.

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

Petr Nagy

medailonek-foto

Po studiích na Literární akademii v Praze (Tvůrčí psaní – Redakční práce) a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Český jazyk a literatura) jsem pracoval v Národní knihovně ČR, od konce roku 2016 působím v Literárních novinách jako editor přílohy Biblio. O knihách jsem psal i pro Český rozhlas 3 – Vltava, Lidové noviny, Reflex, Aktualne.cz, iLiteraturu.cz, Hosta, Tvar aj.

 

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB