Miroslav Vejlupek

Knihy jubilantky (14). Jindřich Š. Baar: Hanče

Knihy jubilantky (14). Jindřich Š. Baar: Hanče

Neděle, 27 Srpen 2017 06:54 Miroslav Vejlupek

Celé století uplynulo od doby, kdy Baarovu novelu Hanče mohli čtenáři číst vůbec poprvé. Přičinil se o to Václav Kotrba junior, když jeho Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba přála katolické literatuře, a tak v roce 1917 došlo v edici Ludmila i na Hanči, kterou doba měla za román.

Knihy jubilantky (13). Jan Alda: V poledním slunci

Knihy jubilantky (13). Jan Alda: V poledním slunci

Neděle, 13 Srpen 2017 06:12 Miroslav Vejlupek

"Vzpíná se strom / oř zelený / lomcován vichrem / Ale země jej / urputně drží / za uzdu kořenů // Kéž bych vždycky já / když zalomcuje mnou žal / jak strom se zachvěl jen / jako on vzpřímený stál". (Jan Alda: Kéž bych vždycky)

Řekou úsvitu k vysokým břehům

Řekou úsvitu k vysokým břehům

Neděle, 30 Červenec 2017 06:00 Miroslav Vejlupek

 

Vladimír Stibor(na snímku) básník chodívá často k vodám a není proto překvapením, že také Vladimír Stibor editor neminul Řeku úsvitu, jak pojmenoval letošní almanach, už jeden z četných, jím uspořádaných. (Hradec Králové: Milan Hodek, červen 2017)

Ticho hroznější než válečná vřava

Ticho hroznější než válečná vřava

Neděle, 23 Červenec 2017 07:09 Miroslav Vejlupek

"Moře lidí se přelévalo // náhle - jako by to moře zastavili - / nikdo ani hnout, / provedli kolem mne / Ray Charlese s bílými vousy." Roman Kníže (výřez na snímku jeho přátel)

Vzkazy z nadčasu

Vzkazy z nadčasu

Neděle, 16 Červenec 2017 07:27 Miroslav Vejlupek

Ještě sedmnácté a osmnácté století poslalo do povědomí české, zejména venkovské veřejnosti takové osobnostní zjevy, jakými byli Martin Kovář Javorovský ze Stříteže nad Bečvou, Václav Tisovský z Brňova na Vsetínsku, Ondráš (Ondřej Fuciman) z Janovic ve Slezsku, jeho druh a vrah v jedné osobě Jiří Jurášek, a dále Mikuláš Krampoťák z Liptáku a s ním Matěj Ondra z Leskovce.

Poznámky k prvnímu básnířskému poločasu Tamary Kopřivové

Neděle, 25 Červen 2017 07:13 Miroslav Vejlupek

"Umění je / závod se smrtí."  (Vladimír Brandejs)

Knihy jubilantky (12). Ludvík Kundera: Pády

Neděle, 11 Červen 2017 07:09 Miroslav Vejlupek

Jubileum je to nevelké, čtvrtstoletí pouhé. Jenže Kunderovy Pády jsou sbírkou nevšední, ba nenapodobitelnou. Už proto, že: "Dbalý citu / dbalý cti / hrává ještě na ciceru / nepamětliv dobrých rad / nerozevlává samozřejmosti / neuctívá / na tucty // Žádostiv uznání / syt slepých signálů / v neplaném plašení / hoden příčestí / budoucího trpného (toho ještě bude!) / nerozvěšuje bílý vlajkožal / pouští vášnivé plachetnice // Vítr se topoří" (Citový genitiv II; z oddílu Genitivy).

Z Normandie přes Ardeny až k nám

Neděle, 28 Květen 2017 07:09 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

Těch kilometrů, kterých se nachodil, které najezdil, a detaily vryl do paměti, to aby se mu zdařilo napsat knihu. Těch kilometrů...! Každý velmi mnoho vyprávějící.

Tereza Boučková povídkářkou

Neděle, 14 Květen 2017 07:45 Miroslav Vejlupek

Jsou tomu čtyři roky, kdy Tereza Boučková, úspěšná autorka obsáhlejších próz, zkusila prosadit se v žánru povídky. Napsala jich tehdy třináct a vřadila je do souboru s nešťastným jazykovým přešlapem pokřtěném na Šíleně smutné povídky (Odeon 2013). Avšak stejným (spisovatele pravda nedůstojným) zaškobrtnutím by bývaly byly strašně smutné povídky, případně i povídky smutné děsně. Boučková vybrala, jak vybrala.

strana 5 z 19

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB