Psal o životě v přírodě. Josef Thomayer

 

thomayer josefV druhé polovině devatenáctého století přibývalo pokusů přiblížit čtenářstvu život v přírodě beletristickou formou, prostě začlenit téma do krásné literatury. Ovšem až na řídké výjimky zůstávalo u naučných pojednání, jejichž autoři nedosáhli umělecké licence. K těm nepočetným, kteří to dokázali, patřil trhanovský rodák Josef Thomayer (1853–1927).

 

 

 

Nemohlo být pouze hrou náhody, že k základním kamenům české přírodní prózy položil ten svůj spisovatel z Podčeslolesí, tehdy teprve gymnazista. V tomto hraničním pásu Čech následovala Thomayera také dvojice přírodních prozaiků Jan Vrba a Jack Flor, přičemž přírodní tematiku a tematiku člověka v přírodě neobešli ani další autoři regionu, ať už byl jejich přínos literatuře jakýkoliv. Všichni měli společné jedno – prostředí Českého lesa a podhůří Šumavy, pro něž bylo typické niterné sepětí člověka s přírodou (podmíněné i existenčními důvody), formovalo jejich osobnosti.

Už první Thomayerovy črty zaujaly tematickou novostí, svěžestí pohledu a poměrně jistou stylistikou. Ještě dnes dávají tušit, že sotva dvacetiletý student už si byl dobře vědom osobitosti svého přínosu literatuře. Dýchá z nich přesvědčivý záměr získat čtenáře pro nevšední nazírání na život v přírodě, tím spíše na ten zdánlivě nenápadný a nezajímavý. Thomayer provází čtenáře krajinou kolem chodského Trhanova, usiluje o zintenzivnění jejich smyslových vjemů a dociluje sugestivního dojmu osobní účasti v prostředí. V takových črtách autor netají ani své vlastní pocitové stavy (Život na našich rybnících: „I ti okounci pohrávají si na výsluní ve vodě tak volně, že skorem touha pojme po takovém prostém, rozkošném životě.“). V jiných zase zapůsobí vypravěčským nadhledem, inspirovaným právě přírodou (V lukách: „… příroda nevázala se na malichernosti člověka.“).

Od toho času, kdy se čtenářstvo setkalo s Thomayerovými přírodními prózami poprvé, uplynulo bezmála půl druhého století. Přesto jsou to práce stále komunikativní. Jednak neztratily mnoho na čtivosti, jednak v nich není sebeméně povrchního či banálního.

Vedle dokonalé znalosti látky to byla poctivá opravdovost, která Thomayerovu pozici mezi tvůrci přírodní prózy upevnila.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 10 Březen 2017 15:21 )  

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB