Miroslav Vejlupek

O nedělitelnosti předvídavosti a odvahy

O nedělitelnosti předvídavosti a odvahy

Neděle, 07 Červen 2015 07:04 Miroslav Vejlupek

Účastníkem literárního klání o Cenu Karla Čapka lze být a nebýt. Též naopak? Sám Mistr vtáhl z člověčího plemene do hry toho i onoho. Vždyť stojí v kapitolách literárněvědné dějepravy, že světový úspěch si rázem vydobyla zejména fantasticko-utopická hra RUR (1920) jako varovná kritika společnosti, která zneužitím převratných vědeckých a technických výbojů přivodí svou vlastní zkázu. Ovšem pakliže po desetiletích se nám jeví být zmíněná pasáž floskulí či nabiflovanou jakoby moudrostí z posluchárny literárního licea, in hoc casu je dokázáno, že čas zhutněl. A už vůbec se nepoptává (běhutý čas) na subjektivní pocity lidského individua přeživšího sociální erupce i stavy deprese.

(vlevo návrh scény od Bedřicha Feuersteina pro ND Praha, kde byla premiéra hry 25.ledna 1921, vpravo program představení)

Goethe. Buchenwald. Hypotéza

Goethe. Buchenwald. Hypotéza

Neděle, 31 Květen 2015 08:08 Miroslav Vejlupek

Spravedlivý mudřec čas nedělá rozdílu mezi lidmi. Je nekompromisní: Mládneš skutky, jejichž podstatou je ctnost.

Návraty Vladimíra Stibora - k modlitbě, k vodám, neodvolatelnu

Návraty Vladimíra Stibora - k modlitbě, k vodám, neodvolatelnu

Sobota, 23 Květen 2015 07:24 Miroslav Vejlupek

 „Modlitba jsou tvé ruce. / Uchopí mě, pohladí. / Možná i obejmou.“

Vladimír Stibor: Modlitba

Knihy jubilantky (1). Dětské etudy

Knihy jubilantky (1). Dětské etudy

Neděle, 17 Květen 2015 10:48 Miroslav Vejlupek

 Dítě? Dítě! Netuší, že svědčí, že je obrazem rodiče, rodiče vyrovnaného, rodiče neurotického, odpovědného rodiče či neslýchaně laxního… Ale jak by nemohlo být i důvtipné dítě, když je takovým i rodič. Jaká to potom hřejivá závislost jednoho na druhém…

O světotvorné síle hry

O světotvorné síle hry

Pátek, 08 Květen 2015 08:29 Miroslav Vejlupek


Můj dětský přítel se jmenoval Karel. Když nám bylo devět, deset, psal se začátek šedesátých let. Svět se o sebe nejprve bál, protože v Karibiku bylo založeno na všezničující požár. Netrvalo tak dlouho a svět se naopak dmul pýchou – protože po Juriji Gagarinovi to dokázali také Shepard, Grissom, Titov, Glenn, Carpenter, Nikolajev. Po těch všech a ještě po několika dalších nakonec i Těreškovová.

Pod patinou času aneb Kukátka ze života Jindřicha Š. Baara (2/2)

Neděle, 03 Květen 2015 08:56 Miroslav Vejlupek

Autorská dvojice Jindřich Šimona Baar a František Teplý napsala a v roce 1920 v Českoslovanských akciových tiskárnách v Praze vlastním nákladem vydala spisek „Na obranu reformního programu Jednoty katolického duchovenstva československého“.

Čtěte: Pod patinou času aneb Kukátka ze života Jindřicha Š. Baara (1/2)

Pod patinou času aneb Kukátka ze života Jindřicha Š. Baara (1/2)

Neděle, 26 Duben 2015 08:07 Miroslav Vejlupek

„Ano – jsem Kosmák – tož co si přejete," vyhrkl na mne. Zatřepal jsem se strachem jako list na mrazivém větru, abych teď všechno nepokazil.

Digitální almanach ADIEU 2000: paradigmatům navzdory

Sobota, 18 Duben 2015 08:00 Miroslav Vejlupek

 

„...Ale když jsem si přečetla jména autorů, do almanachu porůznu přispěvších kalibrem ozvlášťněnosti ducha, roztřásla se mi kolena. Postižena nediagnostikovaným knihomolstvím vyslovuji takřka polovinu jmen s nábožnou pokorou a díla obyvatel českého Parnasu dodnes přechovávám v trezoru knihovny jako příští nejvzácnější pozůstalost po sobě. A této společnosti mám já napsat předmluvu?

Pod klenbou Stromů Karla Fleissiga

Sobota, 11 Duben 2015 08:03 Miroslav Vejlupek

 „Ne, ne, musí mne opustit pokušení ptát se nahých ozvěn na to, co mi čas i věk jednou vyrval z objetí.“ (Karel Fleissig: Poslední strom)

strana 9 z 15

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).banner Pidivadlo

Partneři

 Divadlo v Dlouhe logo  logo Českých center

VOŠH logo v barvě
www.vosherecka.cz