Fikarova bibliofilie z Vysočiny 60


Fikar Ladislav foto archiv"Vím o tvých ostružinách, o tvých oblázcích, / o plameništi řeřich. Vím, kde máš studánky, / kde jsi hebounce zelená, kde se češeš. Vím, proč mlčíváš. Kde si schraňuješ červeň na pivoňky a jeřáby. Na smolničky nebo vrbové proutí. Hrudku hnědi hrdlům jiřiček."

 

 

Ladislavu Fikarovi (*1920 v Samotíně u Havlíčkova Brodu; +1975) vydala třístránkové vyznání Vysočino Krajská lidová knihovna v Jihlavě o vánocích 1957 a náklad pěti set výtisků patřil v té době k těm nižším, diskrétně skrovným, řekli bychom. Přitom v té době sedmatřicetiletý Ladislav Fikar už nebyl v českém literárním hájemství nikdo nevýznamný - vždyť i šéfredaktorem nakladatelství Československý spisovatel!
Strofou, kterou jsme své rozpomenutí se na Fikarovu básnickou tvorbu uvodili, jakoby se báseň Vysočino rozdělila - všechny sloky následující poznamenala jistá popisnost, která uměleckosti výrazu nikdy neprospívá.
Vzdor tomu ovšem není popřeno bohatství ušlechtilých emocí, podněcujících čtenářovu obrazotvornost, jakož i jeho jemnocit. Bytostný srůst vnímavé osobnosti s přírodními variacemi vyjádřil Fikar lapidárně: "Slýchávám v sobě cvrčky a metlice."
A neměli bychom co do činění s básníkem, kdyby nenapsal: "Jsi z kolébek, jsi z modři. A na hrobech kvetou / z tebe pivoňky a rozrazil."
Umělce Vysočiny spojuje nejen intimní a intenzivní vztah k rodnému či domovskému regionu, ale také vzájemná podpora tvůrčí. Tak Fikarova báseň Vysočino posloužila Miloslavu Burešovi (*1909 v Poličce; +1968) jako strofovaná předmluva k básnické knize Krajiny Františka Kavána, vzdávající hold akademickému malíři a básníku (1866 - 1941), Vysočinu - krom jiného - ze své palety velebícího. A kdo by na tomto místě nevzpomenul Bohuslava Martinů (*1890 v Poličce; +1959) a jeho kantáty Otvírání studánek, zkomponované právě na motivy básnického díla Burešova.
Takový je svět umělců. Třeba i skromný rozlohou, příběhem impozantní.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB