Miroslav Vejlupek

Literární pohlednice (7). Z Osvračína

Literární pohlednice (7). Z Osvračína

Neděle, 27 Září 2015 07:01 Miroslav Vejlupek

Žádám tímto uctivě, abych byl přeložen do trvalé výslužby, poněvadž pro nemoc nemohu vyučovati. Onemocněl jsem koncem září 1926 a stalo se tak v mé činné školní službě. Od té doby jsem nemohl službu školní nastoupiti..

Literární pohlednice (6). Z Heřmaně

Literární pohlednice (6). Z Heřmaně

Neděle, 20 Září 2015 07:07 Miroslav Vejlupek

 

Tenkrát bylo zrovna babí léto. Školákům se ta myšlenka kupodivu neprotivila a místo na plácek šli s námi z Písku do Heřmaně (vlevo fotografie). V Heřmani na hřbitov. Na hřbitově k němu.

Rok s Časovanou růží. Eva Frantinová od rozčarování k rovnováze

Rok s Časovanou růží. Eva Frantinová od rozčarování k rovnováze

Sobota, 12 Září 2015 07:09 Miroslav Vejlupek

 

Motto: „Den má víc smrtí nežli réva zrn / a hořkosti je pln a všechny ti je dal / abys z nich báseň lisoval, pro starost srdcí našich“.

 Eva Frantinová: Časovaná růže

Knihy jubilantky (5). Památce Vladislava Vančury

Knihy jubilantky (5). Památce Vladislava Vančury

Neděle, 06 Září 2015 08:22 Miroslav Vejlupek

„Naše“ dnešní jubilantka čítá jen zanedbatelně stránek. Nečíslovaných k tomu. Tisk takřečený drobný.

V Stiborově šelfu poetický příliv

V Stiborově šelfu poetický příliv

Neděle, 30 Srpen 2015 07:57 Miroslav Vejlupek

„Býti básníkem je permanentní životní stav.“ Radana Šatánková.

Literární pohlednice: Z Prapořiště (3/3)

Neděle, 23 Srpen 2015 07:43 Miroslav Vejlupek

 

Promarnit takovou šanci, to se nám věru nechtělo. Právě naopak: Chceme se chlubit! Když teď vystoupíme, budeme se dmout pýchou z toho, že se známe s tou houževnatou a přes půlnoc a do úmoru pracující historiografku a spisovatelku. Vepsala do mapy literatury vcelku nenápadnou vísku - Prapořiště.

Předchozí části: Z Prapořiště (1/3)Z Prapořiště (2/3)

V generacích mayerologů nedůslednost, tápání, lapsus memoriae

Neděle, 16 Srpen 2015 07:41 Miroslav Vejlupek

 

 „Žil, protože žít musel, aby naplnil čas, jenž mu byl ještě vyměřen.“ Josef Hais Týnecký: Světla.

Literární pohlednice: Z Prapořiště (2/3)

Neděle, 09 Srpen 2015 07:55 Miroslav Vejlupek

Což tu neběží o životopis národa, jehož jsi tělní buňkou? Čtenáři, chci věřit, že si z vyučovacích hodin dějepisu ještě pamatuješ: Novopečený římsko-německý král Jindřich III.  Černý knížeti Břetislavovi ne a ne zapomenout kořistnickou výpravu do Polska a aby mu dal napamětnou, poslal do Čech hned dvě vojska. Tomu na jihozápadní hranici osobně velel.

První část: Literární pohlednice: Z Prapořiště (1/3)

Literární pohlednice: Z Prapořiště (1/3)

Neděle, 02 Srpen 2015 07:06 Miroslav Vejlupek

Jakže?! Vy také z Brůdku? A do Kdyně k tomu?! To ovšem uberte plyn, jen co vás „polkne“ příměstská obec Prapořiště. Dům, který míjíte po pravé straně silnice a má číslo popisné x x x, ten dům přibyl v katastru vesnice na přelomu tisíciletí, a že vizuálně není obrazem unaveného, nápady neoplývajícího rutinéra, toť dáno už tím, že jej projektoval duch tuze mladý, k pohodlnému opisování neinklinující. Duch studentský. Vynalézavý duch ženy s výraznými dispozicemi k tvoření; a jen byl projekt hotov, Václava Jandečková (tehdy ovšem Tulačková), bytost tak velmi subtilní, vyměnila rýsovací prkno  - považme, za krumpáč!

strana 9 z 16

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).Akademie Literárních novin vás zve na kurz

Soudobé československé a české dějiny – významná výročí 2018

Lektory kurzu jsou vědečtí pracovníci Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky

Oldřich Tůma a Jiří Kocian.

Kurz se zabývá československými a českými soudobými dějinami v souvislosti s významnými výročími roku 2018: 1918 vznik samostatného státu ČR, 1938 Mnichovská dohoda, 1948 komunistický převrat a 1968 konec Pražského jara, a to v kontextu mezinárodních souvislostí včetně studené války.

Středa a čtvrtek 10. a 11. ledna 2018 * 10:00 hod. až 16:00 hod. * 20 účastníků * Korunní 810/104, budova D, Praha 10-Vinohrady * 2400 Kč včetně oběda a občerstvení

Kurz je akreditován MŠMT ČR

AKADEMIE.LITERARKY.CZ

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB