Z mlžného oparu tentokrát ozvěna

 

Kníže Roman foto Divadlo-J.-K.-Tyla-v-PlzniVydalo Pro libris, o. s. za přispění Města Plzně. Vydalo v osmém roce nového století. Řeč to o čem? O útlém kapesním sešítku, do kterého neštěstím krutě postižený Roman Kníže vmaloval obraz svého duševního světa a vyjevil, kde až hledat – horizonty onoho světa. Svoji autentickou výpověď pojmenoval Zvolání do mlhy. Textem reminiscentním bibliofilii vyprovodila Alena Zemančíková, komentářem v závěrku Vladimír Novotný.

 

 

Třebaže Roman Kníže žel už ve světě řečeném onen, jaký jen by to byl nevděk, kdyby ozvěny od nás chyběly. Jedna zní zrovna z naší enklávky obecného literárního teritoria.

Tak při čtení Knížetových veršů je pohříchu obtížné nepozastavit se v místě, kde posloupně seřazeny básně Pomník stojí jak vytesán a Dým nad táborem a za nimi pečeť: Všechno ztratilo smysl, tu ovšem jako když z mlhy vystřihneš. Zpečetěno básníkem, nejenže všechno ztratilo smysl, ale když všechno tož i smysl sám. A nebyl by to Roman Kníže, kdyby si odpustil reflektovat krajinu, jež s mračnem plyne.

Nevšedního tvůrce si spojujeme také se stavy, které mu dovolily tvrdit, že "vše jsem spatřil, ještě než se to stalo, než se naplnilo slovo" (Pomník stojí jak vytesán). Nevšední uměl Kníže psát ovšemže i verše milostné, jako "Kudy ses ke mně dostala? / Byl jsem tak opevněn! / Je noc, proč křičíš? / Myslel jsem, / že jsi z tiché legie bosých. / Jsi rozhněvána, / proč obnažuješ své břicho? / Nekřič, je noc! / Proč máš černé brýle - / teď v noci! / Setneš mne? / Teď, v noci? / Byl jsem tak opevněn..." (Jsi to ty?).

Stačí jen Zvolání do mlhy, abychom pochopili filozofii muže, který se odlišoval osudem a dodnes se odlišuje poezií. Muž pravil: "V noci navštěvují mne andělé. / Proč mají tygří oči, proč mají oči smrti? / Proč láska, smrt – jsou totéž?" (Theatrum mundi) Muž onen odpřisáhl "miluji tě, i kdybych zemřel" a "i kdybys zemřela, miluji tě". (Impromptu II) Též vtesal do pylonu, onen muž za všechny podobné vzpomenutý: "Zemřel jsem dávno, / ale proto, / že se nikdo nestará o můj hrob, / proto ještě nepřestanu s poezií!" (Carmina diabolica)

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pondělí, 30 Leden 2017 11:38 )  

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB