Miroslav Vejlupek

Všerubským mezihořím do mezihoří Trvání

Všerubským mezihořím do mezihoří Trvání

Sobota, 11 Říjen 2014 07:28 Miroslav Vejlupek

Jděme pomalu. Ani náznakem nezaškobrtněme o holčiččiny propriety asymetricky odložené na podpatí Českého lesa po straně levé a pod kotníkem Šumavy, té vpravo. Také abychom se více neohlíželi: kde povolilo přítulné objetí Eschlkamu, pojali jsme myšlenku na skicu a už ji kreslíme, a proto vzhlížejme jen do prostoru před sebou, protože - - - ona tam je.

Kahudovy opožděné přípodotky v tajence času

Kahudovy opožděné přípodotky v tajence času

Neděle, 05 Říjen 2014 06:14 Miroslav Vejlupek

Ukázalo se, že psát o životě znamená o životě uvažovat, a že uvažovat o životě je totéž jako zpochybňovat jej, vlastní životadárný zdroj přitom zpochybňuje jen ten, koho tento zdroj dusí anebo kdo se v něm pohybuje jaksi nepřirozeně. Ukázalo se, že nepíšu proto, abych hledal radost, ale naopak že psaním hledám bolest, co nejpalčivější, takřka nesnesitelnou bolest, velmi pravděpodobně proto, že bolest je pravda, a na otázku, co je pravda, napsal jsem si, je odpověď velmi jednoduchá: pravda je to, co mě stráví." Imre Kertész: Kaddiš za nenarozené dítě, 1998.

Literární dílo Nely D. Astonové ve vzdělávacím programu

Literární dílo Nely D. Astonové ve vzdělávacím programu

Sobota, 04 Říjen 2014 06:09 Miroslav Vejlupek

Poříčín (mvč) - Bc. Aleš Bezkondomovič, zřizovatel a ředitel Privátního osvětového ústavu pro věci nejzákladnější se sídlem v Poříčíně, vchází ve známost zejména studentské veřejnosti jako progresivní osobnost s neotřelými metodami osvětové práce: 1. října otevřel již třetí turnus čtyřměsíčního Přípravného semináře pro potenciální návštěvníky přidruženého night clubu Afrodita.

O úskalích dikce, pastelech estetického a filozoficko-etickém vzkazu v díle Svatošově (2)

O úskalích dikce, pastelech estetického a filozoficko-etickém vzkazu v díle Svatošově (2)

Středa, 01 Říjen 2014 07:39 Miroslav Vejlupek

Bez morálního a bez etického nemůže dílo ani existovat ani vzniknout. Člověčí prostě má – a k jeho poctě zbraň! – takové identifikační znaky.

První část - zde

O úskalích dikce, pastelech estetického a filozoficko-etickém vzkazu v díle Svatošově (1)

O úskalích dikce, pastelech estetického a filozoficko-etickém vzkazu v díle Svatošově (1)

Neděle, 28 Září 2014 07:01 Miroslav Vejlupek

Spisovatel se stává, neboť nedokáže jinak. Biografie píšeme, neboť je naší přirozeností snažit se o pořádek ve věcech. Spisovatelův život ovšem je zejména nepořádek a jeho dílo bezustavičným pokusem pořádek si udělat. V tom je spisovatel zajedno s tvořivostí času a vesmíru. Slovem pokouší se spisovatel čas i vesmír uchopit – ještě žádnému se to však nepodařilo: on sám je totiž dílčím tématem v biografii času a vesmíru. Je tudíž dovoleno spisovateli čas i vesmír násobit, a víc nic. (Jedině proto, že si to spisovatelé nepřipouštějí, anebo se jim to zdá dost, je literatura ještě naživu.)

Genius loci Černé Řeky

Sobota, 27 Září 2014 06:24 Miroslav Vejlupek


Že si přizpůsobil živly, aby mu byly vždycky po ruce, toho nelitoval zřejmě nikdy. Živlem je ovšem i člověk, a ten bývá umíněným a bývá vzdorovitým. Nuž, nakonec se poddá vždycky.

Co bylo dřív? Nevkus, nebo úpadek?

Neděle, 14 Září 2014 10:04 Miroslav Vejlupek

 Kdo by to byl řekl. Taková nějaká útlá knížečka, do kapsy se vejde, a způsobí vztahovou krizi, půldenní byť jenom. „Proč jsi mi neřekl, jak se ta kniha jmenuje? Kdybych to věděla, šel by sis pro ni do knihovny sám!“

Literární pohlednice: Ze Zahořanska (2)

Pondělí, 08 Září 2014 08:08 Miroslav Vejlupek


V začátcích svého literárního pokusnictví jsem psala, jen když jsem sehnala papír." M.L.

Literární pohlednice: Ze Zahořanska (1]

Literární pohlednice: Ze Zahořanska (1]

Čtvrtek, 04 Září 2014 09:12 Miroslav Vejlupek

Jen jsme se vynadívali na pětitisícovou Kdyni, dala nám Úlíkovská hora vybrat: severozápadním směrem pamětlivé Stanětice, na jihozápadě do údolí se choulící Oprechtice. Rozhodli jsme se pro první ves, protože tam to začalo dřív. Tím myslíme nový literární letokruh v kmeni stromu literatury českého Jihozápadu.

strana 17 z 18

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB