Miroslav Vejlupek

O jsoucnu sociálním Karlem Sýsem uhlédnutým…

O jsoucnu sociálním Karlem Sýsem uhlédnutým…

Neděle, 05 Červen 2016 07:21 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

 

…a proč by ne, když Karel Sýs (na fotografii vlevo) sluje v polistopadových desetiletích mnoha přízvisky k neelastickým duchům politickým jej řadícími, pravda, jednou v intencích urážlivých, jindy obdivných. Ale to je z tváří doby.

ANO variacím na tíhu, NE fórům

ANO variacím na tíhu, NE fórům

Neděle, 22 Květen 2016 05:15 Miroslav Vejlupek

 

Přiznáváme se: Opravdu jsme se jedenkrát zasmáli. Ovšem děvčátko s rozšafným zaujetím bušící hlavinkou do těch míst Kláskova těla, kam už možná sahají genitálie, vůbec není tím stvořením, které rozechvělo naše bránice. To dokázala bytost neliterární, autorská totiž - jedenkrát ano, vícekrát nikoli, ač jí na tom zřejmě dost a dost záleželo. (Vlevo na snímku literární vědec a spisovatel Bohumil Jirásek).

Hany Gerzanicové milníky času a života

Hany Gerzanicové milníky času a života

Neděle, 08 Květen 2016 08:17 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

 

(1„Nepočítám roky / podle slunovratů, / přijímám co byly / i jejich ztrátu. / Počítám je / počtem událostí. / Počítám je / řekou života, / která ještě / teče do daleka…“ (Hana Gerzanicová: „85…“)

Mrtvému zimník, nám básně. Od Karly Erbové

Mrtvému zimník, nám básně. Od Karly Erbové

Neděle, 24 Duben 2016 07:04 Miroslav Vejlupek

„Nic horšího mne přece nepotkalo / než že mi odcházejí přátelé / zrovna druhého dubna / zrovna pátého května / Zrovínka den co den / Nic nadějného A nic ku radosti / Jen jizva na duši // Jen jizva na koleně / které si ne a ne / které si pořád nechce kleknout“. Karla Erbová: Neznámá (úryvek)

Jen sklenku chardonnay ve stopách v povětří!

Jen sklenku chardonnay ve stopách v povětří!

Neděle, 10 Duben 2016 07:23 Miroslav Vejlupek

 

„A zbav mě veškerých mých vin / jen sklenku chardonnay / mně prosím / ponechej“. Vlasta Špinková: Modlitba večerní

Sýs Karel, básník. Jinak o něm, jinak o nás

Neděle, 27 Březen 2016 08:09 Miroslav Vejlupek

    

Ve stopách slov

Neděle, 13 Březen 2016 08:16 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

 

Co zaujme hned, je vazba. Sbírka není ani sešitového formátu, ani lepená, je vázaná. Takto s poezií zacházejí už málokde. Pětice básníků Příbramska – Jaroslava Rychtaříková-Dadáková, Václav Kočovský, Jan Mička, Vladimír Stibor, Zdeněk Volejník – měla to štěstí, že v roce 2003 byl ředitelem nakladatelství Knihovna Jana Drdy v Příbrami Mgr. Václav Chvál, ve vzpomínkách Vladimíra Stibora renesanční člověk.

Radosti. Protože plaché, naše

Neděle, 28 Únor 2016 08:44 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

 

„Zítřek nevzdávám / i když už nemusí být můj“. Michal Černík: Plaché radosti

V srdci zvířátečka, v knihovně povídečky

Neděle, 14 Únor 2016 08:23 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

Je tak drobounká, že se málem vejde do kapsy košile. Ale těch analogií v ní! Jiří Č. Ulrich (na snímku) ji pojmenoval trefně – Povídečky o zvířátečkách – a též její vydavatel je z těch drobných, ba nejdrobnějších: Ason-klub Knihovny města Plzně. Z prvních sedmi titulů, které nesou Ulrichovo jméno ať už ve smyslu autorském či spoluautorském, jich Ason-klub vydal plných pět, což naznačuje spíše malou spisovatelovu ambicióznost.

strana 9 z 19

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB