Miroslav Vejlupek

Neboť nevíme...

Neboť nevíme...

Neděle, 02 Říjen 2016 05:32 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

Třebas by to čtenáři i přepočítali, my máme zato, že jich je devadesát, a troškařit se nám nechce ani zbla: vždyť básník sem - básník tam, jako by na tom záleželo!

(Pravdaže záleží, předešlým jsme chtěli říci "jen" tolik, že ne každý z publikujících v almanachu české poezie 2016 Řezbáři stínů  je básníkem, stejně jako jím nemusí být nikdy.)

Do básní nastoupil - Petr Švácha

Do básní nastoupil - Petr Švácha

Neděle, 18 Září 2016 06:08 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

... Petr Švácha - a třeba to už v sedmdesátém roce bylo, neplatných strof v jeho sbírkách nenajdeš: ještě nestačily zestárnout: stále v nich poezie existování v universu. Chceme říci svébytná poezie, ne ta módní a v každém čase všemu přizpůsobivá.

O Stanislavu Komendovi (ne)jubilejně

O Stanislavu Komendovi (ne)jubilejně

Neděle, 04 Září 2016 06:30 Miroslav Vejlupek

 

„Stvoření je druh transformace,“ Stanislav Komenda.

Theofil Halama v roce 2015 a ještě dříve

Theofil Halama v roce 2015 a ještě dříve

Neděle, 21 Srpen 2016 12:31 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

„Nedojde Zhroutí se / shodovali se kloni když vnoučata / opakovala dvouslabičná slova a život / zdálo se už splnil / svůj účel //Zde leží Dříč // navrhovali na epitaf // To byly Vánoce kdy dudy vřeštěly jak lišky / chycené v pasti / a roboti poprvé vyslali Civilizaci výstrahu / pod jakou by se styděla podepsat / děvka //Veršů jak písku na břehu mořském/z jehož přesypů tu a tam vyčníval // obrazný pahýl // Co více dalo se čekat od slunce poznání /(když šlo o celý vesmír) / s megazásobou samočinnosti / i když se jednalo o pouhý // POCIT // Stejně jsme potom přistupovali na všechno / jen aby nám na záda nebyl přiškvařen cejch // umělých oveček ze Skotska“ (Theofil Halama: Globální vesnice).

To byl Bohumil Novotný, lidový kumštýř par excellanc

To byl Bohumil Novotný, lidový kumštýř par excellanc

Neděle, 14 Srpen 2016 12:38 Miroslav Vejlupek

 

Svého (vzdáleného) času nás Bohumil Novotný zavedl do rodného domu v nenápadné (Roháčově) ulici starého Písku. Nabyli jsme v něm dojmu, že čas se zastavil.

Vuk Echtner. O něm s respektem

Neděle, 31 Červenec 2016 06:46 Miroslav Vejlupek

Jeho život byl z netuctových, neuhlazených, neutěšených. Vuk (na snímku vlevo)se už v sedmnácti letech zasadil o jazykové vzdělávání nevidomých, které učil v Klárově institutu jazyku esperanto.

Žuvníčkovy Útržky života osmdesátileté

Neděle, 17 Červenec 2016 07:40 Miroslav Vejlupek

Vydal je co soukromý tisk tři roky před svým skonem, ve třicátém šestém je vydal, a bylo to v Domažlicích u tiskaře a vydavatele Karla Prunara. Pamětnicky řečeno, bylo to před lety osmdesáti. (vlevo jedna z knih J. Žuvníčka)

Nakladatelství Českého lesa má cestu dobře zvolenou

Neděle, 03 Červenec 2016 07:13 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

Na přelomu let 1990 a 1991 přibyla mezi české nakladatelské subjekty domažlická firma Český les, jejíž název přes přechodný Nakladatelství  Český les záhy vykrystalizoval a ustálil se na Nakladatelství Českého lesa (vlevo logo firmy). V prvním desetiletí dvacátého prvního věku tato značka už „operuje“ na knižním trhu zcela viditelně – a my se poohlédneme, jak si počínala.

Vrhači stínů jsou už tu

Neděle, 19 Červen 2016 07:47 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

Na šedesát stránek poetických obrazů a filosofických usebrání ve sbírce Vrhači stínů poznačuje předmluva Františky Vrbenské co „sváteční hostinu veršů hořce rozmarnou, milostnou i kontemplativní“ a autora Vladimíra Stibora za „uznávaného básníka“. Se vším můžeme jen souhlasit – a rádi, neboť je Stibor z takových slovesných tvůrců, kteří od jiných neopisují a co obzvláště cenného: světu přidávají především a dosud netušené dimenze.

strana 8 z 19

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB