Knihy jubilantky (10)

šmíd přebalDnes o dudácích a vlčích hlavách, jak Zdeněk Šmíd téma sepsal.

Tak abychom věděli!

Abychom věděli, o čem že je řeč, třebas sám název knihy - Dudáci a vlčí hlavy - napoví téměř vše.

Již vstupní slovo do knihy značí autorovo kvalifikované povědomí o věci.

 

 

 

"Na počátku věků se po pralesích válely mlhy, kroky divoké zvěře stíraly rosu z trav a jenom slunce rozžínalo vraní oka močálů. Les pak ustoupil k horám, které značily přibližnou hranici země. Tam, kde hvozd byl nejužší a bavorští sousedé nejbližší, vyrostly v severních svazích vesnice Chodů.

Bůhvíjak, bůhvíkdy. O starých Chodech víme málo, a to málo většinou není pravda. (...) Chodové o sobě nic nezapisovali: pásli dobytek, hlídali hranice, poráželi stromy, sili oves, neuměli psát a nedbali o budoucí slávu. Dbali, aby Bavoráci nestavěli bez králova povolení vsi na české straně hvozdu, aby tam nekáceli dříví, nepytlačili, a hlavně aby nekouleli hraničními kameny do českého vnitrozemí a nezmenšovali tak královskou moc Lucemburků, možná i Přemyslovců. Protože se vždycky našel Bavorák, který pytlačil českému králi v lesích, usekl, vyvrátil mezník a ještě si tam postavil silnici, nezbývalo Chodům než smrk zabavit, pytlák utratit, vesnici vypálit a hraniční kámen odvalit, kam patří. Lesní divoši z Bavor, o nic méně krutí než jejich čeští sousedé, logicky podnikli odvetnou akci, která vyvolala další odvetu, a tak planuly řídké, zato tradiční boje, při kterých hořely české i německé vesnice, tlupy zježených mužů přeháněly dobytek přes hory a bažiny do Bavor nebo zpátky, jímaly zajatce, vyměňovaly rukojmí a především se ne často, zato po staletí zabíjely, z přesvědčení, z povinnosti, z odvety, z lásky k svému, z touhy po cizím, pro slávu svých králů a pro věčně slepou spravedlnost.

Jedenáct královských vesnic kolem Domažlic nehlídalo bavorskou hranici samo. Na sever od nich sídlili Chodové přimdští, ještě výš tachovští, Šumavu na jihovýchodě střežili Králováci. Ti všichni, protože i v nejhorších časech střídá válku mír, se mísili s německým živlem tak dlouho, až se poněmčili. Ne tak domažličtí Chodové: mísili se rovněž, ale své zvyky a svou řeč zachovávali tak tvrdošíjně, že nakonec vždycky počeštili své Němce."

Ne bez zřetele na tuto tradici i evoluci jde Zdeňku Šmídovi v prvé řadě o folkloristickou prózu, z ní pak o pověsti, zjednodušeně a ne vždy správně řečené lidové.

Kniha Dudáci a vlčí hlavy měla premiéru vydání v roce 1987, kdy ji čtenářům nabídlo plzeňské Západočeské nakladatelství. (Nakladatelství Olympia a. s. obstaralo druhé vydání v roce 2008.) Kdyňský rodák Zdeněk Šmíd (1937 - 2011) v ní reflektuje tradici krajových pověstí "divokého jihozápadu" zábavnou až ironickou formou - humorem sobě vlastním, kterým si za léta literárního tvoření získal značnou část čtenářské veřejnosti. Opakovaným vydáním knihy transponoval už do 21. století vybraná díla folkloristické slovesnosti, ať už jsou to pověsti předchozími spisovateli jinde vypsané, Šmídem "jen" místně přejmenované, a s těmi též pověsti nové: autorem a sběratelem v jedné osobě z původních předloh přepracované, ba i od základu nově vytvořené.

Dudáci a vlčí hlavy navazují na sbírky pamětí, pohádek a legend, které do regionální a národní bibliografie poslali Bedřich Peška (1820 - 1904), Jan František Hruška (1865 - 1937), Jindřich Šimon Baar (1869 - 1925), Hana Štěpánková (1890 - 1950), Jiří Kajer (1904 - 1969), Jakub Cvačka (1903 - 1971), Věra Procházková (1907 - 1985), Věra Formánková (1928), Marie Špačková (1946), Ivan Vičar (1943), Marie Korandová (1936), Petr Kokaisl (1972) a někteří další.

Námi vzpomenuté knize Dudáci a vlčí hlavy Zdeňka Šmída je letos třicet let.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB