Miroslav Vejlupek

V Pokoji s Natálií Kocábovou (poprvé)

V Pokoji s Natálií Kocábovou (poprvé)

Sobota, 28 Březen 2015 08:17 Miroslav Vejlupek

   

 

Bohumil Němec v kaskádách bouřného století

Bohumil Němec v kaskádách bouřného století

Neděle, 22 Březen 2015 08:55 Miroslav Vejlupek

 

Na první pohled banalita… Marginálie… Bezvýznamný detail…

„K psaní potřebuju mindrák.“ Vítězslav Všude exkluzivně

„K psaní potřebuju mindrák.“ Vítězslav Všude exkluzivně

Neděle, 15 Březen 2015 08:03 Miroslav Vejlupek

Děkuji, že jste přišel, pane Všude. Půjdeme rovnou k věci. Jak se to seběhlo, že jste se stal spisovatelem?

My na rozcestí… (2/2)

My na rozcestí… (2/2)

Neděle, 08 Březen 2015 08:29 Miroslav Vejlupek

první části úvahy jsme připomenuli  spolu s Johnem F. Haughtem, že po Darwinovi nelze od sebe oddělovat osud člověka a osud kosmu.

My na rozcestí (1/2)

My na rozcestí (1/2)

Pátek, 06 Březen 2015 15:26 Miroslav Vejlupek

„Vše co jsem viděl a prožil / jsou jenom vzpomínky / na budoucí pravěk v člověku.“ Jiří Karen

Cyril Merhout jméno jeho

Neděle, 01 Březen 2015 08:41 Miroslav Vejlupek

Začínal jako učitel, ale desetiletí uplynulá po jeho smrti (12. 7. 1955) si ho pamatují jako kulturního historika, památkáře a publicistu. Méně již jako spisovatele, třebaže jím opravdu byl.

Justitia i Karmenta. K básnické tvorbě Jakuba Fišera

Sobota, 21 Únor 2015 08:20 Miroslav Vejlupek

 

Slovní znaky, svádějící literární publicisty k pohodlné rutině, nejsou nikterak zřídkavé. Ale právě tyto bývají z nejnevděčnějších: provokují k ironickým komentářům, unaví vnímavost, vyženou soustředění a dokonce čtenáře docela odradí. Proto žádný duchovní mikrokosmos, nijaké hájemství poezie, nijaký úděl či poslání! Vždyť tvůrce slovesného umění, který nás zaujal tentokrát, sám do rutinního neklesá.

Spisovatelka Václava Jandečková časopisecky

Sobota, 14 Únor 2015 07:14 Miroslav Vejlupek

Je pozoruhodné, v jak relativně krátké době vešla do povědomí laické a ovšemže i odborné veřejnosti badatelská, literární a přednášková činnost Václavy Jandečkové. V tomto textu nám ovšem půjde o spisovatelčiny studie publikované časopisecky, neboť periodika, s kterými klatovská rodačka spolupracuje, nevycházejí v masových nákladech. (O to více jsou čtenářsky náročná.)

Šedesát let tomu, kdy odešel Bedřich Kočí. Třikráte o něm (3)

Pátek, 06 Únor 2015 14:59 Miroslav Vejlupek

„Možno se tu diviti, najde-li se jednotlivec, který právě pod vlivem prožitých otřesů, pod vlivem duševního zlomu a zvniternění svého života nachází vděčné posluchačstvo a nachází věřící, kteří v něho tak věří, že tato víra, jež hory přenáší, dává mu tolik moci a síly, že je může i léčiti i uzdravovati?“ V. Levín: B. Kočí pražský divotvůrce

strana 14 z 18

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB