Miroslav Vejlupek Literární noviny | měsíčník pro kritické myšlení. Literární noviny vychází poslední čtvrtek v měsíci. http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek Sun, 09 Dec 2018 19:38:16 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management cs-cz Stanislavu Komendovi zavčasu http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/27080-stanislavu-komendovi-zavasu http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/27080-stanislavu-komendovi-zavasu

Komenda Stanislav"Rodíme se do Absolutna / Po čase začneme se divit a pozorovat / Později chápat // A poté, co jsme pochopili / odcházíme - smířeni nebo protestující - splynout s nicotou". Stanislav Komenda: Když jsme pochopili

]]>
Miroslav Vejlupek (Čerchovský) Miroslav Vejlupek Sun, 30 Sep 2018 04:54:10 +0000
K vydavatelskému počinu Bedřicha Kočího http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/27032-k-vydavatelskemu-poinu-bedicha-koiho http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/27032-k-vydavatelskemu-poinu-bedicha-koiho

čítenka výřezPřed sto lety, před sto lety (a v říjnu to bylo) vydal pražský nakladatel Bedřich Kočí Lidovou tiskárnou J. Skalák vyexpedovanou historicky ojedinělou Národní čítanku. Uspořádali ji Cyril Merhout a Bohumil Němec, přičemž motiv měli jednoznačný: českého ducha více vzdělat, více sebeuvědomit. Dle našeho zvolili způsob vpravdě příhodný - totiž široký záběr tematický.

]]>
Miroslav Vejlupek (Čerchovský) Miroslav Vejlupek Sun, 23 Sep 2018 04:39:15 +0000
Hana Gerzanicová jubilantkou http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/26983-hana-gerzanicova-jubilantkou http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/26983-hana-gerzanicova-jubilantkou

Gerzanicová Hana foto paměť národa"Největším štěstím je, že jsem se svým darem od sudiček, se svým perem a papírem opět zpátky v české zemi – ve své rodné Plzni!" Hana Gerzanicová

]]>
Miroslav Vejlupek - Čerchovský Miroslav Vejlupek Sun, 16 Sep 2018 04:08:15 +0000
Začátek století básníka Vladimíra Stibora http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/26942-zaatek-stoleti-basnika-vladimira-stibora http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/26942-zaatek-stoleti-basnika-vladimira-stibora  

Stibor ilustrace k básni modlitba„Člověk se stává básníkem, / pozná-li krajinu, / kde nikdy před tím nebyl / a najde-li poslepu místo, / kde může léčitelům slov /umýt nohy /a pak spočinout... / Ale jen na chvíli.“ Vladimír Stibor: Snad i cesta (ze sb. Trhání hořců)

]]>
Miroslav Vejlupek (Čerchovský) Miroslav Vejlupek Sun, 09 Sep 2018 04:50:28 +0000
Ke mně se přitiskni http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/26883-ke-mn-se-pitiskni http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/26883-ke-mn-se-pitiskni  

Černík Michal foto web michalcernik„Michal Černík nepatří k chrličům na vysokých zdech katedrál, z nichž spolu s průzračnými verši tryská i kalná a kyselá dešťová voda. Poměřuje každé slovo na váhách srdce, protože věří, že báseň má vzbudit v člověku především naději. (...) Ostatně chrlení ani nepatří k jeho básnickému způsobu. Jakýsi vnitřní ostych, cudnost, biblická prostota, s níž oslovuje čtenáře, pramení z poznání, k němuž se věru nepropracuješ lehce: že působivější než veletok, který strhává břehy i lidské osudy, je kapka vody, v níž se zrcadlí svět.“ (Karel Sýs: Báseň bdí za nás)

]]>
Miroslav Vejlupek (Čerchovský) Miroslav Vejlupek Sun, 02 Sep 2018 04:51:41 +0000
Slovo k almanachu Noc plná žen http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/26834-slovo-k-almanachu-noc-plna-en http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/26834-slovo-k-almanachu-noc-plna-en

Vladimír Stibor foto czechlitNemýlíme-li se, do národní bibliografie Vladimír Stibor (*1959) samostatně poprvé přispěl v devětadevadesátém básnickou sbírkou Zpráva o zranitelnosti lidí (Příbram: Knihovna Jana Drdy). Sotvakdo by si tehdy pomyslel, že do komunity slovesných tvůrců se přihlásil autor vůbec neustrnuvší v tenatech egoistického individualismu. Ba právě naopak - muž, který vyrostl v básníka a spisovatele, už je na českém parnasu znám co organizátor a editor vytvořivší publikační prostor desítkám básníků dalších, ať už v poezii nováčků nebo živoucích symbolů dob.

]]>
Miroslav Vejlupek (Čerchovský) Miroslav Vejlupek Sun, 26 Aug 2018 04:25:59 +0000
Stiborovy fotoobrazy v pražském Slovenském domě http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/26793-stiborovy-fotoobrazy-v-praskem-slovenskem-dom http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/26793-stiborovy-fotoobrazy-v-praskem-slovenskem-dom Stibor VladimírBenešovského rodáka Vladimíra Stibora (*1959) – na snímku – zná uměnímilovná veřejnost především co básníka a editora. On však je také prozaik a publicista. Také umělecký fotograf. Jeho již desátou samostatnou výstavu, tentokrát Fotoobrazy 2017 – 2018 nazvanou, před několika dny zahájila v pražském Slovenském domě (Soukenická 3) Františka Vrbenská, členka komunity spisovatelů hlavního města.

]]>
Miroslav Vejlupek Miroslav Vejlupek Sun, 19 Aug 2018 04:47:50 +0000
O slupičce člověčiny s Karlou Erbovou http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/26479-o-slupice-loviny-s-karlou-erbovou http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/26479-o-slupice-loviny-s-karlou-erbovou

Karla-Erbová foto umělecká besedaTakový či podobný příměr nás napadne jen co nahlédneme do básnířčiny bibliografie: zatímco kdysi v začátcích autorka - tehdy pseudonymem ještě Papežová - zanechala v knižně vydávaném krásném písemnictví otisk prvotinou Neklid (1966), další tištěné stopy ne a ne dokreslit umělecký rozběh. Chyběly totiž. Vždyť Erbové-Papežové stálo v cestě nemálo nepřejícných. Z nich těch normalizátorských obzvláště sveřepých.

]]>
Miroslav Vejlupek (Čerchovský) Miroslav Vejlupek Sun, 17 Jun 2018 05:00:14 +0000
Národní čítanka Bedřicha Kočího stoletá (2/2) http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/26344-narodni-itanka-bedicha-koiho-stoleta-22 http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/26344-narodni-itanka-bedicha-koiho-stoleta-22 Národní výřez čítankaV Národní čítance, v tomto literárním médiu nedávno připomenuté, jsme četli také esej Národní vzdělání. Nad jiné známá a historií vysoce ceněná individualita – František Drtina přece – ve svém textu již tehdy předjímá, že "vzdělání opřené o nepředpojaté vědecké zkoumání všeho jsoucna s jeho velkými tajemstvími nemá však býti jen majetkem privilegovaných vrstev společnosti, nýbrž jako světlo sluneční ozařuje všechny tvory, všude probouzí život, tak i světlo rozumového osvícení a teplo vyvěrající ze zdrojů krásna a dobra, teplo ušlechtilosti mravní má pronikati všude".

]]>
Miroslav Vejlupek (Čerchovský) Miroslav Vejlupek Sun, 03 Jun 2018 05:00:49 +0000
Národní čítanka stoletá (1/2) http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/26343-narodni-itanka-stoleta-12 http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/26343-narodni-itanka-stoleta-12 Národní výřez čítankaKnižní kulturu nově vzniklého státního útvaru vprostřed starého kontinentu, Československé republiky totiž, obohatil hned na samém počátku počin, jehož kulturní a historická hodnota roste spolu s desetiletími, a což teprve po celém jednom století, které právě v tomto roce nasčítal jednou vleklý, příště dynamicky vpřed se hrnoucí čas.

]]>
Miroslav Vejlupek (Čerchovský) Miroslav Vejlupek Sun, 27 May 2018 06:45:15 +0000