Miroslav Vejlupek

Knihy jubilantky (11). Josef Rumler

Knihy jubilantky (11). Josef Rumler

Neděle, 30 Duben 2017 07:01 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

"Pokud jde o můj rurální mýtus češství, byť byl vyvolán v život či revokován motivy sociálně rezistenčními, byl mnou vždy míněn povýtce jako model estetický." Josef Rumler (na snímku); 1997

Fikarova bibliofilie z Vysočiny 60

Fikarova bibliofilie z Vysočiny 60

Sobota, 15 Duben 2017 07:55 Miroslav Vejlupek


"Vím o tvých ostružinách, o tvých oblázcích, / o plameništi řeřich. Vím, kde máš studánky, / kde jsi hebounce zelená, kde se češeš. Vím, proč mlčíváš. Kde si schraňuješ červeň na pivoňky a jeřáby. Na smolničky nebo vrbové proutí. Hrudku hnědi hrdlům jiřiček."

Daleko, ale nikdy vzdálen: Pavel Šrut

Daleko, ale nikdy vzdálen: Pavel Šrut

Neděle, 09 Duben 2017 07:20 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

 „Rozstíněný obraz - / Moorovy krajiny. Stojí tam, / pod obnaženým nebem, / čistá jako vejce, / socha ženy. / Vzepjatá na patách, / tam, někde… / odkud a kam / je stejně daleko, / rameny zvedá svah / a loktem hloubí / rokli.“ (Pavel Šrut: Kámen v září; in: Červotočivé světlo, 1969 a 2014)

 

 

 

S požehnáním Baarovým - přece Jakub Cvačka

S požehnáním Baarovým - přece Jakub Cvačka

Neděle, 26 Březen 2017 07:51 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

Stává se takřka zákonitě, že jen náhodně se protínající události předcházejí budoucím nenahodilým souvislostem. Tak zatímco v roce 1903 vyšla později uznávanému autoru J. Š. Baarovi knižní prvotina, ve stejném roce se narodil v Trhanově jeho příští národopisný spolupracovník a pokračovatel - kdo jiný než Jakub Cvačka.

Psal o životě v přírodě. Josef Thomayer

Psal o životě v přírodě. Josef Thomayer

Neděle, 12 Březen 2017 07:35 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

 

V druhé polovině devatenáctého století přibývalo pokusů přiblížit čtenářstvu život v přírodě beletristickou formou, prostě začlenit téma do krásné literatury. Ovšem až na řídké výjimky zůstávalo u naučných pojednání, jejichž autoři nedosáhli umělecké licence. K těm nepočetným, kteří to dokázali, patřil trhanovský rodák Josef Thomayer (1853–1927).

Básnickou prvotinou k vyrovnání s osudem

Neděle, 26 Únor 2017 07:34 Miroslav Vejlupek

 

 „Mám jen pokoj tři na tři – / postel / okno / a telefon // Telefon tiše oznamuje že nikdo nevolá / postel mlčky snáší upocenou zátěž těla / okno signalizuje (křídlo ptáka / přelet letadla Praha – Mošnov) …“ B. K: Se sádrovou nohou a berlemi

Knihy jubilantky (10)

Neděle, 12 Únor 2017 06:54 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

Dnes o dudácích a vlčích hlavách, jak Zdeněk Šmíd téma sepsal.

Tak abychom věděli!

Abychom věděli, o čem že je řeč, třebas sám název knihy - Dudáci a vlčí hlavy - napoví téměř vše.

Již vstupní slovo do knihy značí autorovo kvalifikované povědomí o věci.

Z mlžného oparu tentokrát ozvěna

Neděle, 29 Leden 2017 10:09 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

 

Vydalo Pro libris, o. s. za přispění Města Plzně. Vydalo v osmém roce nového století. Řeč to o čem? O útlém kapesním sešítku, do kterého neštěstím krutě postižený Roman Kníže vmaloval obraz svého duševního světa a vyjevil, kde až hledat – horizonty onoho světa. Svoji autentickou výpověď pojmenoval Zvolání do mlhy. Textem reminiscentním bibliofilii vyprovodila Alena Zemančíková, komentářem v závěrku Vladimír Novotný.

Čas entuziasmu Kateřiny Kašákové

Neděle, 15 Leden 2017 06:24 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

 

"... po napsání básně / jsem řeka / vylitá z břehů / sopka / právě probuzená / mnu si krátery očí / a když mne objímáš / a stavíš na nohy / stále ještě / nemůžeš dýchat / pro ten jemný popílek / mého básnění / zatímco já / se už už / sháním po prachovce". (Kateřina Kašáková: Básnění)

strana 6 z 19

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB