Miroslav Vejlupek

Naděje zřídkavá. Povícero zmaru a zbloudilosti etické

Naděje zřídkavá. Povícero zmaru a zbloudilosti etické

Pátek, 14 Listopad 2014 11:51 Miroslav Vejlupek

(Literárně filozofické uhlédnutí Miloslavy Ledvinové poprvé...)

Reflexe poúnorového odboje v druhotině Václavy Jandečkové

Reflexe poúnorového odboje v druhotině Václavy Jandečkové

Pátek, 07 Listopad 2014 16:57 Miroslav Vejlupek

I čtenář jindy nepamětlivý to zřejmě stále ví: v roce 2013 se na Kdyňsku přihlásila o slovo debutantka Václava Jandečková historicko-dokumentárním literárním opusem Kámen, knihou to mnoho dosud neznámých faktů přinášející. Vždyť autorce se podařil faktograficky ojediněle hodnotný průhled patinou času: opřena o strojopisné, jí za oceánem objevené (2013) paměti, Stanislavem Liškou sepsané (1959), zbavila Jandečková mýtů „svět králů Šumavy" z přelomu čtyřicátých a padesátých let. Nabídla alternativu – rozpletené, na historicko-vědních základech stojící vlastní a zcela věrohodné verze příběhů.

Seidl Pražanům. Pražané Seidlovi?

Seidl Pražanům. Pražané Seidlovi?

Pátek, 31 Říjen 2014 17:19 Miroslav Vejlupek


Před krátkým časem přinesl web Literárních novin retro náčrt biografie i bibliografie Jana Seidla, neklidného ducha organizátorského, žurnalistického, spisovatelského, postbuditelského. Ze životaběhu dějinného si pro sebe Jan Seidl odkrojil třicet šest let věku devatenáctého a prvních šestnáct let století dvacátého. Praha mu byla městem rodným, s intermezzy i domovským a také inspirativním.

Také o příběhu knihy...

Také o příběhu knihy...

Sobota, 25 Říjen 2014 07:02 Miroslav Vejlupek

Kniha. To kouzelné slovo, které pro dvě nejstarší žijící generace znamenalo tolik, co život. Ale kniha ještě jednou! V generacích nejmladších jednak přežitek, jednak nástroj - v bitvě o život. A bitva vydavatelů nemá pravidla. Vojevůdce trh se neohlíží na zničující důsledky pro to duchovní v člověku.

To byl Jan Seidl

To byl Jan Seidl

Pátek, 17 Říjen 2014 15:23 Miroslav Vejlupek

Ne a ne. Darmo jsme listovali a darmo surfovali. Ačkoli těch sto padesát let od jeho narození uplynulo již v lednu, šestnáctého přece. Ani myslivci a lesáci, ani prozaici přírodu reflektující, dokonce ani literární historici za něho neztratili slovo. To slyšitelnější. To čitelnější. Ze spektra barev šeď je tou, v jíž odstínech houstne zapomnění. Třebas právě letos skrze ni měla problesknout zelená.

Všerubským mezihořím do mezihoří Trvání

Sobota, 11 Říjen 2014 07:28 Miroslav Vejlupek

Jděme pomalu. Ani náznakem nezaškobrtněme o holčiččiny propriety asymetricky odložené na podpatí Českého lesa po straně levé a pod kotníkem Šumavy, té vpravo. Také abychom se více neohlíželi: kde povolilo přítulné objetí Eschlkamu, pojali jsme myšlenku na skicu a už ji kreslíme, a proto vzhlížejme jen do prostoru před sebou, protože - - - ona tam je.

Kahudovy opožděné přípodotky v tajence času

Neděle, 05 Říjen 2014 06:14 Miroslav Vejlupek

Ukázalo se, že psát o životě znamená o životě uvažovat, a že uvažovat o životě je totéž jako zpochybňovat jej, vlastní životadárný zdroj přitom zpochybňuje jen ten, koho tento zdroj dusí anebo kdo se v něm pohybuje jaksi nepřirozeně. Ukázalo se, že nepíšu proto, abych hledal radost, ale naopak že psaním hledám bolest, co nejpalčivější, takřka nesnesitelnou bolest, velmi pravděpodobně proto, že bolest je pravda, a na otázku, co je pravda, napsal jsem si, je odpověď velmi jednoduchá: pravda je to, co mě stráví." Imre Kertész: Kaddiš za nenarozené dítě, 1998.

Literární dílo Nely D. Astonové ve vzdělávacím programu

Sobota, 04 Říjen 2014 06:09 Miroslav Vejlupek

Poříčín (mvč) - Bc. Aleš Bezkondomovič, zřizovatel a ředitel Privátního osvětového ústavu pro věci nejzákladnější se sídlem v Poříčíně, vchází ve známost zejména studentské veřejnosti jako progresivní osobnost s neotřelými metodami osvětové práce: 1. října otevřel již třetí turnus čtyřměsíčního Přípravného semináře pro potenciální návštěvníky přidruženého night clubu Afrodita.

O úskalích dikce, pastelech estetického a filozoficko-etickém vzkazu v díle Svatošově (2)

Středa, 01 Říjen 2014 07:39 Miroslav Vejlupek

Bez morálního a bez etického nemůže dílo ani existovat ani vzniknout. Člověčí prostě má – a k jeho poctě zbraň! – takové identifikační znaky.

První část - zde

strana 17 z 19

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB