Knihy jubilantky (11). Josef Rumlerrumler foto web esperanto net"Pokud jde o můj rurální mýtus češství, byť byl vyvolán v život či revokován motivy sociálně rezistenčními, byl mnou vždy míněn povýtce jako model estetický." Josef Rumler (na snímku); 1997

 

 

 

O letošním červenci by bylo Josefu Rumlerovi pětadevadesát. Obrat by bylo ovšem nepatří k těm šťastně zvoleným, neboť se nehodláme nořit do tajů pohádek a pověstí, vždyť literárního kritika, editora a esperantisty každý z těch, kdo rozuměl věci, pojmenovával básníkem české krajiny a domova: a ono nebylo výstižnějšího přívlastku, jak zkusíme demonstrovat na cyklu básní Obnovené obrazy selského živobytí v Čechách, sešitové to publikaci letos jubilující - je jí právě dvacet, když ji autor vydal (1997) vlastním nákladem a souběžně přeložil do latiny a do esperanta.

Říkáme cyklus a oponujeme tím básnickou sbírku obhajujícím.

Je jich devět, básní míněno, a už v názvech vyjevena pravda životní filozofie a životních hodnot básníkových. Zainteresovaný čtenář posoudí: Obnovený obraz, 1968, 1991 ("V obnoveném baroku ztěžklého času / v pamětnicky podkasané češtině / ve svatozáři zakřiknutých žní / vcházíš znovu do našeho pobývání / míznatá múzo starého selství //  V této kotlině královské v tomto měsidle mešním / obzvlášť u nás tady v rovinách / u nás na Chlumecku u nás nad Cidlinou / kde nebesa sahají až na zem / aby svým teplem živila její kynoucí těsto / vítej nám"), Keltové v Čechách, 1978 ("Mluvíme / česky / Mlčíme / keltsky"), Vynášení houslí, 1968, Ranní dojení, 1946 ("V pamětném obraze ranního dojení / je naše zlidštění / je naše zčeštění // V tom pravdy života bělostném vyřčení / je moje určení / mých veršů zrození / mých veršů rosení / mé příze básnické záchovné proudění / mých veršů konání / mých veršů vidění / mých veršů vyznění / jejich požehnání"), Pražská elegie, 1967 ("Praho ty trpká město lhostejné / A přece ovzduší tak prazvláštní / Kolikátá už směna básníků / v prostorách mluvy co tvou dlažbou zní / táhne svou káru? Ve tvé náruči / nám usouzeno žít i umírat // I živořit - ty děvko kamenná"), Kůň, 1969, Balada o stodole, 1968 ("Sen / děvečka vykasaná / dovede přejít bosou nohou / brod smrti a nenarození" * "Pokolikáté už / z prapaměti / znovu se zvedá / a roste / silou bezbranné pravdy / tolikrát pod tíží ourody slehlá / a přece / pořád a pořád / vršená vzhůru // úporně hmotná / stodola češství" * "Naše dějiny / balada z žebřinových vozů / plná / údělné tmy // Noc co noc / v matečné paměti domova / žebřiňáky snů / svážejí tuhle záchovnou tmáň / do přístodolků / do foroty věčné"), V komoře paměti (1968), Naděje, 1967 ("Blýská se / na časy // Jsme malý houf / a proto vážíme / každý drobínek světla // Světlo / Naděje / Hrudka másla / v důlku střídy / chleba vezdejšího").

Vydání publikace Obnovené obrazy selského živobytí v Čechách přežil Josef Rumler o dva roky. V jejím závěru se vyznal: "Intenzita prožitku z pobývání pražského dítěte na dědově statku (u Chlumce nad Cidlinou - pozn. MVČ) předznamenala můj podíl na esteticky pojatém českém rurálním mýtu." To nás přesvědčuje o tom, že básníkem se lidské individuum nestává naráz a znenadání - smí vyrůstat v tvůrce poezie, jen odkdy poezii žije.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB