Miroslav Vejlupek

Významná česká žena ve světě – Hana Gerzanicová

Významná česká žena ve světě – Hana Gerzanicová

Neděle, 12 Červenec 2015 07:21 Miroslav Vejlupek

„Je ráno chutnající smrtí noci, / den ve znamení holých stromů. / Jsem přání zmírající bez pomoci, / myšlenka na věčný návrat domů…“  (Hana Gerzanicová: Meditace - vlevo na snímku)

Blanka Kubešová historicky konkrétně, implicitně též

Blanka Kubešová historicky konkrétně, implicitně též

Neděle, 05 Červenec 2015 06:32 Miroslav Vejlupek

Kapky štěstí a naděje. Blanka Kubešová (*1944) zvolila pro svoji nejnovější knihu pojmenování, které u náročných čtenářů může budit v první chvíli spíše úlek a rozpaky. Chtě nechtě v nich název evokuje vzpomínku na stovky a tisíce titulů, jichž obsah odrazuje laciností, banalitou, kýčovitostí. Román Blanky Kubešové je jiné provenience.

Knihy jubilantky (3). Vlka živí nohy

Knihy jubilantky (3). Vlka živí nohy

Neděle, 21 Červen 2015 08:58 Miroslav Vejlupek

Je jí padesát. Vydalo ji Státní nakladatelství krásné literatury, n. p. Vydalo ji nákladem výmluvným – dvaasedmdesát tisíc výtisků. (Kdeže ty loňské sněhy jsou…)

Knihy jubilantky (2). Kritika slov

Knihy jubilantky (2). Kritika slov

Neděle, 14 Červen 2015 08:06 Miroslav Vejlupek

Apropo. V aktuálním nebezpečí není naše spisovná řeč, nýbrž jazyk živý, to jest už nejen kultura, ale sám národ. Ne, opravdu ne – autor dnešního sloupku necituje sebe sama. Takové excesy ponechme na polobožstvu s poruchou sebehodnocení. Není ho snad? Ale ruku na srdce - kolik je čtenářů uvažujících navlas stejně? A dobře uvažujících – tohoto letopočtu 2015.

O nedělitelnosti předvídavosti a odvahy

O nedělitelnosti předvídavosti a odvahy

Neděle, 07 Červen 2015 07:04 Miroslav Vejlupek

Účastníkem literárního klání o Cenu Karla Čapka lze být a nebýt. Též naopak? Sám Mistr vtáhl z člověčího plemene do hry toho i onoho. Vždyť stojí v kapitolách literárněvědné dějepravy, že světový úspěch si rázem vydobyla zejména fantasticko-utopická hra RUR (1920) jako varovná kritika společnosti, která zneužitím převratných vědeckých a technických výbojů přivodí svou vlastní zkázu. Ovšem pakliže po desetiletích se nám jeví být zmíněná pasáž floskulí či nabiflovanou jakoby moudrostí z posluchárny literárního licea, in hoc casu je dokázáno, že čas zhutněl. A už vůbec se nepoptává (běhutý čas) na subjektivní pocity lidského individua přeživšího sociální erupce i stavy deprese.

(vlevo návrh scény od Bedřicha Feuersteina pro ND Praha, kde byla premiéra hry 25.ledna 1921, vpravo program představení)

Goethe. Buchenwald. Hypotéza

Neděle, 31 Květen 2015 08:08 Miroslav Vejlupek

Spravedlivý mudřec čas nedělá rozdílu mezi lidmi. Je nekompromisní: Mládneš skutky, jejichž podstatou je ctnost.

Návraty Vladimíra Stibora - k modlitbě, k vodám, neodvolatelnu

Sobota, 23 Květen 2015 07:24 Miroslav Vejlupek

 „Modlitba jsou tvé ruce. / Uchopí mě, pohladí. / Možná i obejmou.“

Vladimír Stibor: Modlitba

Knihy jubilantky (1). Dětské etudy

Neděle, 17 Květen 2015 10:48 Miroslav Vejlupek

 Dítě? Dítě! Netuší, že svědčí, že je obrazem rodiče, rodiče vyrovnaného, rodiče neurotického, odpovědného rodiče či neslýchaně laxního… Ale jak by nemohlo být i důvtipné dítě, když je takovým i rodič. Jaká to potom hřejivá závislost jednoho na druhém…

O světotvorné síle hry

Pátek, 08 Květen 2015 08:29 Miroslav Vejlupek


Můj dětský přítel se jmenoval Karel. Když nám bylo devět, deset, psal se začátek šedesátých let. Svět se o sebe nejprve bál, protože v Karibiku bylo založeno na všezničující požár. Netrvalo tak dlouho a svět se naopak dmul pýchou – protože po Juriji Gagarinovi to dokázali také Shepard, Grissom, Titov, Glenn, Carpenter, Nikolajev. Po těch všech a ještě po několika dalších nakonec i Těreškovová.

strana 10 z 16

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).Akademie Literárních novin

vás zve na kurz

Problémy současné češtiny

Kurz je určen všem těm, kteří denně pracují s naším rodným jazykem, nebo těm, kteří o něm rádi přemýšlejí a uvědomují si, jak se mění. Budeme mluvit o tom, jak se dnes mluví a píše, a zaměříme se i na to, proč se nám v jazyce něco nelíbí. Na příkladech konkrétních jazykových provinění proti správné češtině si ukážeme dnešní nejčastější chyby ve vyjadřování psaném i mluveném v úřednických, reklamních i mediálních textech.

3. prosince od 10:00 do 16:00 hod.

AKADEMIE.LITERARKY.CZ

Telefon: 234 221 131

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB